tag: ANRE

 • Economie
  06.09.2012

  Tariful la energia termică va fi calculat pe viitor conform unei noi metodologii

  Tariful la energia termică va fi calculat pe viitor conform unei noi metodologii

  Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat joi, 6 septembrie, în şedinţă publică, o nouă Metodologie de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor la energia termică livrată consumatorilor. Obiectivele de bază ale noii metodologii sunt: obligarea operatorului de sistem de a-şi eficientiza activitatea, a minimiza costurile şi de a atrage investiţiile necesare pentru dezvoltarea, modernizarea şi reconstrucţia reţelelor termice. »

  0 Comentarii
 • Economie
  11.05.2012

  Vom plăti mai mult pentru energia electrică după ce ANRE a aprobat noile tarife

  Vom plăti mai mult pentru energia electrică după ce ANRE a aprobat noile tarife

  Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a examinat şi aprobat, în şedinţele publice din 11 mai, un nou tarif pentru serviciul de transport a energiei electrice, prestat de ÎS “Moldelectrica”, precum şi noi tarife la energia electrică livrată consumatorilor de către operatorii reţelelor de distribuţie – RED Union Fenosa, RED-Nord RED Nord-Vest. Directorul general al ANRE, Victor Parlicov a menţionat că tarifele noi vor intra în vigoare după publicarea lor în Monitorul Oficial. »

  0 Comentarii
 • Economie
  21.04.2012

  RED-urile din republică au solicitat ANRE majorarea tarifelor la energia electrică

  RED-urile din republică au solicitat ANRE majorarea tarifelor la energia electrică

  Potrivit Serviciului de presă al ANRE, toate cele trei Reţelele Electrice de Distribuţie din republică: RED “Union Fenosa”, RED-Nord şi RED Nord-Vest au solicitat Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) majorarea tarifelor de distribuţie a energiei electrice. Solicitările de majorare se încadrează în limitele a 9 şi 12%. »

  0 Comentarii
 • Economie
  06.04.2012

  În anul 2011, principalul furnizor de benzină şi motorină pentru ţara noastră a fost România

  În anul 2011, principalul furnizor de benzină şi motorină pentru ţara noastră a fost România

  În anul 2011, preţul mediu de comercializare cu amănuntul al benzinei a constituit 15,7 lei/litru, fiind cu 17,2% mai mare decât în anul precedent. La motorină - preţul mediu a fost de 14,84 lei/litru, iar la gazul lichefiat – 7,69 lei/litru, în creştere cu 24,9% şi, respectiv, 11,4%, arată raportul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) privind evoluţia pieţei produselor petroliere în anul 2011. »

  0 Comentarii
 • Economie
  23.03.2012

  În 2011, consumul de energie electrică s-a majorat cu 2,9%

  În 2011, consumul de energie electrică s-a majorat cu 2,9%

  Pe parcursul anului 2011, consumul de energie electrică pe teritoriul Republicii Moldova a constituit 3 408,7 mil. kWh, cu 2,9% (97,2 mil. kWh) mai mult decât în anul precedent. Majorarea consumului a fost atestată în toate zonele deservite de cele trei întreprinderi de distribuţie: RED Nord, RED Nord-Vest şi RED Union Fenosa. Cele mai semnificative creşteri ale consumului de energie, de 3,1% şi 2,7%, au fost înregistrate în zonele deservite de RED Union Fenosa şi, respectiv, RED Nord. În zona RED Nord–Vest consumul s-a majorat cu 1,5%. »

  0 Comentarii
 • Economie
  15.04.2011

  ANRE a aprobat astazi tarife diferenţiate la energia electrică, în funcţie de furnizor

  ANRE a aprobat astazi tarife diferenţiate la energia electrică, în funcţie de furnizor

  ANRE a stabilit, pentru prima dată, în conformitate cu cerinţele Legii cu privire la energia electrică nr.124 din 23.12.2009, tarife diferenţiate pentru consumatorii finali în funcţie de nivelul de tensiune a reţelelor de distribuţie la care sunt racordate instalaţiile de utilizare ale acestora. Tarifele diferenţiate vor fi aplicate pentru trei categorii de consumatori: (1) ale căror instalaţii de utilizare a energiei electrice sunt racordate la reţelele de tensiune înaltă de 35 şi110 kV, (2) la reţelele de tensiune medie de 6 şi10 kV şi (3) la reţelele de tensiune joasă de până la 0,4 kV. »

  0 Comentarii
 • Economie
  15.03.2011

  În 2010, consumul de energie electrică s-a majorat

  În 2010, consumul de energie electrică s-a majorat

  În 2010, consumul de energie electrică s-a majorat, comparativ cu anul precedent, cu 101,1 mil. kWh (sau cu circa 3,1%) şi a alcătuit 3 mld. 311,6 mil. kWh, iar volumul energiei electrice produse de centralele moldoveneşti a crescut cu 22,3 mil. kWh (sau cu circa 2,6%) şi a constituit 888,1 mil. kWh, arată un raport al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) privind evoluţiile din anul trecut pe acest segment de piaţă. »

  0 Comentarii
 • Economie
  09.03.2011

  ANRE face public raportul despre evoluţiile pieţei produselor petroliere în 2010

   ANRE face public raportul despre evoluţiile pieţei produselor petroliere în 2010

  În 2010, volumul vânzărilor cu amănuntul a motorinei şi gazelor lichefiate efectuate în R. Moldova (fără regiunea transnistreană) a crescut, faţă de 2009, cu 6,3% şi, respectiv, cu 10,4% şi a ajuns la 215,6 mii tone şi, respectiv, 58,6 mii tone, iar vânzările de benzină s-au redus cu 6,1% şi au însumat 183,8 mii tone, arată raportul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) despre evoluţiile pieţei produselor petroliere în anul trecut. Raportul este expus pe pagina de Internet a Agenţiei: www.anre.md, secţiunea „Monitorizarea pieţei Produse petroliere". »

  0 Comentarii
 • Economie
  27.01.2011

  ANRE a aprobat tarife noi la unele tipuri de resurse energetice

  ANRE a aprobat tarife noi la unele tipuri de resurse energetice

  Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a examinat şi aprobat, în şedinţa sa publică din 26 ianuarie, la cererea S.A. „Moldovagaz", tarife noi la gazele naturale livrate consumatorilor finali. În aceeaşi şedinţă, în legătură cu ajustarea tarifelor la gazele naturale, consiliul a actualizat şi tarifele la energia electrică şi termică produse de centralele electrice cu termoficare (CET), precum şi tarifele la energia termică livrată consumatorilor finali de către CET-Nord din Bălţi. »

  0 Comentarii
 • Economie
  03.01.2011

  SA „Moldovagaz” solicită majorarea tarifului la gazele naturale livrate consumatorilor finali cu 13,1%. Ce va decide ANRE?

  SA „Moldovagaz” solicită majorarea tarifului la gazele naturale livrate consumatorilor finali cu 13,1%. Ce va decide ANRE?

  Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că la 31 decembrie 2010 a primit un demers oficial din partea SA „Moldovagaz", prin care aceasta solicită ANRE ajustarea tarifelor pentru serviciul de transportare, distribuţie şi furnizare a gazelor naturale, precum şi a tarifului mediu de livrare a gazelor naturale consumatorilor finali. Potrivit acestui demers, SA „Moldovagaz" cere stabilirea unui nou tarif mediu de livrare a gazelor naturale consumatorilor finali la nivelul de 4636 lei/1000 m3, în creştere cu 13,1% faţă de tariful în vigoare de 4098 lei/1000 m3 stabilit de ANRE la 18 mai 2010. »

  0 Comentarii