Trimite e-mail | Printeaza
Economie
26.01.2012

În anul 2011 pe teritoriul Republicii Moldova au fost ridicate 861 construcții neautorizate

În anul 2011 pe teritoriul Republicii Moldova au fost ridicate 861 construcții neautorizate

În anul 2011 pe teritoriul Republicii Moldova au fost ridicate 861 construcții neautorizate,  iar circa 50 la sută dintre acestea  (471 de obiecte) au fost construite în municipiul Chişinău.

Majoritatea ilegalităților reprezintă intervenții neautorizate la construcțiile existente: garaje, anexe, însă au fost înregistrate și cazuri de construcție în mod neautorizat a caselor de locuit și a obiectelor sociale. Suma totală a amenzilor aplicate pentru construcțiile ilegale din anul trecut constituie 1 033 020 lei și doar 7 dintre construcții ilegale au fost demolate.
Specialiştii Inspecției de Stat în Construcții explică acest lucru prin faptul că Autorităţile Publice Locale continuă să emită certificate şi autorizaţii de construcţie în lipsa Planurilor Generale Urbanistice şi fără a solicita raportul de expertiză tehnică a obiectivelor.

De asemenea, motivul construcțiilor neautorizate este și faptul că instanțele judecătorești tergiversează examinarea cazurilor de contravenții neautorizate, aplică amenzi simbolice, precum și legalizează construcțiile fără aplicarea amenzii, iar inspectorii consideră că acestea ar trebui demolate.

Un alt factor negativ este nerespectarea procedurile de recepţie a obiectivelor în construcţie. În consecinţă sunt  recepţionate multe construcţii amplasate pe terenuri publice, construcţii amplasate pe reţelele inginereşti cu abateri de la documentaţia de proiect, precum şi fără actele de execuţie a lucrărilor.

Şeful ISC, Vasile Radu a anunțat astăzi, în cadrul ședinței de totalizare că în multe cazuri documentaţia de proiect se eliberează fără a se ţine cont de cerinţele stipulate în certificatul de urbanism, iar 95% din localitățile republicii nu dispun de Planuri Urbanistice Generale (PUG). Astfel, în lipsa PUG-urilor repartizarea loturile de pămînt pentru amplasarea și construirea caselor de locuit și a altor obiective are loc haotic.

Pentru a îmbunătăți situația în domeniu ISC propune ca obiectivele construite în mod neautorizat pe terenuri proprietate publică să fie transmise în proprietate publică, să fie majorate amenzile pentru astfel de ilegalități,  precum și să fie elaborat un regulament privind procedura de combatere, legalizare și demolare a construcțiilor neautorizate.

De asemenea, specialiștii propun, în cazul depistării construcțiilor neautorizate, sancționarea prin retragerea licențelor și a certificatelor de atestare a agenților economici și persoanelor atestate implicate în executarea lucrărilor.

Menționăm, că pe parcursul anului activitatea ISC a fost direcționată  spre asigurarea  respectării legislației și normativelor în construcții, calitatea construcțiilor de orice destinație și indiferent de forma de proprietate și sursa de finanțare, precum și lucrările de construcții, reconstrucții, modernizare și reparații capitale la construcțiile existente, producerea produselor pentru construcții de către toți factorii implicați în procesul de construire, anunţă  Serviciul de presă al Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus