Trimite e-mail | Printeaza
Economie
11.07.2012

Comunicat al Băncii Naţionale a Moldovei

Comunicat al Băncii Naţionale a Moldovei

Conform datelor publicate de Biroul Naţional de Statistică (BNS), în luna iunie 2012, ritmul creşterii preţurilor de consum (IPC) pentru ultimele 12 luni a constituit 3.7 la sută, diminuându-se faţă de nivelul lunii precedente cu 0.4 puncte procentuale. Inflaţia de bază anuală a înregistrat o rată de 4.3 la sută, micşorându-se cu 0.1 puncte procentuale faţă de nivelul lunii anterioare.

La deteriorarea echilibrului balanţei riscurilor inflaționiste, în perioada următoare, vor contribui atât factori externi, cât şi interni. Astfel, intrarea în recesiune a unor economii avansate în condiţiile manifestării efectelor crizei datoriilor suverane din zona euro, evoluţia preţurilor la petrol şi la produsele alimentare pe pieţele internaţionale reprezintă principalele surse externe de risc.

Totodată, diminuarea cererii externe, a fluxului de investiţii străine şi a volumului remiterilor de peste hotare determină reducerea activităţii economice interne şi exercită în continuare presiuni dezinflaţioniste.

Presiunile dezinflaţioniste vor fi parţial temperate de reducerea ofertei unor produse alimentare pe piaţa internă ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile din această perioadă.

Rata inflaţiei anuale pentru luna iunie 2012 şi-a continuat traiectoria descendentă începută la sfârşitul anului precedent, diminuându-se cu 0.4 puncte procentuale faţă de luna mai 2012 până la nivelul de 3.7 la sută. Rata inflaţiei lunare a consemnat o diminuare de 0.3 la sută, fiind condiţionată de descreşterea preţurilor la produsele alimentare cu 0.7 la sută şi la mărfurile nealimentare cu 0.4 la sută, evoluţie atenuată de majorarea tarifelor pentru prestarea serviciilor populaţiei cu 0.4 la sută. Dinamica ratei lunare a inflaţiei pentru luna iunie 2012 a fost influenţată în cea mai mare parte de factorul sezonier caracteristic perioadei respective. Astfel, după eliminarea factorului sezonier s-a evidenţiat o creştere de 0.4 la sută a preţurilor în luna iunie. Această creştere s-a datorat majorării preţurilor la produsele alimentare ca rezultat al diminuării ofertei odată cu orientarea acesteia pe piaţa externă, dar şi a condiţiilor secetoase. Preţurile reglementate şi inflaţia de bază au avut o influenţă mai redusă în perioada de referinţă. O contribuţie negativă asupra inflaţiei a fost determinată de diminuarea preţului la petrol pe piaţa externă.

Ritmul anual al inflaţiei de bază  a marcat pentru ultimele 12 luni un nivel de 4.3 la sută (cu 0.1 puncte procentuale inferior celui din luna precedentă). Astfel, din luna octombrie 2011 se atestă o tendinţă de diminuare a ritmului anual al inflaţiei de bază care poate fi asociată cu o moderare a cererii interne şi externe odată cu temperarea creşterii venitului disponibil al populaţiei de la începutul anului curent. În acelaşi timp, această tendinţă a fost susţinută de aprecierea monedei naţionale faţă de valutele principalilor parteneri comerciali.

În luna iunie 2012, rata lunară a inflaţiei de bază a constituit 0.1 la sută, fiind similară cu cea înregistrată în luna precedentă. Evoluţia respectivă a ritmului lunar al inflaţiei de bază a fost determinată, în principal, de majorările preţurilor la următoarele subcomponente: ţigări, confecţii, tricotaje, piese auto, biciclete, educaţie şi învăţământ.

În luna iunie 2012, preţurile la produsele alimentare s-au redus cu 0.7 la sută faţă de luna precedentă. Diminuarea respectivă s-a produs, în special, din cauza scăderii preţurilor la cartofi (cu 23.0 la sută), lapte şi produse lactate (cu 1.9 la sută), orez (cu 0.5 la sută) şi legume proaspete (cu 0.4 la sută), fiind parţial atenuată de majorarea preţului la ouă (cu 23.0 la sută), fructe proaspete (cu 1.5 la sută) şi zahăr (cu 0.8 la sută). Cu excluderea factorului sezonier, preţurile la produsele alimentare au înregistrat o majorare de 0.6 la sută.

În luna iunie 2012, preţurile la combustibili au consemnat o evoluţie descendentă, astfel diminuându-se cu 2.5 la sută comparativ cu luna precedentă ca rezultat al reducerii preţurilor tuturor componenetelor. Astfel, prețurile la carburanți s-au micșorat cu 2.3 la sută în urma scăderii prețului la petrol pe piețele internaționale. Totodată, s-a înregistrat diminuarea preţurilor la gazul din butelii, cărbunele de pământ și lemne pentru foc cu câte 5.0, 2.1 la sută și 1.4 la sută, respectiv.
În luna iunie 2012, preţurile reglementate au marcat o creştere de 0.4 la sută comparativ cu luna precedentă. Dinamica respectivă a fost condiționată, preponderent, de majorarea tarifului la energia electrică din luna mai. Contribuţii de magnitudine mai redusă în luna iunie au fost exercitate de majorarea preţurilor la serviciile transportului feroviar internaţional şi a transportului aerian cu 2.1 şi 1.8 la sută, respectiv.

Banca Naţională a Moldovei reafirmă că va monitoriza cu vigilenţă evoluţiile economice interne şi ale mediului economic internaţional, astfel încât, prin ajustarea instrumentelor de politică monetară, să asigure realizarea obiectivului stipulat în Strategia politicii monetare pe termen mediu, în vederea asigurării şi menţinerii stabilităţii preţurilor.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus