Trimite e-mail | Printeaza
Economie
06.10.2010

Un grup de lucru va monitoriza calitatea produselor vegetale şi alcoolice destinate exportului în Federaţia Rusă

Ministerul Economiei a creat a creat un grup de lucru interministerial sub conducerea viceministrului Economiei Octavian Calmîc, care a elaborat plan de măsuri pentru îmbunătăţirea condiţiilor în domeniul infrastructurii calităţii.

Potrivit ME, planul elaborat cu titlul „Planul de măsuri pentru asigurarea inofensivităţii şi calităţii produselor vinicole şi pomi-legumicole exportate în Federaţia Rusă" cuprinde acţiuni de elaborare şi perfecţionare a cadrului juridico-normativ în domeniu, elaborarea unor proceduri concrete de certificare a loturilor de marfă exportate, reieşind din cerinţele şi normele de inofensivitate a pieţelor de desfacere. Mai mult ca atât, o atenţie deosebită se pune pe procedura de desemnare a organismelor de certificare a produselor date şi capacităţile profesionale şi tehnice a laboratoarelor de încercări acreditate în domeniu.

Planul de măsuri în cauză a fost remis spre informare părţii ruse şi instituţiilor guvernamentale din Republica Moldova responsabile de implementare şi informare lunară despre progresele înregistrate in domeniu.
Concomitent, Grupul de lucru instituit va monitoriza permanent procesul de realizare a Planului de măsuri aprobat şi va organiza, după caz, consultări bilaterale cu experţii din Federaţia Rusă în domeniu.

Membri Grupului de lucru sus-menţionat sunt factori de decizie din cadrul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerului Sănătăţii, Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitar şi Control Semincer, Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice, Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţia Consumatorilor.

Planul de măsuri pentru asigurarea inofensivităţii şi calităţii produselor vinicole şi pomi-legumicole exportate în Federaţia Rusă

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus