Trimite e-mail | Printeaza
Economie
25.06.2012

Politica bugetar-fiscală trebuie să stimuleze procesul investiţional, relansarea industriei şi dezvoltarea comerţului

Politica bugetar-fiscală trebuie să stimuleze procesul investiţional, relansarea industriei şi dezvoltarea comerţului

În contextul provocărilor pentru economia naţională ce vin din partea factorilor externi, în special ce ţin de situaţia din zona euro, se impun măsuri de stimulare a procesului investiţional, a relansării industriei şi a dezvoltării comerţului.

Astfel, Ministerul Economiei a propus, în avizul său pentru setul de modificări legislative ce ţin de realizarea politicii bugetare, fiscale şi vamale pe anul 2013, un şir de propuneri de natură să impulsioneze activitatea economică.

Ministerul Economiei consideră că în orizontul de referinţă urmează să fie abordate câteva provocări ce ţin de fluidizarea comerţului exterior (prin simplificarea şi transparenţa sistemului vamal, consolidarea administrării vamale); soluţionarea problemelor mijloacelor circulante (în scopul neadmiterii blocării plăţilor din buget şi păstrării banilor contribuabililor în circuitul economic, se propune dinamizarea procedurii de restituire a TVA şi accizelor din bugetul de stat prin micşorarea termenului de restituire, concomitent cu stabilirea unui mecanism echitabil de penalizare; se propune de a fi exclusă achitarea în avans a impozitului pe venit introdus prin art.84 din Codul fiscal); atragerea investiţiilor (menţinerea scutirii de TVA şi taxă vamală la mijloacele fixe, depuse în capitalul social al agentului economic); stimularea exporturilor (prin elaborarea unui regim special de administrare fiscal-vamală pentru proiectele industriale în cadrul cărora se realizează importuri definitive a valorilor materiale pentru ulterioara producere a articolelor pentru exporturi definitive. În context se propune ca modul de administrare a regimurilor date se fie aprobate de către Guvern la propunerea Ministerului Economiei).

Potrivit Ministerului Economiei, alte propuneri se referă la diminuarea poverii administrative asupra agenţilor economici (prin optimizarea regimului de administrare fiscală şi reducere a penalităţilor, revizuirea normei ce ţine de eşalonarea pierderilor în scopuri fiscale cu aplicarea practicilor internaţionale de raportare fără divizarea lor în părţi egale); dezvoltarea capitalului uman (prin acceptarea la deduceri la determinarea impozitului pe venitul persoanelor juridice şi fizice a cheltuielilor pentru obţinerea studiilor profesionale de toate nivelurile); promovarea proiectelor inovaţionale (prin introducerea unor măsuri stimulative referitoare la metode de amortizare mai accelerată pentru utilajul şi echipamentul utilizat în scopuri inovaţionale, prin majorarea pînă la 50% a normei de uzură pentru proprietatea raportată la categoriile IV şi V (art.26 al Codului fiscal).

Avizul integral al Ministerului Economiei poate fi consultat aici.

 

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus