Trimite e-mail | Printeaza
Economie
01.02.2021

Lansarea Programului Buget Civil, ediția 2021

Lansarea Programului Buget Civil, ediția 2021

Primăria municipiului Chișinău lansează Programul Bugetul Civil, ediția 2021, care prevede inițierea de către cetățeni a proiectelor de interes public și finanțate din bugetul local, prin intermediul Bugetării Participative.

Procesul de Bugetare Participativă are drept scop promovarea ideilor inovative ale cetățenilor, cu un impact benefic, pe termen mediu și lung pentru locuitorii municipiului Chișinău.

Obiectivul Programului este axat pe creşterea gradului de asumare şi implicare a cetățenilor în procesul de dezvoltare a orașului, implicarea activă, îmbunătățirea transparenței, iniţierea și stimularea democrației participative.

Valoarea Programului este de 3 milioane de lei, bani alocați din bugetul municipal Chișinău pentru implementarea proiectelor de interes local.

Proiectele depuse de cetățeni vor fi clasificate în două categorii: proiecte mari, în valoare de 100 - 300 mii lei şi proiecte mici, în sumă de 50 - 100 mii lei. Ulterior acestea urmează a fi validate de către municipalitate, după care supuse procesului de vot, pentru a fi implementate.  

Inițiativele acceptate spre finanțare vizează următoarele domenii:

-         Infrastructură urbană (amenajarea, reabilitarea spaţiilor publice, precum zone pietonale, scuaruri, spaţii verzi etc.);

-         Mobilitate urbană (accesibilitate, siguranţa circulaţiei rutiere etc.);

-         Infrastructură culturală şi socială (valorizarea patrimoniului arhitectural şi cultural, street-art, proiecte destinate păturilor defavorizate din municipiul Chişinău, turism etc.);

-         Orașe inteligente, orașe verzi durabile (Smart city, green cities:) aplicarea TIC pentru ameliorarea serviciilor prestate de Primăria municipiului Chişinău, inovaţii și cercetare, eficiență energetică, aplicaţii IT pentru energie regenerabilă, pilotarea managementului inteligent al energiei, adaptarea la schimbările climatice;

-         Democraţie locală (implicarea locuitorilor mun. Chişinău în procesul decizional local);

-         Educaţie, tineret şi sport (instruiri non-formale, trening-uri, vizite de studiu, susținerea cercetării, artei și culturii);

-         Diseminarea, monitorizarea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale.

În cazul în care propunerea de proiect poate fi încadrată în mai multe domenii, aplicantul trebuie să opteze pentru domeniul pe care îl consideră cel mai potrivit/relevant.

Pentru a înainta inițiativa de proiect, persoana interesată va trebui să completeze un formular-tip de aplicare, care va fi disponibil pe pagina web oficială a Primăriei municipiului Chișinău, împreună cu alte informații privind modalitatea de participare și componența dosarului.

Menționăm că Programul se desfășoară în conformitate cu prevederile Regulamentului BC, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 14/23 din 13 august 2020 „Despre aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului privind Bugetul Civil în municipiul Chișinău". (descarcă aici).

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus