Trimite e-mail | Printeaza
Economie
22.12.2009

Conferinţa „Lecţiile anului economic 2009: proiecţii pentru anul 2010”

Conferinţa „Lecţiile anului economic 2009: proiecţii pentru anul 2010”

La data de 21 Decembrie, 2009, Centrul Analitic Independent Expert-Grup a organizat conferinţa „Lecţiile anului economic 2009: proiecţii pentru anul 2010". În cadrul acesteia au fost discutate lecţiile majore oferite de anul economic 2009 şi au fost trasate scenarii de evoluţie a economiei moldoveneşti în anul 2010. Întreaga conferinţă a fost structurată în două panele. În cadrul primului panel au fost discutate acţiunile implementate şi aşteptările privind politica anti-criză în 2009. În cadrul celui de-al doilea panel au fost discutate proiecţiile economice pentru anul 2010.

Sesiunea de deschidere a început cu discursul ministrului Economiei şi Comerţului al R. Moldova, Valeriu Lazăr, care a vorbit despre constrângerile economice şi politice actuale care influenţează implementarea Programului de stabilizare şi relansare economică. Domnul ministrul a subliniat faptul că principala provocare ce ţine de guvernarea economică pentru anul următor ţine de asigurarea stabilităţii politice. Totodată, în pofida tuturor constrângerilor Guvernul va reuşi să atragă sursele externe necesare pentru a stabiliza finanţele publice şi să asigure o creştere economică pozitivă începând cu anul 2010.

În cadrul primului panel au fost discutate concluziile majore ale anului 2009 şi a aşteptărilor pentru anul 2010. În acest context, Valeriu Prohniţchi, directorul Expert Grup, a menţionat că principalele 3 lecţii ale anului 2009 au fost:

1. Creşterea şi modernizarea economică din ultimii ani a fost una iluzorie şi fragilă;
2. Instabilitatea şi iresponsabilitatea politică au constituit inamicul numărul 1 al economiei;
3. Unele instituţiile-cheie sunt nefuncţionale.

Discuţii aprinse a trezit problematica reformării sectorului agricol şi a mecanismelor de subvenţionare a acestui sector. Vice-preşedintele producătorilor agricoli, Igor Vatamaniuc, a afirmat despre necesitatea reformării sectorului respectiv însă s-a pronunţat pentru o reformă graduală a sectorului. Cu toate acestea, Viceprim-ministrul Valeriu Lazăr a menţionat despre necesitatea reformării din temelii a sectorului agricol, astfel încât scopul fundamental al politicilor agricole să nu vizeze protejarea cu orice preţ a producătorilor autohtoni, ci mai curând asigurarea pieţei interne cu produse agricole competitive la preţ şi calitate şi asigurarea unei oferte sustenabile pentru exporturi.

Consultantului Asociaţiei Băncilor din Moldova, Alexandru Savva, a menţionat că deşi sectorul bancar a fost puternic afectat de criză, situaţia la moment este una stabilă. Acest fapt a fost demonstrat de ponderea relativ redusă a creditelor problematice în total portofoliu de credite, care pe parcursul ultimelor luni se menţine la un nivel de aproximativ 15%. Totodată, s-a menţionat că cauza majoră a ratelor înalte la creditele bancare ţine de costurile înalte ale resurselor atrase de bănci, precum şi de insuficienţa instrumentelor financiare aflate la dispoziţia companiilor.

Ana Popa, economist Expert Grup, a prezentat o serie de proiecţii privind evoluţia situaţiei economice din R. Moldova pentru anul 2010. O parte din acestea au fost apropiate cu cele ale Guvernului, pe baza căruia a fost construită Legea bugetului de stat pentru anul 2010, însă altă parte au fost mai pesimiste. Astfel, Expert Grup se aşteaptă la o creştere economică mult mai mică pentru anul 2010 (0,3% faţă de 1,5%), iar consumul final al gospodăriilor casnice practic nu va creşte în 2010, în timp ce Guvernul prognozează o creştere de 5%-6%.

Victor Barbaneagră, vice-ministrului de Finanţe, a descris aspectele Legii bugetului de stat pentru anul 2010 şi parametrii economici care au stat la baza elaborării acestuia. Astfel, s-a menţionat că obligaţiile sociale ale Guvernului vor fi îndeplinite în întregime. Totodată, noua politică fiscală prevede unele facilităţi producătorilor agricoli (TVA de 8% pentru producţia primară agricolă) şi a importatorilor de utilaj agricol (este asigurată restituirea TVA pentru importurile de tractoare). Domnul vice-ministru a subliniat faptul că, în pofida austerităţii bugetare, politica de investiţii publice va fi prioretizată în direcţia gospodăriei drumurilor şi a gospodării comunale unde vor fi direcţionate marea majoritate a inevestiţiilor bugetare.

Şefului departamentului politici monetare şi cercetări al BNM, Andrei Rotaru, a menţionat despre tranziţia BNM la obiectivul de a ţinti inflaţia la un nivel de 5% (+/- 1%). Totodată, acesta a subliniat faptul că procesul de valutizare a depozitelor conturat de la începutul anului curent, odată cu diminuarea confidenţei populaţiei în moneda naţională, serveşte drept o constrâmgere majoră pentru politica monetară a BNM. Domnul Rotaru s-a referit şi la depreciarea leului moldovenesc de la începutul lunii decembrie, menţionând că acest fenomen este unul sezonier, care nu poate afecta semnificativ evoluţia ratei inflaţiei. (Expert-Grup)

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus