Trimite e-mail | Printeaza
Economie
21.06.2012

România şi Republica Moldova cooperează în domeniul dezvoltării regionale

România şi Republica Moldova cooperează în domeniul dezvoltării regionale

Guvernul României a aprobat în şedinţa de astăzi, 20 aprilie, Acordul de colaborare între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului al României şi Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale din Republica Moldova, care are ca scop cooperarea reciproc avantajoasă în domeniul dezvoltării regionale şi intensificării eforturilor de reducere a dezechilibrelor de dezvoltare economică, socială şi teritorială, dintre localităţile rurale şi urbane.

Acordul prevede că părţile vor coopera (menţinându-şi deplina independenţă), printre altele, în vederea elaborării cadrului legislativ şi normativ în domeniul construcţiilor şi dezvoltării regionale şi armonizarea acestuia cu reglementările UE, precum şi pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea capacităţii autorităţilor publice din ambele ţări în promovarea cooperării transfrontaliere în conformitate cu reglementările şi practica UE.

De asemenea, ministerele de resort din cele două ţări vor desfăşura analize şi cercetări comune şi schimburi de experienţă privind aplicarea politicii locative, în special în construcţia de locuinţe, inclusiv în regim social, dar şi pentru modernizarea locuinţelor existente, managementul fondului locativ şi în domeniul stabilirii preţurilor în construcţii etc.

Cooperarea între părţi se va realiza prin asistenţă tehnică, cursuri de instruire, întâlniri de lucru şi seminarii specializate, vizite la nivel ministerial, vizite la nivel de înalţi funcţionari publici, schimburi de experienţă şi informaţii în domeniile construcţiilor şi dezvoltării regionale, schimburi de informaţii şi materiale documentare relevante, proiecte comune.

La data intrării în vigoare a acestui acord, Protocolul între Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului din România şi Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului din Republica Moldova privind cooperarea în domeniul lucrărilor publice, amenajării teritoriului şi gospodăriei comunale, semnat la Iaşi, în data de 20 iulie 2000, îşi încetează valabilitatea.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus