Trimite e-mail | Printeaza
Economie
02.02.2021

Comisia de anchetă privind modul de exploatare a substanțelor minerale utile a audiat informația prezentată de Procuratură în problema respectivă

Comisia de anchetă privind modul de exploatare a substanțelor minerale utile a audiat informația prezentată de Procuratură în problema respectivă

Comisia de anchetă privind modul de exploatare a substanțelor minerale utile s-a întrunit, astăzi, într-o nouă ședință, cu participarea membrilor săi și a reprezentanților instituțiilor responsabile, inclusiv ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Procuraturii Generale, Agenției Proprietății Publice, autorităților publice locale și managerilor întreprinderilor din domeniu.     

În cadrul ședinței a fost audiată informația privire la instrumentarea cauzelor penale ce vizează fraude din domeniul valorificării industriale a substanțelor minerale utile, prezentată de Procuratura Republicii Moldova la solicitarea deputatului Nicolae Ciubuc, președintele Comisiei de anchetă.

Potrivit datelor prezentate, în perioada anilor 2011-2020 de către procurori s-a dispus pornirea a 55 de cauze penale  în temeiul mai multor articole din Codul penal, inclusiv ”furtul”, ”delapidarea averii străine”, ”cauzarea de daune materiale prin înșelăciune sau abuz de încredere”, ”încălcarea cerințelor de protecție a subsolului”, ”practicarea ilegală a activității de întreprinzător”, ”încălcarea regulilor la efectuarea exploatărilor miniere sau a lucrărilor de construcție miniere”, ”samavolnici” ș.a.

”Cel mai des urmărirea penală a fost inițiată conform art. 352 – ”samavolnicia”, deoarece majoritatea fraudelor constatate în domeniu nu se încadrează în componențele de infracțiune descrise, făcând parte din categoria infracțiunilor conexe celor ce reglementează acțiunile de folosire ilegală a substanțelor minerale utile”, se arată în nota informativă a Procuraturii.

Potrivit instituției, la compartimentul demarării urmăririi penale și investigării eficiente a infracțiunilor în domeniul folosirii substanțelor minerale utile au fost identificate unele carențe care, în opinia autorilor notei informative, se răsfrâng negativ asupra calității și eficacității acțiunilor.  Au fost menționate fluctuația cadrelor din instituțiile de mediu; reorganizarea autorităților publice centrale din domeniu; cadrul legislativ depășit și neracordat la cerințele UE; lipsa unor componențe de infracțiune concrete în Codul penal.

A fost anunțat faptul că Procuratura Generală a expediat Ministerului Justiției pentru expertizare, avizare și promovare proiectul de lege pentru modificarea Codului penal  ce ține de infracțiunile ecologice.

Președintele Comisiei de anchetă privind modul de exploatare a substanțelor minerale utile a ținut să accentueze importanța atitudinii profesioniste și conjugării eforturilor tuturor părților vizate de subiectul investigației. ”Trebuie să găsim cele mai fiabile soluții, inclusiv prin modificarea cadrului legislativ pentru a contracara încălcările în domeniu”, a  specificat Nicolaie Ciubuc.

Președintele Comisiei a lansat ideea de a perfecta o listă a obiectivelor din cele 170 de cariere în administrare pentru a le vizita și a lua cunoștință de starea acestora, la fața locului, anunță Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus