Trimite e-mail | Printeaza
Economie
23.01.2010

Guvernul R. Moldova şi Corporaţia „Provocările Mileniului" au semnat Acordul de finanţare a Programului „Compact" în valoare de 262 mln. de dolari

Guvernul R. Moldova şi Corporaţia „Provocările Mileniului

Guvernul Republicii Moldova şi Corporaţia „Provocările Mileniului" (CPM) au semnat, vineri, la Washington (SUA), un acord de asistenţă nerambursabilă în valoare de 262 mln. de dolari pentru implementarea Programului „Compact", ce include proiecte investiţionale axate pe infrastructura de irigare, agricultura de valoare înaltă şi reabilitarea drumurilor.

Acordul a fost semnat de către Vicepremierul Iurie Leancă, ministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene, şi Daniel YOHANES, directorul executiv al CPM, asistaţi de către Prim-ministrul Vlad Filat şi Secretarul de Stat, Hillary Clinton. Ceremonia de semnare a avut loc la Departamentul de Stat al SUA.

„Programul Preliminar de Ţară, implementat anterior în Republica Moldova cu suportul CPM, a creat deja un mediu în care tehnologiile inovatoare, productivitatea şi accesul sporit la pieţe pot avea succes", a declarat Daniel Yohanes.

El a menţionat că, pin Programul „Compact", CPM doreşte să aprofundeze parteneriatul cu cetăţenii din Republica Moldova, orientat spre susţinerea unei creşteri economice durabile.

„Guvernului RM îi revine marea responsabilitate de a implementa Programul „Compact" în mod transparent şi eficient", a spus Daniel Yohanes.

La rîndul său, Hillary Clinton a menţionat că acest acord înseamnă şi un nou capitol în relaţia Republica Moldova - Statele Unite ale Americii.

„Pentru a deveni eligibilă şi a semna acest acord, Republica Moldova a înregistrat mai multe progrese şi şi-a asumat mai multe reforme. Ne bucurăm foarte mult că, alături de alte state pe care le susţinem, Republica Moldova va continua şirul acţiunilor SUA îndreptate spre consolidarea democraţiei", a precizat Secretarul de Stat.

Hilary Clinton a specificat că administraţia Obama este dispusă să construiască un parteneriat puternic cu Republica Moldova, iar semnarea Acordului „Compact" este o victorie a Guvernului de la Chişinău.

Premierul Vlad FILAT a apreciat evenimentul drept unul istoric pentru Republica Moldova.

„Pentru a ajunge aici, am parcurs o cale lungă, dificilă, cu multe bariere, dar cetăţenii Republicii Moldova îşi doresc o altă viaţă şi luptă pentru aceasta. Priorităţile noastre sînt edificarea unui stat de drept, crearea unei economii funcţionale şi integrarea europeană. Toate acestea necesită nu doar efort, ci şi susţinere din partea prietenilor", a precizat Prim-ministrul.

Potrivit Serviciului de presă al Guvernului, Vlad Filat a spus că, pe parcursul vizitei sale în SUA, s-a convins că Republica Moldova are mulţi prieteni care doresc să o ajute şi a promis că va reveni în această ţară.

„Prin semnarea acestui Acord, SUA transmite un mesaj clar de susţinere a Republicii Moldova. Mulţumesc din numele Guvernului şi al cetăţenilor Republicii Moldova pentru tot ce faceţi pentru noi. Vă asigurăm că fiecare dolar oferit în cadrul Programului „Compact" va fi utilizat în beneficiul cetăţenilor", a declarat Prim-ministrul.

Notă: Asistenţa pentru implementarea Programului „Compact" va fi acordată sub formă de grant în decursul unei perioade de cinci ani. Programul "Compact" include două proiecte majore - „Tranziţia la agricultura performantă" în valoare de 102 mln. de dolari şi „Reabilitarea drumurilor", estimat la 133 mln. de dolari. Totodată, pentru administrarea, monitorizarea, evaluarea şi auditul Programului „Compact" vor fi alocate  27 mln. de dolari.

Proiectul "Tranziţia la agricultura performantă" va contribui la sporirea veniturilor din agricultură ale populaţiei rurale prin stimularea productivităţii şi perfecţionarea metodelor de comercializare a produselor agricole cu valoare adăugată înaltă. Proiectul include obiective de livrare fiabilă a apei pentru agricultură prin renovarea a 11 sisteme centralizate de irigare din bazinele rîurilor Nistru şi Prut. Sistemele selectate în cadrul proiectului sînt cele mai eficiente sub aspectul costurilor din toate sistemele centralizate de irigare existente şi vor permite deservirea a peste 15 mii ha de terenuri agricole. Cele 11 sisteme de irigare sînt situate în preajma localităţilor Blindeşti, Cahul, Chircani-Zîrneşti, Coşniţa, Criuleni, Grozeşti, Jora de Jos, Leova, Lopatna, Puhăceni şi Roşcani. O linie de finanţare inovatoare şi un program de asistenţă tehnică cofinanţat de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională vor sprijini investiţiile fermierilor şi antreprenorilor în tranziţia la agricultura performantă, procesarea post-recoltare, depozitare şi comercializare. Proiectul va susţine, de asemenea, restructurarea managementului în irigaţie şi transferul sistemelor reabilitate în gestiunea asociaţiilor utilizatorilor de apă. O condiţie importantă pentru atragerea investiţiilor în sectorul de irigare o constituie elaborarea unei noi legi a apelor care să asigure drepturi de utilizare a apei pentru irigaţie pe termen lung.

Proiectul "Reabilitarea drumurilor" prevede lucrări de reparaţie a 93 km ai uneia dintre principalele autostrăzi din nord-estul Republicii Moldova. Acest traseu este o importantă cale de acces pentru transportatorii privaţi şi pasageri, precum şi pentru afacerile şi comerţul interior. Proiectul va contribui la reducerea timpului şi a costului de transport al mărfurilor şi serviciilor şi a pierderilor economiei naţionale rezultate din starea deteriorată a drumurilor.

Programul „Compact" a fost elaborat de o echipă de experţi naţionali independenţi în conlucrare cu reprezentanţii CPM şi în coordonare cu Comitetul naţional de monitorizare. Pe parcursul elaborării şi definitivării propunerii de ţară a fost desfăşurat un proces consultativ continuu care a implicat reprezentanţii societăţii civile, sectorului privat şi ai administraţiei publice centrale şi locale.

Republica Moldova a devenit eligibilă pentru asistenţa „Compact" la finele anului 2006 în urma unei evaluări internaţionale a performanţelor sale în baza a 16 indicatori grupaţi în trei categorii generale - guvernare echitabilă, investiţii în oameni şi libertate economică.

Anterior, Republica Moldova a beneficiat de asistenţă din partea Corporaţiei „Provocările Mileniului" în cadrul Programului Preliminar de Ţară în valoare de 24,7 mln de dolari care a avut ca obiectiv reducerea corupţiei prin aplicarea unei politici de reformare sistemică.

Principalele criterii de evaluare a Programului „Compact" se referă la asigurarea unei rate cît mai înalte de recuperare a investiţiilor, crearea de beneficii pentru un număr cît mai mare de cetăţeni, identificarea şi remedierea riscurilor sociale (de gen) şi de mediu. O condiţie importantă este ca mijloacele financiare acordate de Corporaţia „Provocările Mileniului" să contribuie la realizarea strategiilor de dezvoltare implementate în ţară, inclusiv cu suportul partenerilor de dezvoltare.

Corporaţia Provocările Mileniului a fost creată de Congresul SUA în anul 2004 şi are drept scop acordarea de ajutor substanţial statelor cu venituri reduse pe cap de locuitor pentru stimularea creşterii economice.

 

 

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus