Trimite e-mail | Printeaza
Politic
04.02.2009

MAEIE: A avut loc şedinţa lărgită a Colegiului Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene

4 februarie. A avut loc şedinţa lărgită a Colegiului Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, prezidată de către dl Andrei Stratan, Viceprim-ministru, ministru.

Agenda şedinţei Colegiului ministerului includea bilanţul activităţii desfăşurate în 2008,  definirea priorităţilor serviciului diplomatic pentru anul 2009, precum şi aprobarea Planului de activitate al Colegiului Ministerului pentru anul curent. Raportul de prezentare a totalurilor acţiunilor întreprinse a fost susţinut de către conducătorul instituţiei, Viceprim-ministrul, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Andrei Stratan.

În cadrul discursului, raportorul s-a referit la expunerea subiectelor activităţii MAE IE în ordinea  obiectivelor strategice, în special accentele fiind puse pe activitatea instituţiei, orientate spre promovarea obiectivului prioritar al politicii externe moldoveneşti - integrarea europeană a Republicii Moldova.

Pe parcursul perioadei de referinţă, relaţiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană au înregistrat progrese constante, iar agenda dialogului politic RM-UE a fost tot mai extinsă şi mai ambiţioasă. În acest sens, pot fi menţionate mai multe evoluţii de ordin politic, dar şi pragmatic, inclusiv facilitarea regimului de vize şi consolidarea relaţiilor comerciale cu Uniunea Europeană, susţinerea pentru implementarea reformelor interne în Republica Moldova, suportul tot mai consistent al Uniunii Europene în promovarea măsurilor de consolidare a încrederii în procesul de soluţionare a conflictului transnistrean.

Dimensiunea diplomaţiei multilaterale s-a reliefat prin consolidarea poziţiei ţării noastre în ONU şi instituţiile sale specializate, dezvoltarea cooperării cu Alianţa Nord-Atlantică, în cadrul implementări Planului individual de acţiuni al Parteneriatului RM-NATO. Anul 2008 poate fi considerat un an important şi prin activitatea RM în Consiliul Europei în contextul proceselor de democratizare din ţara noastră,  precum şi în cadrul OSCE, în contextul reluării negocierilor în formatul „5+2" în vederea identificării unei soluţii pe căi politice, acceptate de dreptul internaţional.

MAEIE a desfăşurat o activitate diplomatică intensă şi în vederea asigurării sprijinului comunităţii internaţionale pentru promovarea propunerilor „în pachet" privind soluţionarea problemei transnistrene în baza respectării suveranităţii şi integrităţii teritoriale a RM. Ministerul a acţionat în vederea promovării în plan internaţional a iniţiativelor Preşedintelui Republicii Moldova privind consolidarea încrederii şi securităţii între ambele maluri ale Nistrului, precum şi creării condiţiilor favorabile, necesare pentru atingerea progresului în procesul de reglementare.

Pe plan bilateral, în anul 2008, Republica Moldova a înregistrat o evoluţie dinamică, atît în raporturile sale cu statele-membre ale UE, precum şi ţările din Europa de Sud-Est. Un caracter ascendent l-au avut relaţiile Republicii Moldova cu Federaţia Rusă şi SUA. Pe parcursul anului trecut a fost continuată consolidarea dialogului politic cu Ucraina şi România - state vecine cu ţara noastră.

În anul 2009 va continua realizarea obiectivului strategic de integrare europeană, urmînd a utiliza efectiv premizele reale existente pentru negocierea unui Acord de Asociere cu Uniunea Europeană şi aprofundarea dialogului politic al Republicii Moldova cu statele membre ale UE.

Pentru anul curent au fost trasate sarcini privind dinamizarea soluţionării problemei transnistrene cu reluarea negocierilor în formatul „5+2".

Un segment important a politicii externe îl va constitui cooperarea ţării noastre în cadrul ONU şi instituţiilor specializate, consiliul Europei şi OSCE.

Pe parcursul anului se va asigura conlucrarea în cadrul Comunităţii Statelor Independente exercitând cu succes Preşedinţia acestei organizaţii.

O altă dimensiune a activităţii diplomatice va fi consacrată problemelor economice şi financiar-investiţionale favorabile Republicii Moldova.

 

 

 

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus