Trimite e-mail | Printeaza
Economie
13.06.2011

Agenţia Proprietăţii Publice scoate la vânzare proprietăţi publice în valoare de aproape un miliard de lei în lunile iunie şi iulie a.c.

Agenţia Proprietăţii Publice scoate la vânzare proprietăţi publice în valoare de aproape un miliard de lei în lunile iunie şi iulie a.c.

Agenţia Proprietăţii Publice continuă procesul de privatizare a proprietăţii publice prin diverse metode prevăzute de legislaţie.  Astăzi a intrat în vigoare, după publicarea în Monitorul oficial, calendarul privatizărilor.

În perioada 5 - 8 iulie  2011,  la Bursa de Valori se va desfăşura  o rundă de licitaţii „cu strigare" pentru vânzarea acţiunilor statului din 34 S.A.,  marea majoritate a cărora au fost expuse  la  licitaţii  în cadrul rundelor anterioare, dar nu au fost privatizate. Între bunurile  puse în vânzare, pentru prima dată în ultimii doi ani, se regăsesc acţiunile statului din S.A. „Drum", or. Căuşeni şi  din S.A. „Fabrica de vinuri Sărătenii Vechi".  Din numărul total al  societăţilor pe acţiuni expuse, în 17  cota statului este  mai mare de 51%.  

Suma  scontată a  mijloacelor financiare, raportată la preţul iniţial de expunere la vânzare, constituie  529 684 643 lei.

În perioada 10 iunie - 15 iulie 2011,  la  concurs investiţional   sunt expuse cinematografele din or. Glodeni şi or. Stefan Vodă, nesolicitate în cadrul  concursurilor anterioare, care necesită  investiţii pentru reconstrucţie  şi repunerea lor în funcţiune. Suma scontată a mijloacelor financiare, raportată la preţul iniţial de vânzare, constituie 2 300 000 lei;  volumul minim al investiţiilor, conform caietelor de sarcini, constituie 6 000 000 lei, cu realizarea lor în decursul a 3 ani.

Pentru aceiaşi perioadă, 10 iunie - 15 iulie 2011, este anunţat şi concursul comercial de privatizare a 6 întreprinderi de stat (complexe patrimoniale unice), nesolicitate în cadrul expunerilor anterioare,  precum şi Î.S. „Moldagroteh", care în condiţiile Legii privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice se expune pentru prima dată, de rând cu un bun distinct (aeronava YAK-40).   Suma scontată a mijloacelor financiare,  raportată la preţul  de expunere, constituie 307 000 000 lei.

La 30 iunie, curent  se va desfăşura licitaţia „cu strigare" pentru privatizarea construcţiei nefinalizate -Blocul administrativ al Institutului de Microbiologie şi Virusologie, în complex cu terenul aferent - 9,0671 ha. Preţul iniţial de vânzare  - 125 000 000 lei.

La  aceiaşi dată (30.06),    se va desfăşura licitaţia „cu reducere" pentru privatizarea   construcţiilor nefinalizate,  expuse anterior la licitaţii   de multiple ori, dar nesolicitate.
Suma scontată a mijloacelor financiare, raportată la preţul iniţial de vânzare, constituie 2 643 000 lei, iar  în condiţiile  p. 24 din Regulamentul licitaţiilor cu strigare şi cu reducere, conform căruia  reducerea preţului poate continua până la 50 la sută de la  preţul de expunere, aceasta se estimează la 1 321 150  lei.

Total,  preţul  iniţial  al bunurilor proprietate de stat expuse  la licitaţii şi  concursuri,  în perioada  10 iunie - 15 iulie 2011, constituie  966 627 643 lei.

Suplimentar, în rezultatul privatizării, în bugetul de stat se achită impozitul privat în mărime de 1%, de la fiecare tranzacţie.
Faţă de expunerea din  aprilie-mai, curent  preţurile iniţiale de vânzare, cu excepţia bunurilor ce se expun la licitaţie „cu reducere",  s-au  redus  în limita   5 - 15 la sută.


Pentru a asigura  eficienţa, legalitatea şi transparenţa procesului de privatizare, comunicatele informative privind expunerea bunurilor proprietate publică la privatizare se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Comunicatele informative privind expunerile nominalizate au fost publicate în Monitorul Oficial  nr.96-98 din 10 iunie 2011.

Potrivit ME, în vederea atragerii investiţiilor străine în întreprinderile  autohtone, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, comunicatele informative privind expunerea bunurilor proprietate publică la privatizare sunt  difuzate Ambasadelor Republicii Moldova  în străinătate şi ambasadelor  ţărilor străine în Republica Moldova.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus