Trimite e-mail | Printeaza
Diverse
27.01.2021

Au fost realizate circa 50% din acțiunile de mediu prevăzute în Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană

Au fost realizate circa 50% din acțiunile de mediu prevăzute în Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană

Cota de realizare a acțiunilor în domeniul mediului, prevăzute în Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, constituie circa 50 la sută. Datele au fost făcute publice, astăzi, în cadrul audierilor organizate de Comisia mediu și dezvoltare regională, cu participarea reprezentanților Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, organizațiilor neguvernamentale de mediu.  

Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană conține trei capitole în domeniul mediului: Pescuitul și politica maritimă, Mediul înconjurător, Politici climatice. Din 89 de acțiuni cuprinse în cele trei capitole,  45 acțiuni au fost realizate, 24 sunt  în proces de realizare, 11 au caracter permanent, iar 9 acțiuni nu au fost inițiate.

Potrivit raportului prezentat în cadrul audierilor publice, nu a fost realizată acțiunea privind cooperarea cu instituțiile știinţifice de profil din ţările UE în scopul determinării stării resurselor piscicole și măsurilor de conservare a resurselor acvatice vii. Raportorii motivează acest fapt prin lipsa specialiștilor în domeniu, prin divizarea confuză a competențelor între instituțiile publice responsabile de domeniu.

De asemenea, raportul arată că nu a fost realizată acțiunea de desemnare a unui punct naţional de contact și participarea la iniţiativele UE la nivel de bazin maritim în vederea identificării domeniilor de interes comun pentru cooperarea și dezvoltarea de proiecte în regiunea Mării Negre.

Printre angajamentele care urmează a fi inițiate se numără  colectarea de date privind capturile, debarcările, de date biologice și economice, aprobarea Planului de acţiuni pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole și desemnarea zonelor vulnerabile la nitraţi, aprobarea Regulamentului privind interdicţiile şi restricţiile la producerea, introducerea pe piaţă, utilizarea şi exportul substanţelor chimice, elaborarea sistemului de circulaţie a certificatelor verzi pentru diminuarea poluării mediului ș.a.

Președinta Comisiei mediu și dezvoltare regională, Marina Tauber, a subliniat importanța implementării eficiente a activităților ce țin de domeniul mediului din Acordul de Asociere și, implicit, valorificării calitative a resurselor financiare oferite în aceste scopuri de partenerii externi ai Republicii Moldova.    

”Trebuie sa demonstrăm partenerilor că suntem capabili să valorificăm în mod eficient asistența externă, care să se soldeze cu rezultate concrete, în primul rând în beneficiul cetățenilor,” a menționat Marina Tauber.

Concluzionând, președinta Comisiei a constatat că, deși au fost înregistrate mai multe realizări la adoptarea politicilor și la structura instituțională în domeniul mediului, până în prezent Republica Moldova, din punct de vede calitativ, nu a avansat foarte mult în domeniul protecției mediului.  

Marina Tauber a propus ca informațiile și recomandările expuse în cadrul audierilor publice să fie generalizate și înglobate în decizia finală, menționând că acestea trebuie să urmărească scopul accelerării procesului de implementare a angajamentelor în domeniul mediului.   

Acordul de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea a fost semnat la data de 27 iunie 2014 în Bruxelles, Belgia, fiind ratificat de Parlamentul Republicii Moldova la data de 2 iulie 2014 și de Parlamentul European – la data de 13 noiembrie 2014, anunță Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus