Trimite e-mail | Printeaza
IT
11.01.2011

Costul pentru perfectarea şi eliberarea paşaportului cu date biometrice al cetăţeanului RM este de 850 lei pentru 30 zile

Începînd cu 1 ianuarie curent, cetăţenilor Republicii Moldova la solicitare se eliberează doar paşaportul cu date biometrice. Cetăţenii care deţin paşapoarte non-biometrice cu termen de valabilitate neexpirat, nu sînt obligaţi să-şi perfecţioneze un paşaport biometric, deoarece paşapoartele non-biometrice eliberate până la 31 decembrie 2010 şi aflate în circulaţie, rămîn valabile pînă la expirarea termenului de valabilitate al acestora.

Paşaportul cu date biometrice se eliberează cetăţenilor Republicii Moldova pentru libera circulaţie peste hotarele ţării. Drept temei constituie cererea scrisă a solicitantului sau a reprezentantului legal depusă în modul stabilit. Prin urmare, obţinerea paşaportului biometric este un drept al cetăţeanului şi nu este o obligaţie.

Paşaportul cu date biometrice se deosebeşte de paşaportul obişnuit prin faptul, că acesta conţine un cip cu date biometrice ale posesorului şi anume: fotografia digitală, amprentele digitale, precum şi datele personale ale posesorului, cum ar fi: numele, prenumele, patronimicul, data naşterii, numărul paşaportului, data eliberării şi data expirării termenului de valabilitate al acestuia, semnătura posesorului documentului.

Copiii pînă la 12 ani sunt eliberaţi de includerea obligatorie a amprentelor digitale în paşaport. Paşaportul cu date biometrice se eliberează pe un termen de 7 ani, iar paşapoartele pentru copii cu vîrstă de pînă la 7 ani - pe un termen de 4 ani. În paşaportul părinţilor nu se includ datele despre copii. Conform recomandărilor Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (ICAO) paşapoartele cu date biometrice se eliberează după principiul „un paşaport - o persoană".

În vederea asigurării perfectării paşapoartelor cu date biometrice, în 49 subdiviziuni teritoriale de evidenţă şi documentare a populaţiei ale ÎS „CRIS „Registru" a fost instalat utilajul necesar pentru preluarea imaginii grafice şi a amprentelor digitale.

De menţionat că în primele zile ale anului curent au fost depuse 3827 cereri pentru obţinerea paşaportului cu date biometrice.

Costul pentru perfectarea şi eliberarea paşaportului cu date biometrice al cetăţeanului RM este de 850 lei pentru 30 zile.

Potrivit Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, termenul de valabilitate la paşapoartele nonbiometrice de tip PA, eliberate pe un termen de 10 ani începe a expira în anul 2016, astfel deţinătorii acestor paşapoarte vor avea necesitatea să perfecteze paşapoarte noi începînd cu anul 2016. Potrivit datelor statistice în anul 2016 expiră termenul de valabilitate la 370 326 paşapoarte, în anul 2017 la 472 418 paşapoarte, în 2018 la 362 895 paşapoarte, în 2019 la 321 986 paşapoarte şi în anul 2020 la 493 244 paşapoarte.

Eliberarea paşapoartelor cu date biometrice se efectuează la recomandarea Uniunii Europene în contextul liberalizării regimului de vize între Republica Moldova şi Uniunea Europeană. Acest document de nouă generaţie permite identificarea exactă a persoanei. Implementarea paşapoartelor cu date biometrice a fost condiţionată de necesitatea sporirii nivelului de securitate a documentelor, prevenirea şi contracararea traficului ilicit de fiinţe umane, migraţiei ilegale. Paşaportul cu date biometrice este cel mai protejat document pentru trecerea frontierelor şi este acceptat şi recunoscut de UE în procesul de migraţie. În caz de pierdere sau furt al paşaportului cu date biometrice, este imposibilă falsificarea sau utilizarea acestuia de o persoană străină.

 

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus