Trimite e-mail | Printeaza
Diverse
20.07.2011

Moldova va avea un Centru naţional de investigare a crimelor cibernetice

Pînă la finele acestui an, în Republica Moldova urmează a fi creat un Centru naţional de investigare a crimelor cibernetice - organ autonom, finanţat de la bugetul de stat. De la începutul acestui an au fost pornite 23 de cauze penale privind infracţiunile cibernetice, cu 45% mai mult faţă de perioada analogică a anului trecut.

Iniţiativa creării Centrului aparţine Procuraturii Generale, care, în prezent coordonează, conduce şi exercită urmărirea penală, dar şi reprezintă învinuirea în instanţă de judecată pe cauzele privind infracţiunile informatice şi cele din domeniul telecomunicaţiilor.

Printre obiectivele de bază ale planului, care are o perioadă de implementare de 2 ani, se evidenţiază crearea Centrului interdepartamental privind prevenirea şi combaterea criminalităţii cibernetice, care vine să ajusteze legislaţia naţională la prevederile Convenţiei Consiliului Europei privind „Criminalitatea informatică" adoptată la 23 noiembrie 2001 la Budapesta (semnată de Republica Moldova la 12 decembrie 2001 şi ratificată prin Legea nr.6-XVI  din  02.02.2009).

Obiectivul general al proiectului este de a crea, în paralel, condiţii de bază pentru judecători, procurori, ofiţerii de urmărire penală antrenaţi în investigarea acestor categorii de infracţiuni, desfăşurarea expertizelor criminalistice specializate conform celor mai bune practici din domeniu, securizarea sistemului informaţional al ţării în scopul prevenirii atacurilor asupra sistemului, preîntâmpinarea deteriorării şi utilizării neautorizate a informaţiei,  precum şi aderarea la reţeaua internaţională de colaborare şi ajutor reciproc în domeniul crimelor informaţionale pentru crearea punctului de contact.
În prezent, însă, nici o instituţie participantă la proiect nu dispune de mijloace financiare şi posibilităţi tehnice în vederea iniţierii acestuia.

Comisia securitate naţională, apărare şi ordine publică a Parlamentului a examinat recent proiectul Conceptului Centrului naţional de investigare a crimelor cibernetice, prezentat de Procuratura Generală, care a confirmat necesitatea existenţei unei astfel de structuri şi a solicitat sprijinul Guvernului în formarea acestuia.
Prin urmare, în timpul cel mai apropiat, Procuratura Generală în comun cu Executivul, urmează să elaboreze proiectele de acte normative şi să le promoveze prin înaintarea spre adoptare în Parlament, informeaza Serviciul de presă al Procuraturii Generale.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus