Trimite e-mail | Printeaza
Diverse
06.09.2011

Procuratura Generală se arată nedumerită de declaraţiile lui Filat

Procuratura Generală se arată nedumerită de declaraţiile lui Filat

Avînd în vedere declaraţiile lansate ieri de către Prim-ministrul Republicii Moldova, Vlad Filat, prin care Domnia sa acuză Procuratura Generală că ar tărăgăna investigarea cazului legat de acţiunile de tip raider asupra unor instituţii bancare din republică, serviciul de presă al PG aduce la cunoştinţă următoarele.

Procuratura Generală se arată cel puţin nedumerită de acuzaţiile Premierului, în condiţiile în care, anume la iniţiativa Procurorului General, Valeriu Zubco, în prima zi a lunii august curent, pe acest caz Procuratura Anticorupţie a pornit o cauză penală.

Toate acţiunile de urmărire penală întreprinse de procurori pe acest caz s-au efectuat în lipsa suportului operativ din partea instituţiilor subordonate Guvernului.

Dosarul a fost deschis sub aspectul dobîndirii ilicite prin înşelăciune a acţiunilor nominale ale BC „Moldova-Agroindbank" SA în număr de 311 292 unităţi, cu preţul nominal de 200 lei, total - 62 258 400 lei, comisă de către factori de decizie ai Merchant Outpost Company.

Temei pentru declanşarea procesului penal a servit sesizarea parvenită de la BC„Moldova-Agroindbank" SA privind acţiunile pretinse a fi ilicite ale Companiei off-shore Merchant Outpost Company, exprimate în deposedarea de pachetele de acţiuni în mărime totală de aproximativ 28%, deţinute în cadrul băncii.

Deposedarea a avut loc prin intermediul unei hotărîri din 28 decembrie 2010 a Arbitrajului Ad Hoc din Sankt-Peterburg, Federaţia Rusă, pusă în aplicare prin hotărîrea Curţii de Apel Bender, prin care acţionarii BC «Moldova-Agroindbank» SA au fost deposedaţi de acţiunile ce urmau a fi trecute în proprietatea societăţii „Merchant Outpost Company".

Concomitent, la 2 august 2011 procurorii au fost obţinut de la Judecătoria sect. Buiucani sechestrul asupra acţiunilor nominalizate.

Tot atunci au fost puse sub sechestru acţiunile nominale, în volum de 44 140 unităţi, deţinute de către Depozitarul Naţional al Valorilor Mobiliare.

Restul acţiunilor, în volum de 240 506 unităţi, deţinute de alt registrator independent SA „Fincom" au fost înstrăinate unei companii off-shore Global Systems Corp, fiind imposibilă punerea sub sechestru a acestora. Faptul dat este demonstrat prin încheierea judecătorului de instrucţie din 20 august 2011 care a respins demersul procurorului de punere sub sechestru a acţiunilor nominalizate.

De menţionat că, judecătorul de instrucţie a respins şi demersul procurorului privind efectuarea percheziţiei şi  ridicărilor de la registratorul independent SA „Fincom".

În plus, Procuratura Generală a formulat o cerere de comisie rogatorie autorităţilor competente ale Federaţiei Ruse în vederea stabilirii circumstanţelor adoptării hotărîrii Arbitrajului Ad Hoc din Sankt-Peterburg. În acest sens, pentru asigurarea executării operative a cererii de comisie rogatorie, se duc tratative cu autorităţile ruse în vederea participării ofiţerului de urmărire penală şi a procurorului conducător.

De asemenea, sunt în procedură de traducere comisiile rogatorii în Olanda, Ucraina şi Slovenia.

În acest context, menţionăm că la 20 august 2010 de către organul de urmărire penal al CCCEC a fost pornită o cauză penală pe faptul însuşirii ilegale a bunurilor altei persoane prin înşelăciune. În cadrul  urmăririi penale s-a stabilit, că în rezultatul punerii în aplicare a unei scheme frauduloase de către factorii de decizie ai unor companii înregistrate în zone off-shore, preşedintele Consiliului SA „Universalbank" Gorbunţov Gherman a fost deposedat de 68 401 acţiuni ordinare nominative, emise şi plasate de SA „Universalbank", ceia ce constituie 81,73% din pachetul total de acţiuni.

Actualmente, urmărirea penală în ambele cauze penale este efectuată de către organul de urmărire penală al CCCEC sub conducerea Procuraturii Anticorupţie, fiind întreprinse toate acţiunile necesare în vederea stabilirii complete a circumstanţelor comiterii infracţiunii.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus