Trimite e-mail | Printeaza
Economie
12.12.2008

Banca Mondială lansează mecanismul de finanţare cu acces rapid, în valoare de 2 miliarde dolari SUA

Grupul Băncii Mondiale a anunţat marţi, 9 decembrie, crearea unui mecanism de finanţare cu acces rapid, în valoare totală de 2 miliarde dolari SUA, pentru accelerarea granturilor şi împrumuturilor pe termen lung, fără dobânzi, pentru facilitarea redresării impactului generat de criza financiară globală asupra celor mai sărace ţări ale lumii. 

Iniţiativa cu acces rapid (IAR) ca răspuns la criza financiară din partea Asociaţiei Internaţionale pentru Dezvoltare (AID), aprobată marţi de Consiliul directorilor executivi ai Băncii Mondiale, va permite Grupului Băncii Mondiale să ofere finanţare rapidă pentru reţelele de asigurare socială, infrastructură, învăţământ şi sănătate. Guvernul Republicii Moldova are oportunitatea de a beneficia de acest mecanism în elaborarea unui răspuns comprehensiv şi reducerea eventualelor efecte negative ale crizei în Moldova.

"Criza va afecta cel mai profund cele mai sărace persoane, în următorul an situaţia urmând, probabil, să se agraveze. Raportul nostru privind Perspectivele Economice Globale prognozează în următorul an o creştere de 4,5 la sută în ţările în curs de dezvoltare - o reducere de la 7,9 la sută raportată în anul 2007. Noi intenţionăm să oferim asistenţă ţărilor prin intermediul mecanismului de finanţare rapidă, pentru ca acestea să facă faţă actualei recesiuni în scopul minimizării impactului acesteia şi facilitării procesului de elaborare a politicilor de sprijin", a declarat Robert B. Zoellick, preşedintele Grupului Băncii Mondiale.

Mecanismul va asigura accesul rapid la suma iniţială de 2 miliarde dolari SUA din cele 42 miliarde dolari SUA de mijloace AID15, disponibile pentru 78 cele mai sărace ţări ale lumii pentru următorii trei ani.

"Nu ne putem permite continuarea activităţii precum desfăşurată anterior. Avem nevoie de un set de remedii umane şi nu doar un set de soluţii financiare, după cum avem nevoie şi de un nou mecanism de răspuns rapid pentru asigurarea direcţionării rapide a banilor acolo, unde sunt necesar cel mai mult. Deja 100 milioane de persoane au fost forţate în sărăcie ca rezultat al majorării preţurilor la produsele alimentare şi carburanţi, iar noi estimăm că un declin cu 1 la sută a ratelor de creştere în ţările în curs de dezvoltare va forţa alte 20 de milioane de persoane în sărăcie", a comunicat Zoellick.

Mecanismul dat va promova răspunsul rapid al Băncii la necesităţile stringente ale statelor membre AID, inclusiv Republica Moldova, în baza unei evaluări mai rapide din partea Băncii Mondiale a acelor necesităţi. Acesta va acoperi financiar cheltuielile necesare pentru menţinerea stabilităţii economice şi susţinerea creşterii, soluţionarea volatilităţii şi protecţia persoanelor pauperizate. Răspunsurile operaţionale vor include finanţarea cheltuielilor bugetare din serviciile de infrastructură, învăţământ şi sănătate, precum şi reţelele de asistenţă socială.

"Noi sperăm ca partenerii noştri de dezvoltare să beneficieze şi ei de evaluarea precoce, pe care am realizat-o, privind necesităţile acestor ţări în vederea anticipării, prevenirii şi gestionării situaţiilor de criză", a afirmat Ngozi Okonjo Iweala, director operaţiuni.

Noul mecanism AID vine ca o continuitate a iniţiativei privind criza preţurilor la produsele alimentare, lansată anul curent, în sprijinul ţărilor afectate grav de criza produselor alimentare. Luna trecută Grupul Băncii Mondiale a anunţat crearea a trei alte iniţiative menite să contracareze criza financiară, inclusiv dublarea Programului de finanţare a comerţului global până la 3 miliarde de dolari SUA, un fond global de capital propriu, sprijinit de Guvernul Japoniei pentru recapitalizarea băncilor aflate în dificultate, precum şi un nou instrument de oferire a finanţării de reinvestire proiectelor de infrastructură existente şi viabile, finanţate privat, care se confruntă cu dificultăţi financiare.
 

*** 
Impactul de proporţii al crizei financiare globale va lovi statele membre ale AID mai târziu decât ţările cu venituri mari, însă costurile de dezvoltare vor fi mai mari pentru acestea. În ţările cu venituri mai mici sectorul financiar este integrat într-o proporţie mai mică cu pieţele financiare globale; de aceea, efectul direct asupra sectorului financiar va fi substanţial doar în ţările ce intenţionează să acceseze pieţele şi în cele cu o prezenţă considerabilă a băncilor străine. 

Impactul exercitat în alte ţări, preponderent unul indirect, va fi resimţit prin: încetinirea investiţiilor; reducerea remitenţelor; scăderea veniturilor din turism; reducerea disponibilităţii creditelor, precum cele pentru finanţarea comerţului; căderea indicelui de comerţ; precum şi o creştere mai lentă a exporturilor (pentru prima oară începând cu anul 1982, în 2009 se prognozează un declin al comerţului global). Impactul crizei în ţările dezvoltate ar putea condiţiona de asemenea o reducere a fluxurilor de asistenţă bilaterală, fapt ce va determina ca economiile deja fragile să fie şi mai puţin apte să facă faţă vulnerabilităţilor interne şi necesităţilor de dezvoltare.

Pentru finanţare sunt eligibile statele cu finanţare AID şi AID/BIRD, care pot demonstra impactul considerabil determinat de criză. Mecanismul de finanţare se va baza pe o analiză minuţioasă a ţării, cu axarea pe: (a) impactul crizei financiare asupra bunăstării gospodăriilor casnice, creşterii, fluxului de capital, sectorului financiar, creditării comerţului, dezvoltării infrastructurii, angajării în câmpul muncii, balanţei de plăţi şi bugetului, finanţării şi  datoriilor ţării; (b) planurile Guvernului privind răspunsul în aspect de politici; precum şi pe (c) finanţarea necesară pentru redresarea impactului, concomitent menţinând cheltuielile în principalele sectoare, inclusiv în sectoarele sociale şi infrastructură.

cuvinte-cheie: mondiala | criza

Comentarii (0)

 

Related news

Sus