Trimite e-mail | Printeaza
Economie
18.05.2010

Comunicat de presă - SA „Moldovagaz”

Comunicat de presă - SA „Moldovagaz”

Сu privire la acţiunile SAD „Gazprom" către SA „Moldovagaz" vizînd încasarea datoriei istorice pentru perioada anilor 2006-2007

În prezent Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie a Federaţiei Ruse (or. Moscova) examinează două acţiuni înaintate de SAD „Gazprom" către SA „Moldovagaz" cu privire la încasarea datoriei istorice pentru perioada anilor 2006-2007 în sumă totală de 288,2 mil. dolari SUA:

- acţiunea înaintată de SAD „Gazprom" în noiembrie 2009 în sumă de 80,3 mil. dolari SUA pentru trimestrul IV al anului 2006, din care datoria SA «Moldovagaz» constituie 34,2 mil. dolari SUA, iar datoria SRL «Tiraspoltransgaz» (Transnistria) - 46,1 mil. dolari SUA;

- acţiunea înaintată de SAD „Gazprom" în februarie 2010 în sumă de 207,9 mil. dolari SUA pentru perioada anului 2007, din care datoria SA «Moldovagaz» constituie 6,3 mil. dolari SUA, iar datoria SRL «Tiraspoltransgaz» (Transnistria) - 201,6 mil. dolari SUA;

Astfel, cota preponderentă a datoriei examinate o constituie datoria Transnistriei - 247,7 mil. dolari SUA sau 86%. Poziţia SA «Moldovagaz» pe aceste acţiuni constă în faptul, că această datorie s-a format drept consecinţă a unor circumstanţe de forţă-majoră şi anume de imposibilitatea influenţării asupra SRL „Tiraspoltransgaz", care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Transnistriei.

Acţiunile SAD «Gazprom» se examinează de către Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie a Federaţiei Ruse, conform prevederilor contractului de livrare a gazelor încheiat între SAD „Gazprom" şi SA „Moldovagaz". Acţiunile SAD „Gazprom" sus-menţionate nu sînt primele de acest fel.

Anterior, în anul 2007 SAD „Gazprom" a înaintat 4 acţiuni referitor la încasarea din contul SA «Moldovagaz» a datoriei istorice pentru gazele livrate în anii 2005 şi 2006 (trimestrele I-III) în sumă de 96,1 mil. dolari SUA, ce constituie totalmente datoria transnistreană.

Aceste 4 acţiuni în anul 2008 au fost satisfăcute deplin de către Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie a Federaţiei Ruse în favoarea SAD „Gazprom". Acţiunile SAD „Gazprom" sînt cauzate de cerinţele organelor de control valutar şi vamal din Federaţia Rusă cu privire la necesitatea întreprinderii unor măsuri cu caracter juridic întru respectarea termenelor de repatriere a mijloacelor financiare.

Pînă în prezent, SAD „Gazprom" nu a întreprins careva acţiuni în scopul executării deciziilor Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional cu privire la încasarea datoriilor istorice din contul SA „Moldovagaz".

Serviciul de presă SA Moldovagaz

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus