Trimite e-mail | Printeaza
Diverse
20.03.2009

Experţii europeni şi moldoveni au elaborat planul de convergenţă a legislaţiei Republicii Moldova la prevederile UE în domeniul apelor

Propunerile elaborate de experţi pentru racordarea normelor legale de gestionare a resurselor de apă la normele europene, inaintate în cadrul proiectului „Colaborare pentru protecţia mediului în bazinul Mării Negre”, vor fi examinate de Guvern şi Parlament.

Republica Moldova s-a angajat să-şi perfecţioneze legislaţia în domeniul apelor în conformitate cu directivele UE pentru a asigura protecţia mediului în bazinul Mării Negre. În acest scop din anul 2007 şi-a desfăşurat activităţile proiectul „Colaborare pentru protecţia mediului în bazinul Mării Negre” finanţat de Comisia Europeană în cadrul programului de asistenţă tehnică TACIS. 

În acest sens, experţii proiectului au evaluat nivelul de convergenţă a legislaţiei moldoveneşti faţă de prevederile UE, au identificat lacunele acesteia şi instituţiile ce urmează să se implice în procesul de convergenţă.

Pe lângă aceasta au fost formulate propuneri concrete pentru ca legislaţia naţională să corespundă cu Directiva cadru a Uniunii Europene privind apa, Directiva privind epurarea apelor reziduale urbane şi Directiva privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole. Unele propuneri au fost deja incluse în proiectul Legii Apelor, planificat pentru adoptare de Parlament la sfârşitul anului 2009. Adiţional, experţii au elaborat planuri de convergenţă şi implementare a celor trei directive UE şi au produs două regulamente: Regulamentul privind protecţia apelor de suprafaţă împotriva poluării, care va fi transmis Guvernului spre aprobare şi Regulamentul privind identificarea, delimitarea şi clasificarea corpurilor de apă, ce va putea fi aprobat doar după adoptarea Legii Apelor.

Prin Acordul de Parteneriat şi Cooperare Moldova-UE, ţara noastră s-a angajat să asigure compatibilitatea treptată a legislaţiei naţionale cu cerinţele legislaţiei comunitare, prevedere stabilită şi în Planul comun de acţiuni Moldova-UE. Perfecţionarea cadrului legal va permite implementarea la nivel naţional a Convenţiei de la Bucureşti privind protecţia Mării Negre împotriva poluării şi, în final, armonizarea legislaţiei naţionale în domeniul apelor cu cea comunitară.

În Republica Moldova instituţia beneficiară este Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, bugetul total al proiectului fiind de 2,2 mil. euro. În cadrul proiectului şi-au unit eforturile experţii străini, reprezentanţii Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale, Agenţiei „Apele Moldovei”, Ministerului Sănătăţii, Parlamentului Republicii Moldova, Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerului Administraţiei Publice Locale, ONG-lor de mediu.

Proiectul „Colaborare pentru protecţia mediului în bazinul Mării Negre” a fost lansat de Comisia Europeană în 2007 şi a fost implementat în Moldova, Ucraina şi Georgia, de către Consorţiul Euroconsult Mott MacDonald (Olanda) de comun cu Mott MacDonald Ltd (Marea Britanie) şi Milieu Ltd. (Belgia).

 

cuvinte-cheie: Marea Neagra | apa | mediu

Comentarii (0)

 

Related news

Sus