Trimite e-mail | Printeaza
Sanatate
27.11.2020

Hotărârea nr. 35 din 27 noiembrie 2020 a Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică

Hotărârea nr. 35 din 27 noiembrie 2020 a Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică

În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, la propunerea directorului Agenției Naţionale pentru Sănătate Publică,

având în vedere că evaluarea indicatorilor nivelului de risc al transmiterii virusului SARS-CoV-2, indică necesitatea menținerii unui răspuns amplificat la situația epidemiologică, determinată de răspândirea noului coronavirus,

reieșind din evoluția la nivel național a situației epidemiologice până la data de 27 noiembrie 2020, luând în considerare, în mod special, creșterea numărului de persoane infectate la nivel național, precum şi creșterea zilnică a numărului de cazuri noi confirmate, implementarea deficitară a măsurilor de prevenire, interacțiunea intensă şi mobilitatea persoanelor, aspecte care generează o presiune constantă asupra capacității de gestionare a unităților administrativ - teritoriale şi a sistemului sanitar,

luând în considerare că în toate unitățile administrativ - teritoriale este stabilit nivelul de alertă ”Cod Roșu”,

Comisia națională extraordinară de sănătate publică constată că situația epidemiologică pe întreg teritoriul țării se agravează alarmant.

În scopul sporirii măsurilor aplicate de prevenire şi control a infecției COVID-19, Comisia națională extraordinară de sănătate publică

HOTĂRĂŞTE:

1. Se declară starea de urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova pe perioada 30 noiembrie 2020 - 15 ianuarie 2021.

2. Se menține mecanismul de gestionare a situației epidemiologice în conformitate cu Planul de pregătire şi răspuns la infecția cu Coronavirus de tip nou (COVID-19) – Versiunea 2, aprobat prin Hotărârea Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică nr. 30 din 11 septembrie 2020.

3. Indicatorii nivelului de risc al transmiterii virusului SARS-CoV-2, stabiliți în Planul prenotat, vor fi calculați de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică o dată la 14 zile şi vor fi prezentați Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică pentru actualizarea deciziilor.

4. Se stabilesc măsurile de prevenire şi control a infecției COVID-19, aplicabile la nivel național, conform anexei.

5. Se interzice, începând cu data de 28 noiembrie 2020, activitatea cluburilor de noapte ce se referă la activitatea discotecilor incluse în codul CAEM 56.30 şi a ringurilor de dans incluse în codul CAEM 93.29, indiferent de denumirea de firmă a unității comerciale (ca exemplu: disco-bar, club de noapte, karaoke, night-club, discotecă, club etc.).

6. Se interzice desfășurarea activităților de deservire în unitățile de alimentație publică (de tipul restaurantelor, barurilor, cantinelor, cafenelelor) în intervalul orelor 22.00 - 07.00.

7. Se interzice organizarea şi desfășurarea conferințelor ştiinţifice, competițiilor sportive, olimpiadelor, cu prezența fizică a persoanelor.

8. Se interzice desfășurarea activităților, cu prezența spectatorilor, în incinta teatrelor, cinematografelor, sălilor de concerte, caselor de cultură.

9. Se dispune conducătorilor instituțiilor publice şi private stabilirea unui regim flexibil sau special de lucru, cu atragerea la serviciu a personalului strict necesar pentru asigurarea funcționalității instituției şi a personalului activitatea căruia necesită prezența obligatorie la serviciu. Pentru personalul, activitatea căruia nu necesită prezența obligatorie la locul de muncă, să fie asigurată munca la distanţă. Pe perioada desfășurării activității prin muncă la domiciliu, salariații își îndeplinesc atribuțiile specifice funcției pe care o dețin. Angajatorul este în drept să verifice activitatea salariatului cu munca la domiciliu. Modalitatea concretă de realizare a controlului va fi agreată reciproc prin mijloace de comunicare electronică.

10. Se dispune autorităților din domeniul ordinii publice să continue supravegherea respectării de către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de prevenire şi control a infecției COVID-19.

11. Hotărârile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică sunt executorii pentru autorităţile administrației publice centrale şi locale, pentru persoanele fizice şi juridice, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare.

12. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor asigura revizuirea tuturor hotărârilor/dispozițiilor aprobate, aducându-le în concordanță cu hotărârile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică a Republicii Moldova.

13. Se recomandă reprezentanților mass-media să informeze publicul despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire şi control a infecției COVID-19.

14. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică şi va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională şi/sau penală a persoanelor vinovate.

15. Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 noiembrie 2020 şi se publică pe pagina oficială a Guvernului.

Președinte al Comisiei, Prim-ministru Ion Chicu

Vicepreședinte al Comisiei, ministru al Sănătăţii, Muncii şi Protecției Sociale Viorica Dumbrăveanu

Secretar al Comisiei, director interimar al Agenției Naţionale pentru Sănătate Publică Vasile GUŞTIUC


Anexa la Hotărârea nr. 35 din 27.11.2020 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus