Trimite e-mail | Printeaza
06.06.2007

Serviciul de presa al A.S.M.

STCU – Republica Moldova -- Cercetările comune – beneficiu al civilizaţiei umane

După cum am comunicat între 28 mai – 2 iunie 2007 Academia de Ştiinţe a Moldovei a fost gazda şi organizatorul mai multor evenimente în cadrul săptămînii cu genericul „Centrul Ştiinţifico-Tehnologic din Ucraina deschide uşile pentru ştiinţa din Republica Moldova”. Consiliul de administrare al STCU (Science and Technology Center in Ucraine – STCU) urma la şedinţa sa în deplasare în cadrul acestei săptămîni să decizii cu privire la unele proiecte, prezentate mai înainte la concurs de cercetătorii din Moldova.

Amintim, că Centrul Ştiinţifico-Tehnologic din Ucraina (Science and Technology Center in Ucraine – STCU) este o organizaţie interguvernamentală, creată de către ţările Uniunii Europene, SUA, Canada şi Ucraina la 25 octombrie 1993. În anul 2003 Republica Moldova a aderat la Acordul de Constituire al acestui Centru, fiind a cincea la numar, după Azerbaigean, Georgia, Ucraina şi Uzbekistan. Activitatea STCU este orientată spre susţinerea cercetătorilor, în special, a celora care au efectuat investigaţii cu tangenţă în problemele complexului militar sovietic, la redirecţionarea şi valorificarea potenţialului ştiinţific în scopuri paşnice, la dezvoltarea durabilă a economiei. Cooperarea cu STCU oferă cercetătorilor din Moldova o nouă posibilitate de extindere a finanţării sferei ştiinţei şi inovării din Republica Moldova.

La această competiţie intelectuală pentru finanţare cercetătorii din Moldova au înaintat la Consiliul de administrare al SCTU 36 de proiecte, care în prezent se află la diferite stadii de examinare şi evaluare. 12 dintre ele au ajuns la etapa finală - la şedinţa în deplasare a Consiliului de administrare al SCTU, unde trebuia să se decidă: care din ele vor fi acceptate pentru susţinere financiară şi care nu.

După cum ne-a informat dr. Alfreda Roşca, reprezentanta Centrului  STCU în Republica Moldova, Consiliul de Administrare al STCU la şedinţa sa din 31 mai 2007 a aprobat 3 proiecte pentru finanţare, în valoare de 336,3 mii Euro, inclusiv un proiect mixt RM – Ucraina în sumă 199,9 mii USD. Deci, a cîştigat fiecare al 4-lea proiect. Dacă luăm în consideraţie că anul trecut au fost acceptate primele 2 proiecte, în derulare de la 1 şi 15 martie 2007, în sumă de 267 mii Euro, apoi în total avem deja 5 proiecte, susţinute financiar de Centrul Ştiinţifico-Tehnologic din Ucraina în valoare de 603,3 mii Euro. E un bun început pentru cercetarea şi inovarea într-o ţară în tranziţie de mai bine de un deceniu şi jumătate.

Deci, cine sunt fericiţii autori ai ultimelor 3 proiecte? Dr. hab. Iurie Rogojin, Instututul de Matematică şi Informatică al A.Ş.M., Proiectul 4032 “Puterea şi eficienţa calculului natural: P sisteme  (cu membrane) de tip neuronal”, în sumă de 193 699 Euro, pentru 36 luni, finanţat de către UE. În cadrul acestui proiect vor fi analizate aspectele calculului natural: evoluţionist sau genetic, precum şi cel biomolecular - calculul cu molecule biologice. Aceste abordări neordinare promit atingerea unor perspective de performanţă în domeniul evaluării şi soluţionării în viitorul apropiat a problemelor dificile în aspect computaţional.  Proiectul întruneşte cercetători din diferite domenii ale ştiinţei: informatica teoretică, matematica, biologia. Majoritatea modelelor matematice, elaborate în cadrul proiectului, sunt preconizate de a fi realizate şi prin modele computaţionale. Rezultatele obţinute vor putea fi implementate în teoria calculului paralel, algebra computaţională,  lingvistică, sisteme biologice etc.

Dr. Oleg Rejep, Întreprinderea Ştiinţifică Centrul de Elaborare a Sistemelor Industriale de Dirijare (Î.S. CESID) în comun cu Universitatea de Medicină şi Farmacie “N. Testemiţanu”, Proiectul 4066 ”Elaborarea unui aparat medical multifuncţional şi a metodelor noi de electroterapie cu utilizare în diverse domenii ale medicinii”,  în valoare de 142 627 Euro, este planificat pentru 36 luni, finanţat de către UE. Conform acestui proiect va fi elaborat unui aparat medical multifuncţional în baza unui prototip existent şi a metodelor noi de electroterapie cu utilizare în diverse domenii ale medicinii. În cadrul lucrării vor fi efectuate cercetări clinice şi paraclinice pentru evaluarea  eficacităţii  tratamentului, vor fi elaborate metode concrete în acest sens. Aplicarea aparatului propus va permite de a ameliora esenţial calitatea tratamentului în cazul diferitelor patologii şi anume: sindromul algic; diverse afecţiuni neurologice; etilism cronic şi narcomanii; corecţia sistemului imun.

 Prof. Oleg Shpotyuk, Întreprinderea Ştiinţifică de Cercetare „CARAT” din Lvov, Ucraina, dr. hab. Mihail Iovu, Centrul de Optoelectronică al Institutului de Fizică Aplicată al A.Ş.M., şi membrul corespondent Ivan Blonskyy, Institutul de Fizică al Academiei Naţionale de Ştiinţe din Ucraina, Kiev, Proiectul mixt 3745 R.M. – Ucraina, întitulat „Modificări structurale post-tehnologice a semiconductorilor calcogenici vitroşi pentru aplicaţii în dispozitive multifuncţionale”, în sumă de 199 867 USD, pentru 36 luni, finanţat de Canada. Costul investigaţiilor, programate în R.M., constituie 61 185 USD. 

 Acest proiect evidenţiază rezultatul unei colaborări fructuoase pe parcursul a mai multor decenii între Centrul de Optoelectronică al Institutului de Fizică Aplicată al A.Ş.M. şi Întreprinderea Ştiinţifică de Cercetare (ÎŞC) „CARAT” din Lvov, Ucraina. Întreprinderea ucraineană este antrenată în cercetarea şi elaborarea a noi materiale semiconductoare cristaline, amorfe şi ceramice pentru fabricarea celulelor solare, a dispozitivelor fotonice, optoelectronice şi a electronicii cuantice. Centrul de Optoelectronică al A.Ş.M., la rîndul său, va cerceta materiale semiconductoare necristaline şi va elabora în baza lor dispozitive fotonice şi optoelectronice, fibre optice pentru sistemele de telecomunicaţii, mediile de înregistrare a informaţiei optice şi holografice. Proiectele comune de cercetare  şi dezvoltare tehnologică a mai multor colective de savanţi şi ingineri din diferite instituţii de cercetare, universităţi şi întreprinderi industriale permit rezolvarea problemelor ştiinţei şi societăţii moderne cu eforturi comune într-un interval de timp redus şi la un nivel tehnico-ştiinţific înalt.

În cazul de faţă proiectul propus preconizează de a crea cu eforturi comune materiale noi prin metode moderne netradiţionale şi a elabora în baza lor dispozitive optoelectronice multifuncţionale. Aceasta înseamnă, că unul şi acelaşi aparat va fi utilizat pentru a detecta şi măsura cîţiva parametri fizici: temperatura, umiditatea, prezenţa gazelor toxice etc. Pentru a îndeplinirea obiectivelor proiectului în cauză vor fi utilizate potenţialul ştiinţific şi bazele tehnico-materiale ale trei colective ştiinţifice nominalizate, recunoscute pe larg nu numai în spaţiul ex-sovietic, dar şi în plan mondial. Realizarea acestui proiect, finanţat de Canada, prezintă un mare interes pentru 30 de universităţi, 16 instituţii de cercetare şi 9 întreprinderi industriale din Canada, SUA, Franţa, Germania, Japonia, Polonia, România ş.a., care vor putea beneficia de aceste rezultate.             Tatiana Rotaru

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus