Trimite e-mail | Printeaza
Politic
02.09.2009

Declaraţia IPNA Compania „ Teleradio Moldova” privind Hotărîrea Parlamentului RM din 28 august 2009

La şedinţa din 28 august 2009 a Parlamentului RM, deputaţii Alianţei pentru Integrare Europeană au votat propunerea speaker-ului Mihai Ghimpu de a obliga conducerea Companiei „Teleradio Moldova” să li se ofere în aceeaşi zi la televiziune o oră de emisie în perioada de maximă audienţă, iar şedinţele legislativului, începând cu 2 septembrie să fie transmise în direct de către radiodifuzorul public naţional.

În această situaţie, Compania este obligată să aducă la cunoştinţă întregii societăţi din Republica Moldova, în faţa căreia este responsabilă, şi în interesele căreia activează, şi pe această cale noului Parlament, ales la 29 iulie 2009, organismelor internaţionale şi misiunilor diplomatice de la noi din ţară, că Hotărârea Parlamentului contravine legislaţiei RM, normelor şi principiilor democratice ale mass-media publice.

Parlamentul obligă Compania să modifice în regim de urgenţă grila de emisie, să pună pe post emisiuni, indicând formatul, durata şi timpul difuzării lor. Codul Audiovizualului prevede clar (art. 50) că „IPNA Compania „Teleradio Moldova” este un serviciu public de radiodifuziune şi televiziune independent editorial , precum şi în activitatea sa de creaţia, autonom instituţional, constituit în baza capitalului financiar public, care, în condiţiile prezentului Cod, oferă servicii de programe întregii societăţi din Republica Moldova, cu acoperire a întregului teritoriu al Republicii Moldova”. Prin această acţiune Parlamentul Republicii Moldova încalcă vehement independenţa editorială a radiodifuzorului public, exercitând ingerinţă brutală în politica ei de programe. Or, articolul 8 al Codului Audiovizualului enunţă, că „Independenţa editorială a radiodifuzorului este recunoscută şi garantată prin lege (al.3)” explicând, că „Sunt interzise ingerinţele de orice fel în conţinutul, forma sau modalităţile de prezentare a elementelor serviciilor de programe din partea autorităţilor publice sau a oricăror alte persoane din afara instituţiei respective a audiovizualului (al.4)”.

Constrângerea de către Parlament a Companiei de a transmite în direct  şedinţele Parlamentului la fel este o imixtiune violentă în activitatea editorială a radiodifuzorului public. Codul Audiovizualului prevede (art.51, al.3) că „Compania are dreptul să înregistreze sau să transmită în direct fără plată şedinţe ale Paramentului, Guvernului, dezbateri publice ale autorităţilor publice, mitting-uri, demonstraţii, procesiuni, manifestaţii, întruniri de ordin comemorativ, religios, alte acţiuni cu caracter public, indiferent de locul lor de desfăşurare”. Realizarea unei asemenea cerinţe necesită modificări în caietul de sarcini şi grila de emisie, care sunt aprobate anual de către CO şi CCA, şi întâmpină dificultăţi fără acoperirea financiară suplimentară a cheltuielilor în aceste scopuri. Anume acestea au fost şi motivele suspendării de către IPNA acum trei ani a transmisiunilor în direct a şedinţelor legislativului Republicii Moldova.

Articolul 52 al Codului Audiovizualului prevede fără echivoc că „Independenţa editorială a Companiei este garantată prin lege. Nu se admit ingerinţă operate de autorităţi publice şi nici influenţa vreunui partid, organizaţii comerciale, economice, social-politice, sindicale şi de alt ordin”.  Aceasta prevede că numai conducerea Companiei deţine dreptul exclusiv de a determina în interesul publicului larg şi în limitele prevederilor legale politica editorială, grila de emisie şi a organiza autonom şi independent activitatea de creaţie în instituţie.
Compania este profund îngrijorată de Hotărârea respectivă a Parlamentului apreciind-o drept pericol real de revizuire a Codului Audiovizualului şi de subordonare a radiodifuzorului public legislativului, o încercare de a periclita libertatea presei în RM.

Ne adresăm în acest mod societăţii civile, CCA să se pronunţe cu fermitate în sprijinul legalităţii, activităţii nestingherite şi independenţei editoriale a Companiei. La încercare sunt puse valorile democratice ale mass-media din Republica Moldova şi este de datoria noastră a tuturor să demonstrăm şi în continuare adeziune standardelor şi normelor europene.

IPNA Compania „ Teleradio Moldova”

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus