Trimite e-mail | Printeaza
Economie
01.03.2007

MEC prognozeaza ca PIB-ul real al tarii in 2010 va fi superior celui din anul 2005 cu 25% si celui din 1999 cu 80%

Conform prognoza preliminara a indicatorilor macroeconomici pe anii 2008-2010, efectuate de Ministerul Economiei si Comertului, cresterea economica cu o rata medie anuala de 4-5% se va atinge prin asigurarea urmatoarelor premise: diminuarea ratei inflatiei, asigurarea si mentinerea stabilitatii cursului de schimb al monedei nationale; directionarea investitiilor interne si externe preponderent in sfera productiva; cresterea ponderii in PIB a valorii adaugate brute create in industrie si in sectorul de servicii; majorarea gradului de acoperire a importurilor prin exporturi; optimizarea structurii importurilor prin substituirea unor tipuri de marfuri de import cu productie de origine autohtona; cresterea reala a nivelului de trai al populatiei.Potrivit MEC, in anii 2008-2010 cursul de schimb al monedei nationale va ramine stabil. Acest proces va fi asigurat preponderent de intrarile valutare semnificative din partea rezidentilor si nerezidentilor din munca peste hotare. Se prognozeaza ca cursul de schimb mediu anual in 2008 va atinge 13,8 lei pentru 1 dolar SUA, depreciindu-se lent in urmatorii 2 ani pina la 14,2 lei. Mentinerea relativa a cursului de schimb la acelasi nivel va contribui la stabilitatea preturilor. Nivelul mediu anual al inflaţiei se estimeaza la 8,7%, 6,9% si 5,5% pentru anii 2008-2010, respectiv. In baza celor mentionate, se estimeaza ca PIB in anii 2008-2010 va evolua in ascendenta cu o rata de cel putin 5% crestere reala anuala. In anul 2010 PIB real va fi superior celui din anul 2005 cu 25% si celui din anul 1999 cu 80%.Factorul major care va contribui la mentinerea acestor ritmuri va fi cresterea investitiilor in capital fix cu o rata medie de circa 11%, ceea ce va conduce la o crestere cumulativa de 37% in anii 2008-2010. Conform estimarilor de prognoza, cresterea PIB in anii 2008-2010 va fi generata de: cresterea anuala in termeni reali a productiei industriale cu circa 7,3% si a productiei agricole cu 2,7%; depasirea ritmului de crestere a investitiilor in capital fix pe cel al PIB de peste 2 ori in rezultatul reorientarii politicii investitionale la programe si performante, modernizarii intreprinderilor autohtone, infrastructurii si dezvoltarii micului business.Exporturile se vor majora in anii 2008-2010 cu circa 12% anual, iar importurile vor creste in perioada de prognoza cu circa 11% anual. Potrivit MEC, in perioada 2008-2010, salariul mediu nominal in ansamblu pe economie se va majora de 1,6 ori si va atinge in anul 2010 suma de 3250 lei, iar fondul de remunerare a muncii se va majora de 1,5 ori, atingind suma de 23,4 mild. lei sau 34,8% in raport cu PIB, fata de 29,3% in anul 2006.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus