Trimite e-mail | Printeaza
Economie
24.07.2012

R.Moldova va primi peste 12 milioane de euro pentru implementarea proiectelor în domeniul aprovizionării cu apă

R.Moldova va primi peste 12 milioane de euro pentru implementarea proiectelor în domeniul aprovizionării cu apă

În prima jumătate a anului 2012 în Republica Moldova și-a desfășurat activitatea Delegația Uniunii Europene, care a avut misiunea de evaluare a realizării obiectivelor Matricei de Politici a „ Programului de Susţinere a Politicilor de Sector în domeniul Apelor” pentru anul 2011. Ținând cont de faptul că realizarea obiectivelor  a fost apreciată la 85,95% a fost luată decizia acordării sumei de 12 300 000 euro.

La data de 13 august anul 2009 a fost încheiat Acordul de Finanţare între Uniunea Europeană şi Republica Moldova, care prevedea că Uniunea Europeană va contribui la finanţarea „Programului de Susţinere a Politicilor de Sector în domeniul Apelor”. Valoarea totală a proiectului a fost estimată la 50 milioane EURO și presupunea acordarea unui suport bugetului  în valoare totală de 42 milioane EURO, care urmau să fie transmise  în 3 tranşe: 15 milioane EURO (fixă), 14 milioane EURO (variabilă) și 13 milioane EURO (variabilă), ai căror debursare era posibilă doar în condițiile conformării de către Republica Moldova la indicatorii prevăzuți în acordul de finanțare. Alte 8 milioane de Euro au fost destinate pentru acoperirea cheltuielilor unui proiect pilot privind Cooperarea delegată și asistența tehnică.

Astfel întru realizarea obiectivelor Matricei de Politici pentru anul 2011 au fost elaborate și aprobate un șir de acte legislative și normative precum Legea Apelor și Lege privind serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare. Totodată au fost construite 10 km de apeduct și sisteme de canalizare, a fost înlocuit utilajul la 37 staţii de pompare în sistemul de alimentare cu apă şi  la 11 staţii de pompare în sistemul de canalizare, fapt care a permis conectarea la sistemul centralizat de aprovizioanre cu apă a 69915 și a 3390 la rețelele de canalizare.

Reieșind din realizările date în urma misiunii de evaluare Delegația Uniunii Europene a decis acordarea tranșei a II-a în sumă de 12 033 000 euro pentru continuarea implementării „Programului de Susţinere a Politicilor de Sector în domeniul Apelor”.
În aceiași ordine de idei în vederea obținerii celei de a III-a tranșe în valoare de 13 milioane euro, pentru anul 2012 Ministerul Mediului are drept obiectiv de bază elaborarea și aprobarea legislației secundare pentru implementarea Legii Apelor, Implementarea Proiectului Naţional de Alimentare cu Apă şi Canalizare, susţinut de Banca Mondială, asigurarea accesului a peste 55 000 de locuitori la sistemele de alimentare cu apă, Elaborarea și publicarea Studiului privind Reforma Tarifelor etc.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus