Trimite e-mail | Printeaza
30.07.2007

Departamentul Comunicare Compania UNION FENOSA în Moldova

Departamentul Comunicare din cadrul Companiei UNION FENOSA în Moldova aduce la cunoştinţa consumatorilor, că în conformitate cu prevederile Hotărârii  Consiliului de Administrare  al ANRE Nr. 252 din 12.07.07, a fost modificat formularul-tip  al facturilor de plată pentru energia electrică furnizată consumatorilor casnici şi agenţilor economici.

 Astfel, în facturile ce vor fi expediate consumatorilor începând cu data de 01.08.2007, deja se conţine un aviz de preîntâmpinare a consumatorilor, prin care ei sunt preveniţi, că în cazul neachitării facturii în decurs de zece zile calendaristice de la data-limită de achitare indicată în ea, vor fi deconectaţi de la reţeaua electrică fără alte avertizări. Până în prezent, în asemenea cazuri, furnizorul expedia răuplatnicilor avize speciale de deconectare prin scrisori recomandate.

De notat, că  intrarea consumatorului în perioada de plată de 10 zile după data-limită, menţionată în acest aviz deja înseamnă, că el a încălcat prevederile regulamentare privind achitarea în termenul indicat a facturii prezentate şi cade în categoria potenţialilor răuplatnici, cu menţinerea unei atenţii sporite a furnizorului de energie asupra corectitudinii efectuării plăţilor de către acesta. Conform pct. 8.9 al Regulamentului ANRE pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice, „ Furnizorul este oblicat să prezinte factura consumatorului cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data-limită de plată a facturii”, iar Consumatorul „ să achite integral şi la termenul indicat în factură plata pentru consumul energiei electrice”( art. 6,d din Anexa nr.1 şi art. 5.2,b din Anexa nr.2) ale Regulamentului ANRE pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice.

Reconectarea la reţea a locului de consum deconectat pentru neplată va fi posibilă numai după eliminarea cauzei, care a condus la deconectare şi plata taxei pentru reconectare la oficiul comercial al furnizorului.Taxa pentru reconectarea locului de consum  al consumatorului casnic deconectat din cauza neachitării consumului în termenul indicat constituie : -reconectarea locului de consum deconectat de la contor monofazat , trifazat – 101 lei 45  bani; -reconectarea locului de consum deconectat de la pilonul LEA : a) Monofazat 476.03 lei; b)Trifazat  610.87 lei.

 Taxa pentru reconectarea locului de consum  al agentului economic deconectat din cauza neachitării consumului în termenul indicat  variază respectiv de la 369,17 lei până la 1202,95 lei.

Administraţia Companiei UNION FENOSA în Moldova  atrage atenţia consumatorilor casnici, că în cazul în care ei urmează să plece în concedii sau deplasări de serviciu pe o perioadă, care poate coincide cu data prezentării facturii ordinare, doresc să se asigure împotriva unor eventuale  situaţii  neprevăzute sau să-şi organizeze în mod individual mai comod relaţia cu prestatorul de servicii, ei pot să se prezinte la Oficiul comercial al furnizorului şi să depună pe contul personal  un avans, din care automat va fi achitat  consumul de energie până nu va fi acoperită în  totalitate suma respectivă, pe care periodic o pot suplimenta. Astfel vor putea fi evitate situaţiile  în care furnizorul ar putea deconecta consumatorul pentru neplată.

Departamentul Comunicare Compania UNION FENOSA în Moldova30.07.07

 

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus