Trimite e-mail | Printeaza
Economie
01.04.2010

S.A. „Moldovagaz” solicită un nou tarif mediu la gazele naturale livrate consumatorilor finali de 4042 lei/1000 m3, în creştere cu 14,1%

S.A. „Moldovagaz” solicită un nou tarif mediu la gazele naturale livrate consumatorilor finali de 4042 lei/1000 m3, în creştere cu 14,1%

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) va anunţa, în viitorul apropiat, decizia sa asupra cererii prezentate de S. A. „Moldovagaz", prin care întreprinderea solicită actualizarea tarifelor la serviciile de transportare, distribuţie şi furnizare a gazelor naturale livrate consumatorilor finali.

În prezent ANRE analizează şi verifică materialele şi calculele S.A. „Moldovagaz" privind actualizarea tarifelor la gazele naturale. Conform metodologiei tarifare, ANRE este în drept să actualizeze tarifele doar în cazul existenţei unor factori obiectivi ce nu pot fi controlaţi de întreprinderea dată (modificarea preţurilor de procurare a gazelor naturale, fluctuaţia cursului de schimb al valutei naţionale, etc.) şi care justifică o astfel de actualizare.

Potrivit calculelor S.A. „Moldovagaz", noul tarif mediu la gazele naturale livrate consumatorilor finali este solicitat la nivel de 4042 lei/1000 m3, în creştere cu 14,1% faţă de tariful mediu actual de 3542 lei/1000 m3. S.A. „Moldovagaz" arată în demersul său prezentat ANRE că a luat în calcul noul preţ estimativ de procurare a gazelor naturale în trimestrul doi al anului 2010, anunţat de S.A.D „Gazprom", în mărime de 252 dolari SUA/1000 m3, cursul de schimb al valutei naţionale faţă de dolarul SUA de 12,5 lei per 1 USD, majorarea consumurilor şi cheltuielilor de întreţinere şi deservire a reţelelor de gaze în legătură cu sporirea cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real al economiei, precum şi pierderile financiare înregistrate în trimestrul unu al anului curent. În demers se precizează că aceste pierderi au fost generate de diferenţa preţului de procurare a gazelor naturale apărută în urma fluctuaţiei cursului de schimb al valutei naţionale: de la 12,3 lei per 1 USD, inclus în tariful în vigoare, la 12,6 lei per 1 USD, curs efectiv înregistrat în trimestrul unu al anului 2010.

În demersul său, S.A. „Moldovagaz" solicită Agenţiei examinarea obiectivă a materialelor prezentate şi luarea în termene restrânse a deciziei de actualizare a tarifelor pentru a nu admite acumularea în continuare a pierderilor financiare şi majorarea datoriei întreprinderii faţă de S.A.D. „Gazprom".

ANRE a actualizat ultima oară tariful mediu la gazele naturale livrate consumatorilor finali pe 15 ianuarie 2010. Începând cu 19 ianuarie curent, se aplică tariful mediu de 3542 lei/1000 m3 (fără TVA de 6%).

Potrivit contractului încheiat în 2006 de S.A. „Moldovagaz" şi  S.A.D. „Gazprom", preţul de procurare a gazelor naturale se calculează după o formulă prestabilită şi urmează să ajungă, până în anul 2011, la nivelul mediu european. Preţul de achiziţie a gazelor naturale, în trimestrul doi al anului 2010, se calculează reieşind din preţul mediu de comercializare a gazelor livrate de „Gazprom" în ţările europene, înregistrat la 1 ianuarie 2010, ajustat la coeficientul de reducere a preţului pentru R. Moldova în 2010 egal cu 0,9 şi la coeficienţii de modificare a preţurilor PLATT'S la gazoil şi păcură în ultimele nouă luni, anunţă Serviciul de presă al ANRE.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus