Trimite e-mail | Printeaza
Economie
19.04.2011

A intrat în vigoare o nouă redacţie a regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice

A intrat în vigoare o nouă redacţie a regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit noi modalităţi de rezolvare a unor probleme ce apar în relaţiile dintre consumatorii finali  şi operatorii de reţele/furnizorii de energie electrică. Acestea sunt incluse în noua redacţie a Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice, care a intrat în vigoare la 15 aprilie curent, odată cu publicarea în Monitorul Oficial. Noul act normativ a fost aprobat prin hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRE nr.393 din 15 decembrie 2010. 

Documentul a fost supus consultărilor publice, examinat şi avizat de operatorii de pe piaţa energiei electrice, de ministerele de resort, patronate, sindicate, organizaţii de protecţie a drepturilor consumatorilor, discutat la multiple şedinţe de lucru. Ulterior el a fost avizat pozitiv de Grupul de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător, expertizat şi înregistrat de către Ministerul Justiţiei.  

Adoptarea acestui act normativ a fost cauzată de necesitatea ajustării regulamentului vechi la noile prevederi ale legislaţiei în vigoare, la realităţile existente pe piaţa energiei electrice şi a soluţionării problemelor ce persistă în relaţiile dintre participanţii la această piaţă, probleme semnalate de consumatori în petiţiile adresate ANRE. Astfel, în scopul înlăturării cazurilor de întreruperi programate îndelungate a furnizării energiei electrice în timpul iernii, ANRE a stabilit că, în cursul lunilor decembrie, ianuarie şi februarie, durata unei întreruperi programate nu poate depăşi 4 ore în zi. Totodată, operatorii de reţele/furnizorii de energie electrică au fost obligaţi să asigure accesul consumatorilor finali, 24 din 24 ore, la serviciile sale telefonice şi să indice numerele de telefoane în facturile emise. Pentru a elimina abuzurile comise de operatori în cea ce priveşte deconectarea instalaţiilor de utilizare ale consumatorilor casnici de la reţeaua electrică de distribuţie, s-a stabilit că lucrarea dată poate fi efectuată, în cazurile prevăzute de noul Regulament, numai după avizarea consumatorului final şi în zilele lucrătoare în intervalul de timp 8.00 - 17.00. 

 Actul normativ prevede, de asemenea, soluţii pentru depăşirea dificultăţilor pe care le întâmpină consumatorii casnici când solicită furnizorilor de energie electrică recuperarea prejudiciilor de pe urma deteriorării receptoarelor electrice cauzate de supratensiune sau goluri de tensiune repetate. În aceste situaţii, regulamentul obligă furnizorul/operatorul reţelei de distribuţie să organizeze, la solicitarea consumatorului casnic, reparaţia receptoarelor defectate ale acestuia, inclusiv transportul lor la atelierul de reparaţie şi înapoi. Conform aceluiaşi act, în cazul în care receptorul electric nu poate fi reparat şi acest fapt este demonstrat în modul corespunzător, furnizorul este obligat să restituie consumatorului casnic contravaloarea acestuia la prezentarea documentului justificativ de către consumatorul casnic. 

 Regulamentul prevede elemente noi şi în procedura de racordare a instalaţiilor de utilizare ale solicitanţilor din blocurile locative (cu multe apartamente) la reţelele electrice. Acesta stabileşte că operatorul reţelei de distribuţie nu este în drept să includă în avizul de racordare, eliberat în scopul racordării blocului de locuit la reţea, obligaţia de a construi linii electrice de tensiune medie (6, 10kV) sau posturi de transformare. Totodată, la solicitarea potenţialului consumator final, operatorul de reţea este obligat să organizeze  proiectarea şi montarea instalaţiei de racordare. Lucrarea dată se efectuează după semnarea contractului respectiv şi prezentarea devizului de cheltuieli pentru montarea  instalaţiei de racordare. În cazul în care solicitantul cere racordarea la reţeaua electrică a unor receptoare electrice de puteri electrice de până la 100 W, cerinţa instalării echipamentului de măsurare nu este obligatorie, iar consumul de energie electrică se determină aplicând sistemul pauşal (produs dintre puterea electrică a receptorilor şi durata de utilizare a ei de 24 ore). 

Noul regulament conţine 14 secţiuni, 220 puncte şi patru anexe, care includ clauzele obligatorii ale contractului de furnizare a energiei electrice consumatorilor casnici şi celor noncasnici, forma tipizată a avizului de racordare la reţeaua electrică, durata de utilizare de către consumatorii casnici a receptoarelor electrice pentru facturarea în pauşal a consumului de energie electrică. Documentul poate fi consultat pe pagina electronică a Agenţiei - www.anre.md, în secţiunea Legislaţie/Acte administrative, informeaza Serviciul de presă al ANRE.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus