Trimite e-mail | Printeaza
Social
01.02.2012

Banca Mondială apreciază progresul realizat de Ministerul Sănătății în anul 2011

Banca Mondială apreciază progresul realizat de Ministerul Sănătății în anul 2011

Marți, 31 ianuarie, s-a desfășurat ședința Comitetului de monitorizare a activităților Proiectului “Servicii de Sănătate și Asistență Socială” (PSSAS). La ședință au participat dna Valentina Buliga, ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, reprezentantul Băncii Mondiale, Paolo Belli aflat, în perioada 30 ianuarie-3 februarie curent, în misiune de evaluare la Chișinău,  precum și alte părți relevante.

Scopul ședinței a fost de a evalua rezultatele implementării și coordonării până în prezent a activităților planificate în cadrul PSSAS, precum și de a efectua un schimb de opinii vizavi de posibilitățile de creștere impactului acestui proiect în promovarea reformelor în sectorul de sănătate și cel social. De asemenea, reprezentanții Ministerului Sănătății și Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei au efectuat prezentări a progresului activităților realizate în cadrul componentelor reprezentative, a impactului obținut și a celui preconizat pentru următorii 2 ani.

Reprezentantul Băncii Mondiale, Paolo Belli a dat o notă apreciativă înaltă nivelului de debursare a sumei acordate în cadrul proiectului pe parcursul anului 2011, comparativ cu anii precedenți, fapt ce a permis ca Banca Mondială să ofere în decembrie 2011 o finanțare suplimentară  RM, pentru reformarea sectorului sănătate și asistență socială, în valoare de 10,2 mln USD. În același context, oficialul a trasat obiectivele primordiale care trebuie atinse până la finele proiectului (2013): reformarea sistemului de sănătate prin modernizarea asistenței medicale primare; renovarea Spitalului Clinic Republican, continuarea transformării sectorului sănătății prin trecerea la un nou sistem de finanţare a furnizorilor de servicii medicale pe baza CASE-MIX (DRG); modernizarea serviciilor spitalicești prin implementarea parteneriatelor publice private.

La rândul său, Viceministrul Sănătății, Viorel Soltan a asigurat că echipa MS, în comun cu responsabilii din cadrul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și a Familiei vor depune toate eforturile ca aceste obiective cheie să fie realizate conform angajamentelor asumate în cadrul proiectului.

Potrivit Ministerului Sănătăţii, Proiectul"Servicii de Sănătate şi Asistenţă Socială" este finanţat de Banca Mondială pentru perioada 2007-2013. Din suma totală a creditului echivalent a 17 milioane USD (12 mln aflate în gestiunea MS, iar restul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei), până la moment de către MS au fost debursate 94% din suma acordată   în cadrul Componentei "Modernizarea sistemului de sănătate". De la începutul proiectului (2007), printre realizările importante pot fi menționate: reabilitarea a 39 de centre de sănătate din zona rurală; renovarea SCR prin iniţierea construcţiei unui nou bloc chirurgical; instituţionalizarea Conturilor Naţionale în Sănătate, ce permite eficientizarea procesului de planificare financiară în sistemul de sănătate;elaborarea Panului Național General Spitalelor; elaborarea studiilor de fezabilitate pentru Spitalul Clinic Republican (SCR) şi IMSP Institutul Oncologic; realizarea evaluării legislaţiei naţionale în domeniul ocrotirii sănătăţii, în scopul armonizării acesteia cu legislaţia europeană; elaborarea proiectului Strategiei pentru Resursele Umane. De asemenea, PSSAS, cu suportul Corporaţiei Financiare Internaţionale, în 2011 a implementat, cu succes, primul proiect de Parteneriat public-privat (PPP) pentru Serviciul de radiologie şi imagistică medicală în cadrul Spitalului Clinic Republican. Iar din anul 2012, va fi realizat un model nou de plată al spitalelor, care va spori calitatea, accesul şi eficienţa serviciilor medicale. Datorită finanțării adiționale acordate RM în decembrie 2011, pentru următorii 2 ani, în valoare de 10,2 mln USD, va fi posibilă atingerea unei noi serii de obiective: renovarea a 35 Centre de Sănătate din zonele rurale (9 mln USD), acordarea asistenței tehnice necesare în cadrul realizării reformelor asistenței medicale primare și spitalicești (960 mii USD), extinderea funcționalității sistemului informațional automatizat „Asistență Socială” (240 mii USD).

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus