Trimite e-mail | Printeaza
Economie
26.06.2007

În primul trimestru al anului 2007 datoria externă a Moldovei a crescut cu 5,6% faţă de sfârşitul anuli 2006

Potrivit BNM, la 31 martie 2007 datoria externă a Republicii Moldova a constituit 2598,96 mil. USD, cu 5,6% în creştere faţă de sfârşitul anului 2006. La sfârşitul trimestrului I 2007 datoria externă publică şi public garantată a constituit 873,89 mil. USD, iar cea privată negarantată 1725,07 mil. USD.

Angajamentele externe pe termen scurt au constituit 973,56 mil. USD sau 37,5% din total, majorându-se pe parcursul trimestrului I 2007 cu 7,1%.Structura datoriei externe pe tipuri de angajamente relevă în continuare preponderenţa împrumuturilor – 48 % din totalul datoriei. Cea mai mare parte a împrumuturilor şi titlurilor de angajamente – 36,5% - au fost contractate de la organismele internaţionale.Astfel, angajamentele externe sub formă de împrumuturi şi titluri de valoare au crescut pe parcursul perioadei de raportare cu 4,9%, alcătuind 1765,31 mil. USD. Stocul angajamentelor BNM faţă de FMI s-a micşorat, constituind 132,31 mil. USD, în urma rambursărilor în valoare de 9,5 mil. USD. Datoria guvernamentală directă s-a majorat cu 8,06 mil. USD, sectorul guvernamental beneficind de trageri noi în valoare de 5,95 mil. USD. Plăţile reale de principal la împrumuturile guvernamentale au constituit 5,56 mil. USD. De menţionat că, în perioada de raportare au fost achitate toate sumele preconizate conform orarului atât la principal cât şi la dobândă.Angajamentele private sub garanţia guvernului la sfârşitul trimestrului I 2007 au însumat 34,72 mil. USD, înregistrând în continuare scădere faţă de anii precedenţi. Sectorul privat a beneficiat pe parcursul trimestrului I 2007 de noi împrumuturi (negarantate deguvern) în valoare de 99,37 mil. USD. Plăţile reale au constituit 19,77 mil. USD faţă de 25,95 mil. USD preconizate după orar.

Raportul BNM DATORIA EXTERNĂ A REPUBLICII MOLDOVA

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus