Trimite e-mail | Printeaza
Economie
10.08.2007

În Moldova va fi aplicată o Metodologie unică de calcul a tarifelor la energia electrică pentru toate întreprinderile de distribuţie a energiei electrice din ţară

Pe data de 10 august curent,  Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) în şedinţa sa publică deschisă a aprobat Metodologia de calculare a tarifelor la energia electrică de către toate întreprinderile de distribuţie a energiei electrice (RED), relatează Serviciul de presă al ANRE

Necesitatea aprobării noii Metodologii este dictată de 3 factori principali.

Primul factor se explică prin expirarea termenului  de valabilitate a Metodologiei de calculare a tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor de către reţelele electrice de distribuţie RE Chişinău, RED Centru şi RED Sud, în continuare - RED Union Fenosa, dat fiind faptul că Metodologia de calculare a tarifelor pentru aceste întreprinderi a fost prevăzută pentru o perioadă de 7 ani (2000-2007). 

Al doilea factor este, că la sfîrşitul anului 2007, expiră şi termenul de valabilitatea a Metodologiei de calculare a tarifelor de livrare a energiei electrice consumatorilor de către întreprinderile RED Nord şi RED Nord-Vest. Şi al treilea factor se explică prin necesitatea creării unor condiţii unice de activitate tuturor întreprinderilor de distribuţie a energiei electrice. 

 Directorul General ANRE, Vitalie Iurcu a precizat, că în sectorul energetic va fi aplicată o singură Metodologie, atît pentru RED Union Fenosa, cît şi pentru RED Nord şi RED Nord-Vest, care va avea unele şi aceleaşi principii şi criterii de determinare a tarifelor. Potrivit directorului general ANRE, metodologia în cauză este bazată pe principiul economic de acoperire a costurilor reale, aferente procurărilor de energie şi cheltuielilor necesare  pentru prestarea serviciilor de transport, distribuţie şi furnizare a energiei electrice consumatorilor şi va fi aplicată pentru o perioadă ulterioară de cinci ani.

Documentul prevede structura, modul de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor de livrare a energiei electrice consumatorilor, formulele de calcul a componentelor tarifare şi în integral a tarifelor de furnizare a energiei electrice consumatorilor. Conform actului normativ se va trece la aplicarea unei rate de rentabilitate pentru toate RED-urile la nivel de 13% (pînă la impozitare). De menţionat, că în Metodologiile existente rata de rentabilitate era diferită, la RED Union Fenosa -23% , iar la RED Nord şi RED Nord-Vest - la nivelul ratei aplicate hîrtiilor de valoare de stat cu termen de circulaţie de peste 364 zile. Astfel, noua Metodologie va da posibilitate de a pune în condiţii egale întreprinderile, va duce la egalarea ratelor existente de rentabilitate şi, în final, la optimizarea costurilor de capital.

Micşorarea ratei de rentabilitate la RED Union Fenosa se explică prin faptul, că rata de rentabilitate de 23% a fost stabilită în anul 2000, reieşind din situaţia politică, economică şi socială a ţării, existente la acea perioadă, cu riscurile investiţionale respective şi influenţa factorilor externi. Actualmente rata de rentabilitate la nivel de 13% este suficientă pentru atragerea  investiţiilor în sector, dat fiind că situaţia în ţară este cu totul alta, iar riscurile investiţionale sau redus esenţial. În afară de aceasta s-a consultat şi practica ţărilor vecine. De exemplu, în Ucraina pentru a doua etapă după privatizare rata de rentabilitate va fi aplicată la nivel de 11% după impozitare (recalculat la impozitul pe venit în RM - 12,65%), în  România -10%, Ţările Baltice-8-9%, Georgia-14%.

Directorul ANRE, Nicolae Triboi a menţionat, că procesul de elaborare, examinare şi aprobare a  Metodologiei tarifare a durat aproximativ 9 luni, şi sa desfăşurat întru-n mod transparent cu participarea tuturor REDurilor şi altor părţi cointeresate. Astfel, proiectul Metodologiei a fost de multiple ori discutat cu specialiştii şi conducerea REDurilor, reprezentanţii Companiei Union Fenosa Internaţional şi BERD (acţionarii RED Union Fenosa). Adiţional, conform legislaţiei, proiectul  Metodologiei tarifare a fost prezentat spre examinare şi propuneri Ministerului Economiei şi Comerţului, Ministerului Finanţelor, Ministerului Industriei şi Infrastructurii, Confederaţiei Patronatelor, Confederaţiilor Sindicatelor şi Organizaţiilor de  protecţie a drepturilor consumatorilor, în total la 12 instituţii. În afară de aceasta, proiectul în cauză  a fost pus în discuţie pe pagina internet a ANRE şi de 2 ori a fost discutat la Grupul de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător, la care a primit aviz pozitiv. În varianta finală a Metodologiei aprobate, ANRE  a luat în consideraţie toate propunerile raţionale  parvenite.  Totodată, de către ANRE  nu fost acceptate acele cerinţe, care duc la majorarea esenţială a costurilor de distribuţie şi, în final, la majorarea neargumentată a tarifelor. Astfel, au fost respinse cerinţele RED Union Fenosa ce se referă la metoda de calculare a cheltuielilor de amortizare, nivelul ratei de rentabilitate, baza de aplicare a ratei de rentabilitatea şi nivelul pierderilor de energie în reţelele electrice de distribuţie. Costul total al acestor cerinţe respinse de ANRE constituie aproximativ 335 mln. lei anual, sau în jurul la 15 - 16 bani/kWh. 

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus