Trimite e-mail | Printeaza
Politic
16.02.2021

Agenda Grupului de lucru privind reforma administrației publice centrale și locale – ajustată în urma consultărilor cu APL

Agenda Grupului de lucru privind reforma administrației publice centrale și locale – ajustată în urma consultărilor cu APL

În conformitate cu prevederile Dispoziției Guvernului 123-d din 28 iulie 2020, din momentul instituirii Grupului de lucru privind reforma administrației publice centrale și locale s-a avansat în mai multe activități, care urmăresc scopul de a identifica cea mai viabilă opțiune pentru Republica Moldova de reorganizare a sistemului administrației publice centrale și locale pentru a consolida autonomia locală, în mod special autonomia financiară, de  a fortifica capacitățile instituționale ale primăriilor și optimiza nivelul II de administrare, precum și a îmbunătăți calitatea serviciilor publice la nivel local.

La prima etapă, Grupul de lucru și Cancelaria de Stat s-au axat preponderent pe efectuarea analizelor comparative, în particular a modelelor de reorganizare administrativ-teritorială, reliefate în cadrul studiilor elaborate pe parcursul ultimilor ani la inițiativa Guvernului cu asistența partenerilor de dezvoltare.

Conform viziunii și Planului de acțiuni al Grupului de lucru menționat, un accent sporit se acordă consultării opiniilor tuturor părților interesate, colectarea propunerilor relevante pentru fundamentarea și conceptualizarea unei posibile reforme a administrației publice locale, care ar viza și organizarea administrativ teritorială.

În acest sens, Grupul de lucru privind reforma administrației publice centrale și locale a inițiat procesul de consultări publice prealabile cu reprezentanții administrațiilor publice locale de nivelele I și II. Până la moment au avut loc mai multe ședințe consultative, inclusiv în format online, cu participarea a peste 300 primari, președinți de raioane, reprezentanți ai altor autorități interesate. Etapizat, se va avansa cu sesiunile de consultare, astfel încât să fie antrenate toate autoritățile publice relevante în acest amplu dialog, care vizează o reformă vitală, cu impact asupra fiecărui cetățean, asupra calității vieții și perspectivelor de dezvoltare a țării.

Cancelaria de Stat documentează și sistematizează propunerile evidențiate în cadrul consultărilor publice, iar Grupul de lucru examinează detaliat recomandările înaintate,  sugestiile de îmbunătățire a activității APL, analizează toate aspectele importante evidențiate de participanții la discuții (necesitatea descentralizării financiare și extinderii bazei de generare a veniturilor proprii; dezvoltarea infrastructurii; implementarea tehnologiilor informaționale și a serviciilor electronice; eventuale elemente de amalgamare voluntară cu stimulente și termen prestabilit; constrângeri privind resursele umane și motivarea personalului din administrația publică locală; depopularea unor unități administrativ-teritoriale și migrarea în zone urbane sau localități mai dezvoltate; delimitarea competențelor între diferite nivele de administrare, serviciile desconcentrate, delegate, infrastructura sistemului de educație, cultură, protecție socială; reprezentarea tuturor localităților în cadrul unor eventuale noi structuri administrative  și foarte multe altele).


De menționat, că în cadrul consultărilor publice sunt evidente anumite preocupări ale reprezentanților administrației publice locale, în particular privind eficiența activității consiliilor raionale, necesitatea raționalizării structurii acestora, optimizării cheltuielilor administrative și a personalului de  nivelul II, care ar aduce o plus valoare mai mare prin regăsirea într-o nouă structură îmbunătățită la nivelul I de guvernare locală. Or, tot mai mult se profilează necesitatea fundamentării unui scenariu de reformă integrat, pentru a fi supus dezbaterilor publice, cu indicarea numărului unităților administrative de nivelul II, competențelor de bază și serviciilor de nivel regional/subnațional, corelat cu numărul de primării și competențele proprii nivelului I.


În acest sens, la propunerile reprezentanților administrației publice locale, studiile elaborate pe tematica respectivă au fost publicate pe pagina oficială a Cancelariei de Stat (Studiul analitic privind structura administrativ-teritorială optimală pentru Republica Moldova, realizat în august-decembrie 2010 de Centrul analitic-independent ”Expert Grup”, cu susținerea financiară a Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD Moldova); Raportul privind opțiunile pentru reorganizarea structurii administrativ-teritoriale în Republica Moldova, efectuat în martie 2015 cu susținerea PNUD Moldova și Studiul privind scenariile de reformă administrativ-teritorială, din decembrie 2018, elaborat cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ)).

Studiile efectuate până în prezent conțin informații pertinente pentru elaborarea propunerilor de reformare a administrației publice locale, inclusiv reforma administrativ-teritorială. Studiul privind scenariile de reformă administrativ-teritorială propune 3 scenarii, cu datele cele mai actualizate, care pot constitui bază pentru analiză și referință pentru consultări cu toate părțile interesate. Totodată, majoritatea ideilor din cadrul consultărilor publice sunt constructive, rezonabile și permit atât îmbunătățirea conceptuală, cât și ajustarea următorilor pași în domeniul administrației publice locale.

Urmare a sugestiilor venite în procesul de consultare publică, Grupul de lucru consideră oportun să propună pentru discuții mai largi opțiunile de reformă a administrației publice locale din  Studiul privind scenariile de reformă administrativ-teritorială, considerând scenariul compact optimal pentru dezvoltarea durabilă a localităților. Decizia finală urmează a fi adoptată în urma consultărilor largi, atât cu societatea civilă, cât și cu entitățile interesate. Totodată, se impune atingerea unui consens general, inclusiv de ordin politic pentru a fi asigurată realizarea eficientă a scenariului selectat pentru reforma teritorial-adminstrativă a țării.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus