Trimite e-mail | Printeaza
Economie
25.06.2012

Guvernul a aprobat un set de acte normative

Guvernul a aprobat un set de acte normative

În debutul şedinţei, Vlad Filat s-a referit la unele subiecte ce vizează reabilitarea transportului naval pe rîul Prut, problema tronsonului de cale ferată Cahul-Giurgiuleşti, reforma organelor de drept şi executarea deciziilor Guvernului privind racordarea consumatorilor la reţelele de gaze naturale.

În context, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor a primit sarcina de a elabora baza normativă vizavi de infrastructura portuară, precum şi de a asigura, de comun acord cu Ministerul Mediului şi alte structuri vizate, curăţirea albiei rîului Prut astfel încît, pînă la finele anului în curs, să fie deschisă circulaţia transportului naval pînă la destinaţia Leova.

Cu referire la tronsonul de cale ferată Cahul-Giurgiuleşti, Premierul a precizat că, prin dispoziţie de Guvern a fost creat un grup de lucru interministerial care va  evalua situaţia creată şi va efectua o analiză amplă, în vederea elaborării propunerilor de rigoare pentru soluţionarea problemei în cauză, inclusiv în ceea ce ţine de investigarea utilizării banilor publici la construcţia acestui tronson.

În aceeaşi ordine de idei, Vlad FILAT a solicitat Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor  să  efectueze o revizuire a prevederilor normative ce reglementează circulaţia transportului de tonaj mare prin regiunea Giurgiuleşti, pentru a nu admite afectarea construcţiilor din apropierea traseului, ţinînd cont şi de faptul că s-a deschis circulaţia transportului naval.

De asemenea, Ministerul Economiei urmează să efectueze o evaluare a situaţiei ce ţine de executarea Hotărîrii Guvernului din 2008 cu referire la racordarea la reţelele de gaze naturale.  

În cadrul şedinţei de astăzi, Executivul a aprobat proiectul de hotărîre a Parlamentului privind aprobarea Strategiei de consolidare instituţională a Centrului Naţional Anticorupţie. Documentul stabileşte structura noii instituţii în domeniu, care va substitui, începînd cu 1 octombrie 2012, Centrul de Combatere a Crimelor Economice şi Corupţiei. Scopul principal al Strategiei derivă în asigurarea funcţionării eficiente a instituţiei de prevenire şi combatere a corupţiei prin consolidarea independenţei şi sporirea capacităţii ei instituţionale.

Tot astăzi, au fost aprobate modificări la structurile Ministerului Economiei şi Ministrului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, în vederea eficientizării activităţii instituţiilor respective în conformitate cu noile sarcini ce le revin.   

Membrii Cabinetului de Miniştri au mai aprobat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2012 nr.271 din 23 decembrie 2011. Amendamentele propuse presupun reducerea veniturilor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2012 cu 54482,7 mii lei, în condiţiile modificării sumei transferurilor de la bugetul de stat pentru asigurarea medicală a categoriilor de persoane asigurate de către Guvern. La compartimentul cheltuieli, suma va fi majorată cu 2517,3 mii lei.  De asemenea, s-au operat modificări în vederea majorării Fondului de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale cu suma de 35 mil. lei.

Un alt proiect de lege aprobat de Executiv în şedinţa de astăzi, vizează modificarea şi completarea Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar. Documentul prevede perfecţionarea condiţiilor de salarizare pentru personalul care efectuează deservirea tehnică a instanţelor judecătoreşti, procuraturii, autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale. Pe lîngă salariile care vor însuma toate plăţile suplimentare, se prevede premierea pentru activitatea curentă în mărime de 20% din salariul de funcţie şi plata premiului anual în condiţiile legii. Proiectul de lege urmează a fi examinat şi de Parlament.

Totodată, s-a aprobat un set de modificări şi completări la unele hotărîri de Guvern, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de salarizare a colaboratorilor secţiei tehnico-explozive din cadrul Ministerului Afacerilor Interne prin majorarea sporului pentru condiţii extremale şi de risc sporit de la 25% la 50% din salariul de funcţie. Documentul mai prevede modificarea structurii Serviciului de Stat de Curieri Speciali.

Tot astăzi, s-a decis aprobarea Protocolului privind introducerea modificărilor şi completărilor  în Acordul între statele–membre ale CSI privind colaborarea în domeniul tineretului, iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul RM şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind readmisia persoanelor şi asupra proiectului Protocolului de implementare a Acordului în cauză. De asemenea, s-a aprobat Acordul dintre Guvernul RM şi Guvernul Statului Israel privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului, încheiat la Ierusalim la 14 mai 2012, informează un comunicat al Executivului.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus