Trimite e-mail | Printeaza
Diverse
11.05.2011

CCI împreună cu parteneri germani a lansat un nou Proiect în domeniul instruirii profesionale

Miercuri, 11 mai 2011, la Camera de Comerţ şi Industrie a Moldovei, a fost lansat un nou Proiect în domeniul instruirii profesionale pentru specialităţi ce ţin de prelucrarea lemnului şi a metalului. Proiectul este realizat de CCI a RM şi Asociaţia Meşteşugarilor pentru districtul Hersfeld-Rotenburg, Germania, fiind finanţat de Guvernul Germaniei, prin intermediul Sequa gGmbH.

Potrivit CCI, Berthold Johannes, Ambasador al Republicii Federale Germane în Republica Moldova, a accentuat că sistemul dual de instruire, ce îmbină teoria şi practica, şi-a demonstrat eficacitatea în Germania, care este dispusă să susţină RM în procesul de reformare a sistemului de învăţământ profesional. „ Meşteşugul este o artă ce trebuie învăţată cu multă grijă. Însă, deprinderile nu vin de la sine, ele trebuie exersate. Perfecţionarea profesională este un element cheie în dezvoltarea regională şi, în special, în dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii. Aceste domenii sunt prioritare pentru Guvernul RM, de aceea le vom susţine. Un meşteşugar bine instruit îşi poate deschide propria întreprindere, asigurându-şi un venit stabil, creând noi locuri de muncă. Şi investiţiile străine au nevoie de cadre calificate. Reforma respectivă va avea un efect pozitiv asupra societăţii".

În cadrul lansării, Ministerul Educaţiei al RM a fost reprezentat de Octavian Vasilache, şeful Direcţiei Învăţământ Profesional Secundar şi de Specialitate, care a asigurat partenerii proiectului de susţinere din partea ministerului. „În prezent, în RM sunt 74 de instituţii de învăţământ secundar profesional, în care studiază 20988 de elevi. Aici muncesc 2234 cadre didactice şi de conducere, 46 % dintre care sunt maiştri instructori, fapt ce demonstrează că aspectul practic al instruirii este important.  Dorim să redresăm situaţia în domeniu pentru ca să avem specialişti competitivi pe piaţa muncii, o bază tehnico-didactică corespunzătoare şi să valorificăm la maximum resursele umane."

Proiect de instruire în domeniu educaţiei profesionale pentru specialităţi ce ţin de prelucrarea lemnului şi a metalului este axat pe dezvoltarea şcolilor profesionale din regiunile rurale, fiind lansat cu scopul de a îmbunătăţi durabil situaţia de pe piaţa muncii. Rezultatul final scontat este ca întreprinderile din Republica Moldova să obţină personal calificat în domeniul meşteşugăritului, iar meseriaşii să obţină cunoştinţe şi abilităţi profesionale conform standardelor europene.

În faza iniţială a proiectului, preconizată pe o durată de 3 ani, vor fi dotate cu utilaj modern atelierele de instruire practică ale 4 şcoli profesionale din diferite regiuni ale ţării, ce pregătesc specialişti în domeniul prelucrării lemnului şi a metalului. De asemenea, cel puţin 80 de profesori ai instituţiilor de învăţământ profesional vor fi instruiţi conform noilor concepte de perfecţionare, preluând direct experienţa de la specialişti din Germania. Ulterior, participanţii la cursurile de perfecţionare vor deveni multiplicatori pentru alţi profesori şi elevi, care vor beneficia de noile mijloace de instruire.

Proiectul prevede posibilitatea prelungirii colaborării până la 7 ani.

În prezent, CCI desfăşoară încă 2 proiecte similare, pentru pregătirea profesională a zugravilor, tencuitorilor, lăcătuşilor auto, electricienilor, tâmplarilor, chelnerilor, bucătarilor, alte specialităţi din domeniul construcţiilor şi cel gastronomic.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus