Trimite e-mail | Printeaza
Economie
19.01.2021

ANRE: Cum schimbați furnizorul de energie electrică!

ANRE: Cum schimbați furnizorul de energie electrică!

În legătură cu faptul că în ultima perioadă se atestă o tendință sporită de schimbare a furnizorilor și rezoluțiune a contractelor pentru furnizarea energiei electrice atât de către instituțiile publice centrale și locale, agenți economici, dar și consumatori casnici, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) atenționează asupra unor aspecte legale aferente acestor procese, riscuri, consecințe și posibile soluții pentru evitarea deconectărilor de la rețelele electrice.

Conform prevederilor art.65 al Legii nr. 107/2016 cu privire la energia electrică consumatorul final are dreptul de a-și alege furnizorul de energie electrică, de a schimba furnizorul de energie electrică, de a încheia, modifica, prelungi, suspenda sau rezoluționa contractul de furnizare a energiei electrice.

Astfel, există două modalități distincte de încetare a contractului de furnizare a energiei electrice încheiat cu furnizorul actual, în cazul alegerii unui nou furnizor de energie electrică:

procedura de schimbare a furnizorului și rezoluțiunea contractului de furnizare a energiei electrice și semnarea unui nou contract de furnizare a energiei electrice.
 

Modalitatea de încetare a contractului de furnizare încheiat cu furnizorul actual reprezintă dreptul exclusiv al consumatorului final, însă consumatorul final trebuie să înțeleagă că fiecare modalitate implică o procedură distinctă și potențiale consecințe.

Procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică este reglementată prin prevederile art. 71 din Legea nr. 107/2016 și Regulamentul privind procedura de schimbare a furnizorului, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 126/2020 din 14 mai 2020. Procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică este regula de bază general aplicabilă în cazul alegerii unui furnizor nou de energie electrică și presupune:

interzicerea perceperii plăților;
interzicerea împiedicării exercitării dreptului de schimbare a furnizorului de energie electrică;
derulare fără deconectarea instalațiilor electrice ale consumatorului final.
 

În scopul derulării procedurii de schimbare a furnizorului de energie electrică, consumatorul final este obligat să achite furnizorului actual energia electrică consumată și să se asigure că echipamentul de măsurare a energiei electrice instalat la locul de consum corespunde cerințelor Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 382 din 02 iulie 2010 și permite înregistrarea orară a consumului de energie electrică.


Nerespectarea acestor cerințe duce la suspendarea procedurii de schimbare a furnizorului de energie electrică până la înlăturarea neconformităților de către consumatorul final. Cu alte cuvinte, consumatorul final poate schimba furnizorul de energie electrică într-un termen de cel mult 20 de zile calendaristice, fără implicarea a careva plăți, cu excepția celor pentru energia electrică consumată și, în cazul în care echipamentul de măsurare a energiei electrice nu corespunde cerințelor legale, costul privind înlocuirea echipamentului de măsurare a energiei electrice.

Pe de altă parte, rezoluțiunea contractului de furnizare reprezintă posibilitatea consumatorului final de a solicita încetarea contractului în temeiul prevederilor Codului civil în coroborare cu exercitarea dreptului de rezoluțiune a contractului specificat la art. 65 lit. c) din Legea nr. 107/2016.

Consumatorul final este în drept să rezoluționeze contractul de furnizare a energiei electrice, cu condiția transmiterii preavizului cu cel puțin 7 zile până la data rezoluțiunii contractului sau conform termenului stabilit în contract, urmând să achite integral plățile pentru consumul curent de energie electrică și contravaloarea energiei electrice consumate inclusă în factura cu decontul final, transmisă de furnizorul de energie electrică, în condițiile stabilite de pct. 65 din Regulamentul privind furnizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 169/2019 din 31 mai 2019.

Conform prevederilor art. 70 alin. (1) din Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică furnizarea energiei electrice către consumatorii finali se efectuează numai în baza contractului de furnizare a energiei electrice, încheiat între furnizor și consumatorul final. Prin urmare, în cazul rezoluțiunii contractului de furnizare a energiei electrice (fără aplicarea procedurii regulamentare de schimbare a furnizorului), dacă data rezoluțiunii nu este anterioară datei inițierii livrării energiei electrice conform noului contract de furnizare a energiei electrice, locul de consum respectiv va fi deconectat la data notificată de consumator pentru rezoluțiunea contractului precedent de furnizare a energiei electrice. Furnizarea energiei electrice va fi reluată doar dacă există un nou contract de furnizare a energiei electrice și după achitarea tarifului pentru reconectare, conform pct. 154 din Regulamentul privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport si de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 168/2019 din 31 mai 2019.

În cazul când data rezoluțiunii contractului precedent coincide cu data începerii derulării semnării noului contract de furnizare a energiei electrice, livrarea energiei electrice către instalația de utilizare a consumatorului nu va fi întreruptă.

Un aspect important de menționat, este că rezoluțiunea contractului de furnizare a energiei electrice nu poate fi condiționată de necorespunderea echipamentului de măsurare a energiei electrice analogic cu procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică, însă ulterior poate servi temei pentru deconectarea locului de consum în condițiile pct. 141 sbp. 5) din Regulamentul privind racordarea, ca urmare a neexecutării de către consumatorul final a prescripției operatorului de sistem emisă în acest sens.

În final, schimbarea furnizorului de energie electrică cât și rezoluțiunea contractului de furnizare a energiei electrice reprezintă drepturile consumatorului final, ultimul fiind în măsură să decidă de care drept dorește să facă uz, totodată asumându-și și potențialele consecințe care pot să rezulte.


Pentru evitarea situațiilor de deconectare a locurilor de consum atât pentru consumatorii casnici, cât și pentru cei non-casnici, ANRE recomandă studierea atentă în prealabil a cadrului regulator existent, în scopul alegerii opțiunii optime.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus