Trimite e-mail | Printeaza
Economie
27.04.2012

Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică a lansat ediţia a patra a publicaţiei trimestriale de analiză economică

Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică a lansat ediţia a patra a publicaţiei trimestriale de analiză economică

Cel de-al patrulea număr al publicaţiei “Tendinţe în Economia Moldovei”, lansat de Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS) astăzi, relevă că în anul 2011, per ansamblu, economia naţională a avansat, rezultat reflectat printr-o creștere economică de 6,4%. Practic, anul 2011 este anul revenirii economiei Republicii Moldova,în cea mai mare parte, la nivelul de dinaintea crizei, dar sănătatea economică a Republicii Moldova continuă să fie slabă. La sfârşitul anului s-a observat o continuă temperare a ritmurilor activităţii economice, situaţie care pe deplin este normală în contextul amplificării riscurilor de natură economică la nivel mondial.

Pe parcursul anului 2011 economia Republicii Moldova a fost în ascensiune, determinată în mare parte de sporirea exporturilor şi consumului, care spre sfârșit de an au început să se tempereze. Astfel, în anul 2011 Produsul intern brut (PIB)  s-a majorat faţă de anul precedent cu 6,4%. Cele mai accentuate ritmuri de creştere s-au înregistrat în sectoarele: comerţ exterior (exporturile au crescut cu 44,1%, iar importurile – cu 34,7%), investiţii (cu 9,3%) şi transporturi (volumul mărfurilor transportate de întreprinderile specializate de transport s-a majorat cu 16,8%). A fost în creştere, dar neesenţial, câștigul salarial mediu lunar (cu 3,7% - în termeni reali), iar  şomajul a fost în diminuare (în anul 2011, rata şomajului, conform metodologiei Biroului Internaţional al Muncii, a constituit 6,7%, fiind cu 0,7 puncte procentuale mai redusă, comparativ cu perioada similară a anului 2010).

În anul 2011 PIB a crescut cu 7,1% faţă de anul 2008, anul premergător crizei. Exportul s-a majorat cu 39,6%, importul – cu 6%, parcursul pasagerilor – cu 4,5%, producţia agricolă – cu 2%, salariul real – cu 13,4%, pensia reală – cu 15,6%. Indicele preţurilor de consum mediu anual în anul 2011 a fost cu 15,6% mai mare decât în anul 2008, veniturile bugetului public naţional – cu 18,2%, cheltuielile – cu 22,8%, creditele acordate economiei – cu 23,2%, depozitele în băncile comerciale – cu 25,0% etc. Totodată, unele tipuri de activitate economică nu au atins nivelul de până la criză. Astfel, volumul producţiei industriale în anul 2011 a fost mai redus faţă de anul 2008 cu 7,4%, investiţiile – cu 15,4%, mărfurile transportate – cu 40,5%.

În primele 3 luni ale anului 2012 economia naţională a fost caracterizată de fenomene atît pozitive, cât şi negative. Printre cele pozitive menţionăm evoluţia pozitivă a comerţului exterior (în ianuarie-februarie 2012 exporturile s-au majorat cu 3,4% şi importurile - cu 13,6%), indicatorilor bugetului public naţional (în ianuarie-martie curent la bugetul public naţional au fost acumulate venituri în creştere cu 7,5% şi s-au efectuat cheltuieli în creştere cu 10,9% comparativ cu ianuarie-martie 2011. Astfel, deficitul bugetar la sfârșitul lunii martie 2012 a constituit 780,8 mil. lei, fiind cu 262,3 mil. lei mai mare decât cel înregistrat la aceeaşi dată a anului 2011), creşterea creditelor şi depozitelor bancare (la sfârșitul lunii martie 2012 cu 16,3% şi 8,6%, respectiv), a salariului real (cu 3,4% în luna februarie 2012), precum şi stabilitatea relativă a datoriei de stat. Însă, nu este îmbucurător faptul că au fost în diminuare faţă de perioada similară din anul trecut producţia industrială (cu 2,5% în ianuarie-februarie 2012) şi serviciile de transport (cu 28,9% în ianuarie-martie 2012). Se înregistrează o inflaţie neesenţială (1% în martie 2012 faşă de decembrie 2011) şi modificări neînsemnate ale ratei de schimb a monedei naţionale. Conform ultimei prognoze a Ministerului Economiei, coordonată cu FMI, în anul 2012 se aşteaptă o creştere economică de 3,5%, iar în anul 2013 – de 4,5%.

Publicaţia conţine o analiză comprehensivă a economiei Republicii Moldova, inclusiv a diferitor sectoare, precum finanţele publice, politica monetară, sectorul bancar, comerţul extern, mediul de afaceri şi piaţa forţei de muncă. În notele de politici sunt prezentate aspecte ce ţin de impactul  transferurilor de numerar asupra sărăciei şi bunăstării celor mai vulnerabile familii din Republica Moldova, precum şi este prezentat un studiu asupra Raportului Incremental dintre capital şi producţie în Republica Moldova (ICOR).

Versiunea electronică a publicaţiei, împreună cu baza de date poate fi descărcată de pe pagina web a Institutului: http://www.iefs.md. Publicaţia este disponibilă în limbile română şi engleză.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus