Trimite e-mail | Printeaza
Economie
23.12.2009

Principalele măsuri de politică fiscală pentru anul 2010

Principalele măsuri de politică fiscală pentru anul 2010

La 17 decembrie 2009, Parlamentul RM a adoptat legea privind modificarea şi completarea unor acte legislative, care ţine de realizarea politicii bugetar-fiscale în anul viitor. Principalele măsuri de politică fiscală pentru anul 2010 vizează următoarele:

       Impozitul pe venit

 • Majorarea mărimii scutirii anuale personale cu 900 lei, de la 7200 lei la 8100 lei;
 • Majorarea mărimii scutirii anuale pentru persoanele întreţinute cu 120 lei, de la 1680 lei la 1800 lei;
 • Extinderea scutirii anuale pentru persoanele întreţinute faţă de tutore şi curatorul minorilor în vîrstă de la 14 la 18 ani de rînd cu înfietorul;
 • Extinderea termenului cu 5 ani privind neimpozitarea venitului sub formă de dobândă obţinut de la depozite bancare, valori mobiliare corporative de către persoane fizice şi juridice;
 • Extinderea termenului cu 5 ani privind neimpozitarea venitului sub formă de dobândă obţinut de la depunerile membrilor pe conturile de economii personale în asociaţiile de economii şi împrumut;
 • Majorarea cotei impozitului pe venitul obţinut din cîştigurile de la jocurile de noroc, de la 10% la 18%.

       TVA

 • Introducerea cotei reduse a TVA de 8% la producţia agricolă primară în schimbul cotei standard a TVA de 20%;
 • Majorarea cotei reduse a TVA la gazele naturale şi gazele lichefiate importate, livrate pe teritoriul republicii, de la 5% la 6%;
 • Scutirea de TVA a serviciilor de înregistrare de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali şi de furnizare a informaţiei din registrele de stat respective;
 • Extinderea restituirii TVA la investiţiile capitale efectuate în tractoare agricole şi forestiere;
 • Unificarea regimului fiscal pentru asistenţa investiţională şi tehnică, prin aplicarea doar a cotei zero a TVA la livrarea mărfurilor, serviciilor destinate realizării proiectelor respective.

       Accize 

 • Majorarea cotelor accizelor la bere (cu 25%), la ţigările cu filtru (de 4 ori - componenta ad valorem), la benzină şi derivatele acesteia, motorină (cu 50%), la parfumuri şi apă de toaletă, la articolele de bijuterie (de 3 ori), la autoturismele de lux (de 2 ori);
 • Introducerea accizelor la articolele de cristal (de 55%);
 • Majorarea cotelor accizelor la producţia vinicolă, băuturile alcoolice tari şi băuturile slab alcoolice, aparataj electronic, alte autoturisme decât cele de lux (cu 3,1% - componenta în sumă fixă);
 • Introducerea accizului la articolele de bijuterie care se realizează în întreprinderi comerciale şi lombarduri şi nu dispun de documente justificative ce confirmă achitarea accizelor.

       Impozitul pe bunurile imobiliare

 • Implementarea etapei a doua a sistemului de impozitare a bunurilor imobiliare la valoarea de piaţă:
 • garajele şi terenurile pe care acestea sînt amplasate şi loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţiile amplasate pe ele ale persoanelor fizice; bunurile imobiliare cu destinaţie comercială şi industrială ale persoanelor juridice;
 • Calcularea impozitului pe bunurile imobiliare estimate la valoarea de piaţă de la gradul de finisare a construcţiei acestor bunuri de 50% în schimbul a 80%;
 • Excluderea coeficienţilor de majorare a cotei impozitului pe bunurile imobiliare cu destinaţie locativă, amplasate în municipii şi oraşe (estimate la valoarea de piaţă).

       Taxe locale

 • Majorarea cotei maxime a taxei pentru amenajarea teritoriului (de 2 ori);
 • Majorarea cotei maxime a taxei pentru unităţile comerciale şi de prestări servicii de deservire socială (cu 50%);
 • Majorarea cotei maxime a taxei pentru amenajarea localităţilor din zona de frontieră care au birouri (posturi) vamale de trecere a frontierei vamale pentru autobuze, microbuze, camioane, tractoare cu remorcă, de la 10 lei la 40 lei, prin anularea acesteia pentru autoturisme, tractoare şi altă tehnică agricolă, motociclete, scutere;
 • Finalizarea implementării principiilor de descentralizare administrativă şi administrare fiscală locală, prin atribuirea Serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale a funcţiilor de administrare fiscală executate de primăria mun.Chişinău şi Bălţi, de la 01.01.2011.

       Taxe rutiere

 • Majorarea cotelor taxelor rutiere la autoturismele înmatriculate în Republica Moldova, prin distribuirea proporţională a influenţei asupra infrastructurii rutiere;
 • Majorarea cotelor taxei pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere (de 2 ori).

       Alte masuri

 • Dublarea cuantumului taxei de licenţă pentru activitatea în domeniul jocurilor de noroc;
 • Implementarea preţului minim de comercializare a băuturilor alcoolice tari în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul;
 • Specificarea categoriilor de agenţi economici care nu sînt obligaţi să instaleze terminale POS: cei care nu efectuează achitări în numerar sau care îşi desfăşoară activitatea în localităţile rurale.

Direcţia Politică şi Legislaţie Fiscală, MF

 

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus