Trimite e-mail | Printeaza
Economie
25.02.2009

ANRE a aprobat metodologia de calculare a tarifelor la energia regenerabilă

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a adoptat Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie şi biocombustibil. Acest prim act de reglementare în domeniul energiei regenerabile a fost elaborat de ANRE cu concursul companiilor de consultanţă „SWECO International AB" (Suedia) şi „Pierce Atwood" (SUA) în cadrul proiectului de asistenţă tehnică acordat ţării noastre de către Agenţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională din Suedia (SIDA).

Alexandru Mija, şef - adjunct al direcţiei politică tarifară şi analiză economică a Agenţiei, a comunicat că metodologia stabileşte principii unice de calculare a tarifelor la energia regenerabilă şi biocombustibil pentru toţi producătorii de pe această piaţă şi prevede că tarifele de livrare a acestor tipuri de energie vor fi aprobate de ANRE ca tarife fixe. Mija a explicat că această clauză a fost inclusă în metodologie în scopul evitării eventualelor abuzuri din partea producătorilor de pe piaţa energiei regenerabile şi a discriminării consumatorilor în procesul aplicării acestor tarife.

El a menţionat că metodologia asigură determinarea unor tarife şi preţuri adecvate din punct de vedere al politicii statului în domeniul energiei regenerabile şi reflectarea tuturor costurilor de producere a acestei energii, ceea ce înseamnă că întreprinderile producătoare îşi vor acoperi cheltuielile suportate şi vor putea obţine beneficiu. Întrucât metodologia stabileşte condiţii echitabile pentru toţi producătorii de energie regenerabilă şi biocombustibil, precum şi un nivel rezonabil de rambursare a mijloacelor alocate, ANRE consideră că ea va stimula investiţiile şi va da undă verde pentru intrarea pe piaţă a producătorilor de biodiesel şi etanol, a energiei electrice produse în baza energiei solare, eoliene, a biomasei etc. , a afirmat Alexandru Mija.

Metodologia stabileşte structura şi modul de determinare a veniturilor şi cheltuielilor producătorilor, modul de calculare, aprobare şi aplicare a tarifelor, precum şi modul de ajustare a acestora. Ea este obligatorie pentru toate companiile producătoare de biocombustibil destinat comercializării pe piaţa produselor petroliere şi pentru întreprinderile producătoare de energie electrică din surse regenerabile care dispun de instalaţii electrice cu o putere mai mare de 10 kW şi produc energie electrică destinată comercializării pe piaţa corespunzătoare. Termenul de valabilitate a metodologiei este de 15 ani.

Noul act de reglementare a fost elaborat în conformitate cu cerinţele Legii energiei regenerabile nr. 160-XVI din 12.07.2007. Proiectul acestuia a fost consultat cu participanţii profesionişti la piaţa energetică, potenţiali investitori, cu structurile de stat şi neguvernamentale interesate, inclusiv cu Academia de Ştiinţe, confederaţia patronatului şi cea a sindicatelor, şi ulterior avizat pozitiv de grupul de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător şi înregistrat la Ministerul Justiţiei.  Metodologia va intra în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial. Totodată, ea va fi plasată pe pagina de Internet a Agenţiei www.anre.md.   

cuvinte-cheie: ANRE | energie | regenerabila

Comentarii (0)

 

Related news

Sus