Trimite e-mail | Printeaza
Sanatate
07.12.2020

Strategia Națională de Sănătate 2030 lansată pentru consultări

Strategia Națională de Sănătate 2030 lansată pentru consultări

Astăzi au fost lansate consultările asupra proiectului Strategiei Naționale de Sănătate 2030, ce are drept scop dezvoltarea pe termen lung a sistemului de sănătate, în conformitate cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 2030. Consultările se desfășoară pe parcursul a două zile, la care participă reprezentanții tuturor instituțiilor publice la nivel central, organizațiilor internaționale, societății civile și partenerilor de dezvoltare.

Documentul a fost elaborat pe parcursul unui an, de către specialiștii MSMPS, Organizației Mondiale a Sănătății, Biroului de Cooperare a Elveției, UNICEF, USMF „Nicolae Testemițanu”, Școlii de management în sănătate publică, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, instituțiilor medicale și societății civile.

Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale,  Viorica Dumbrăveanu a prezentat viziunea, principiile și valorile fundamentale ale Strategiei, precum și aspectele ce țin de componenta „Guvernarea sistemului de sănătate”.  Aceasta a menționat că la baza elaborării Strategiei Naționale de Sănătate 2021-2030 au stat documentele de politici în domeniu,  lecțiile învățate din Strategia anterioară , dar și lacunele sistemului de sănătate.

„Sănătatea populaţiei este una dintre condiţiile de bază pentru dezvoltarea economică şi socială durabilă a oricărei ţări, iar misiunea noastră este să asigurăm accesul la servicii de sănătate de calitate pentru toate categoriile de populaţie. Sistemul medical din Republica Moldova trece printr-o perioadă dificilă, iar pandemia COVID-19 a scos la iveală toate lacunele acestui sistem.  Este timpul să venim cu viziuni clare cum îmbunătățim situația în sectorul sănătății, astfel încât lucrătorii medicali să aibă condiții de muncă decente și motivare financiară, iar pacienții să aibă acces la servicii medicale, oricând și oriunde”, a declarat Viorica Dumbrăveanu.

La rândul său, Dr Igor Pokanevych, reprezentantul OMS în Republica Moldova  a subliniat:

„Procesul de elaborare a Strategiei a început un an în urmă, care nu a fost unul ușor din cauza pandemiei, dar care a reiterat importanța sectorului sănătății pentru dezvoltarea socială și economică. Criza COVID-19 a impus în mod evident corecțiile de rigoare și acestea au fost integrate în document. În pofida tuturor provocărilor, echipa națională de experți a reușit să se întâlnească în mod regulat și să colaboreze pentru a stabili o viziune pentru dezvoltarea sistemului de sănătate pentru următorii 10 ani. Este important să subliniem că strategia se bazează pe Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 2030 și pe Strategia națională de dezvoltare ce leagă sănătatea de alte sectoare, cu accent pe sănătatea publică, comunicare și sănătate digitală. OMS este gata să ofere sprijin suplimentar necesar autorităților din sistemul de sănătate în procesul de aprobare a strategiei și de implementare, precum și de a asigura coordonarea între agențiile ONU și partenerii de dezvoltare pentru a răspunde nevoilor cele mai critice”.

Proiectul Strategiei Naționale de Sănătate 2030 reprezintă documentul de politică publică de planificare strategică pentru sistemul de sănătate, care se bazează 6 componente:

·        guvernarea sistemului de sănătate

·        resursele umane în sănătate

·        finanțarea sistemului de sănătate

·        medicamente și dispozitive medicale

·        prestarea serviciilor de sănătate

·        sănătate publică

Documentul își propune să consolideze guvernanța sistemului de sănătate din Republica Moldova, prin îmbunătățirea procesului de elaborare a politicilor, din perspectiva unei viziuni integrate, care să includă prevederi în domeniul sănătății în toate politicile sectoriale, scopul fiind de a  dezvolta și consolida un sistem de sănătate modern și eficient, organizat în baza principiilor de acoperire universală cu servicii calitative de sănătate, ce contribuie la atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

Totodată, Strategia urmărește mai multe obiective specifice, printre care: dezvoltarea și aplicarea unui proces decizional transparent, creșterea nivelului de responsabilizare a instituțiilor sistemului de sănătate, investirea în capacitatea de implementare a politicilor de sănătate și consolidare instituțională, combaterea fenomenului corupției și asigurarea integrității decidenților politici și funcționarilor publici din sistemul de sănătate, creșterea nivelului de implicare a părților interesate și cetățenilor în procesul decizional în sănătate.

Pe fiecare componentă, sunt trasate mai multe direcții prioritare, care au ca impact scontat asigurarea sistemului medical cu resurse umane calificate, consolidarea asistenței medicale spitalicești, primare și sănătatea publică, descurajarea plăților informale, creșterea accesibilității la medicamentele esențiale și la medicamente compensate, reducerea riscului financiar pentru pacienți, dezvoltarea serviciilor geriatrice, consolidarea sistemului de supraveghere și a cercetărilor în domeniul sănătăţii publice, fortificarea controlului integrat a factorilor de risc pentru sănătatea populației în scopul reducerii mortalității premature prin bolile netransmisibile prioritare, inclusiv sporirea speranței de viață.

Valorile fundamentale și principiile pe care se bazează Strategia Națională de Sănătate sunt: centrarea pe persoană, echitate și nediscriminare, respect și demnitate, calitate și accesibilitate, capacitate de răspuns, utilizarea rațională și eficientă a resurselor, transparență și responsabilitate, etică profesională, împuternicirea personalului din sistemul de sănătate, responsabilitate individuală, angajament pentru obiectivele strategice.

Menționăm că documentul va fi supus consultărilor publice pe parcursul a două săptămâni, apoi va fi înaintat Guvernului pentru aprobare.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus