Trimite e-mail | Printeaza
29.06.2007

Serviciul de presa al Guvernului Republicii Moldova

MESAJUL DOMNULUI VASILE TARLEV,  PRIM-MINISTRU, adresat participanţilor la  forul oamenilor de afaceri moldo-roman (29 iunie 2007, Chişinău)

Stimate Domnule Prim-ministru Doamnelor şi Domnilor,Onorată asistenţă,

Este o mare plăcere, ca Moldova să găzduiască delegaţia oficială română condusă de Excelenţa Sa dl. Călin POPESCU-TĂRICEANU.  Vă spunem „Bun venit” la Forumul de Afaceri Moldo-Român.

Doresc să le mulţumesc tuturor participanţilor pentru interesul manifestat faţă de acest eveniment şi sunt convins că lucrările prezentului forum vor conduce la identificarea unor noi şi atractive domenii de cooperare, unor noi parteneriate de afaceri viabile şi nu în ultimul rând, va genera noi oportunităţi de dezvoltare continuă a relaţiilor moldo-române. 

Relaţiile moldo-române, sunt în continuă dezvoltare. Nenumăratele acorduri semnate între ţările noastre, printre care şi cele privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, şi pentru evitarea dublei impuneri contribuie la dezvoltarea economică a ţărilor noastre şi facilitează îmbunătăţirea mediilor de afaceri din România şi Moldova.

Relaţiile comerciale sunt într-o continuă dezvoltare şi diversificare. Este de menţionat că comerţul exterior cu România a crescut în anul 2006 faţă de anul 2005 cu circa 35% înregistrând un volum de aproximativ jumătate de miliard dolari SUA. Ne bucură faptul că această tendinţă se păstrează şi în anul curent, astfel încât volumul comerţului exterior cu România în ianuarie-martie 2007 a înregistrat o creştere cu 43,6% faţă de aceiaşi perioadă a anului 2006.

Relaţiile investiţionale bilaterale sunt la fel în continuă creştere. Prezenţa companiilor româneşti pe teritoriul Moldovei este semnificativă. România se plasează în topul celor 10 ţări investitoare în Moldova. Un alt aspect care ne bucură mult este că, Moldova este prezentă pe piaţa română cu peste 2000 de societăţi mixte şi cu un capital de circa 18 milioane dolari SUA.

Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană,  Moldova a devenit o ţară vecină a UE. Noua frontieră a creat şi obstacole dar şi oportunităţi pentru Moldova. Pe de o parte, includerea României în regimul de vize al UE a îngreunat tradiţionala deplasare liberă a cetăţenilor Moldovei spre România. Pe de altă parte totuşi, extinderea europeană oferă astăzi pentru Moldova, noi posibilităţi, prin obţinerea statutului de vecin, ceea ce va permite în continuare: de a atrage mai multe investiţii străine, de a întări relaţiile economico-comerciale prin diversificarea pieţelor şi spectrului de produse. Interesul crescând al investitorilor se manifestă deja azi, prin sporirea numărului oamenilor de afaceri străini prezenţi în ţară, şi a celor ce o vizitează în scopul examinării posibilităţilor şi perspectivelor de a face afaceri în Moldova.

Cooperarea transfrontalieră rămâne a fi unul din instrumentele polivalente importante atât pentru Moldova, cât şi pentru România. În acest respect, un moment important de menţionat este şi Politica de Vecinătate a Uniunii Europene.

Un alt aspect al cooperării transfrontaliere sunt activităţile în cadrul celor 3 euroregiuni, „Prutul de Sus”, „Siret-Prut-Nistru” şi „Dunărea de Jos”, la care Republica Moldova participă împreună cu România şi Ucraina. Noile oportunităţi în acest sens, sunt considerate avantajele viitoarelor regiuni de dezvoltare, ce se impun să fie valorificate pe deplin astăzi. Evaluarea potenţialului economic şi social al euroregiunilor identifică numeroase oportunităţi în diverse domenii, care pot accelera cooperarea economică, precum şi impulsiona dezvoltarea economică a ţărilor terţe. Sunt ferm convins că cooperarea în continuare în cadrul acestor euroregiuni va fi benefică pentru dezvoltarea economică a ţărilor noastre.

Aş dori să menţionez eforturile considerabile, pe care Moldova le-a depus şi le depune în continuare pentru a îmbunătăţi politica comercială şi cea investiţională a ţării. Promovând o politică consecventă, orientată spre diversificarea pieţelor de desfacere, spre facilitarea accesului mărfurilor şi serviciilor moldoveneşti pe pieţele externe, a fost semnat, în decembrie anul trecut, Acordul Central European al Comerţului Liber (CEFTA). Totodată, pe lângă faptul că Moldova beneficiază de facilităţile acordate în cadrul Sistemului Generalizat de Preferinţe Plus (GSP+),  Moldova aspiră să obţină un regim mai avantajos, bazat pe preferinţe comerciale autonome oferite de către Uniunea Europeană. Sperăm că în anul curent, Uniunea Europeană va lua o decizie pozitivă în această privinţă, deschizându-şi, astfel, piaţa aproape pentru toate produsele moldoveneşti.  De asemenea, în anul 2006 a fost aprobată Strategia de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2006 – 2015, care oferă o viziune calitativ nouă privind dezvoltarea social-economică a ţării, pe un cadru coerent al politicilor privind atragerea investiţiilor, care au la bază abordarea liberală şi realizarea reformelor structurale. În procesul aprobării se află un şir de legi menite să stimuleze activitatea investiţională în ţară: proiectul legii cu privire la gestionarea şi deetatizarea patrimoniului public, proiectul de lege privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, modificarea şi completarea legii cu privire la zonele economice libere.

 Astfel, putem afirma, că la ora actuală, Moldovă dispune de un cadru legal nediscriminatoriu pentru desfăşurarea afacerilor, unul stimulatoriu atât pentru dezvoltarea businessului străin, cât şi pentru oamenii de afaceri autohtoni. Ultimele iniţiative de liberalizare a economiei ţării, au fost efectuate cu scopul instituirii unui climat investiţional favorabil, promovării unei politici fiscale stimulatorii, asigurării unei activităţi antreprenoriale liberalizate.

 Pe parcursul anului trecut s-au finisat lucrările de revizuire a actelor normative ale Guvernului şi ale autorităţilor administraţiei publice centrale „Privind revizuirea şi optimizarea cadrului normativ de reglementare a activităţii de întreprinzător” numite „Ghilotina I” şi trecerii la revizuirea masivă a legilor, „Cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător” numite „Ghilotina II”. 

 Măsurile întreprinse au avut şi au în continuare un efect pozitiv asupra mediului de afaceri, care este apreciat şi de către comunitatea de afaceri din Moldova. Ca rezultat comunitatea se află în dezvoltare dinamică permanentă, investeşte şi reinvesteşte resursele proprii, devine tot mai disciplinată sub aspect fiscal, afacerile dobîndind o transparenţă tot mai mare. Oamenii de afaceri din ţară utilizează pe scară tot mai largă tehnologiile avansate şi modalităţile moderne de gestionare  a  afacerilor.

În final, aş dori să le mulţumesc invitaţilor noştri pentru atenţia acordată evenimentului de astăzi şi îmi exprim speranţa că lucrările acestui forum Vă vor ajuta să Vă formaţi o idee cât mai obiectivă, cât mai realistă, despre Moldova şi oportunităţile sale, oferind tuturor o imagine reală asupra recentelor evoluţii pozitive din ţară, asupra mediului de afaceri de la noi, care devine din ce în ce mai atractiv şi mai stabil. Sper să Vă convingeţi că acum este un moment prielnic, pentru dezvoltarea unor noi afaceri, că Moldova este o gazdă ospitalieră, un prieten bun, un partener credibil.

Vă mulţumesc pentru atenţie.

2007-06-29

 

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus