Trimite e-mail | Printeaza
Social
20.10.2020

Viorica Dumbrăveanu: „Eforturile noastre s-au concentrat nu doar pe gestionarea şi controlul pandemiei, dar şi pe intensificarea măsurilor de susţinere a populaţiei, lucrătorilor medicali şi sociali”

Viorica Dumbrăveanu: „Eforturile noastre s-au concentrat nu doar pe gestionarea şi controlul pandemiei, dar şi pe intensificarea măsurilor de susţinere a populaţiei, lucrătorilor medicali şi sociali”

Măsurile sociale  pentru susținerea populației în perioada pandemiei, dar și perspectivele privind îmbunătățirea accesului la servicii medicale, sociale și de angajare în câmpul muncii, au fost prezentate astăzi de ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, în cadrul Conferinţei Internaţionale MACRO 2020, cu tematica “Cum fortificăm rezilienţa economică şi socială faţă de crize: lecţii învăţate post-COVID-19”.

Potrivit Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, evenimentul reprezintă cea mai importantă platformă de discuţii organizată anual, ce reuneşte factori de decizie, experți naționali și internaționali, reprezentanți ai societății civile, pentru a aborda şi identifica soluţii la cele mai stringente probleme economice și sociale ale Republicii Moldova.

Viorica Dumbrăveanu a deschis panelul doi de discuţii privind implicaţiile sociale ale pandemiei COVID-19 în Republica Moldova:

“Pandemia COVID-19 nu a afectat doar sistemul de sănătate publică, dar a avut şi un impact socio-economic asupra populaţiei Republicii Moldova. Eforturile noastre s-au concentrat nu doar pe gestionarea şi controlul pandemiei, dar şi pe intensificarea măsurilor de susţinere a populaţiei, lucrătorilor medicali şi sociali”.

Printre măsurile de susţinere a populaţiei menţionate de doamna ministru au fost: acordarea gratuită a asistenţei medicale indiferent de statutul persoanei (asigurat/neasigurat), asigurarea reabilitării gratuite a persoanelor cu pneumofibroze rezultate în urma infecţiei COVID-19, acordarea suportului unic de 900 lei, beneficiarilor de pensii al căror cuantum nu depăşeşte 3000 lei, majorarea venitului lunar minim garantat de la 1107 lei la 1300 lei pentru acordarea ajutorului social, precum şi majorarea cu 25% a venitului lunar minim garantat pentru fiecare copil. Astfel,  în lunile aprilie – mai curent, de cel puțin o plată de ajutor social,  au beneficiat cca. 75700 familii (+27753),  mărimea medie a prestației a constituit – 1121 lei (+298.31).

La fel, a fost acordat ajutor de şomaj  în sumă de 2775 lei, pentru circa 14 000 șomeri pe perioada stării de urgență, pentru 7000 șomeri înregistrați la ANOFM și 12 000  deținători de patentă.

Pentru susținerea persoanelor cu dizabilități, au fost angajați suplimentar 2600 de asistenți personali pentru persoanele cu dizabilități, din contul  majorării veniturilor și cheltuielilor la Fondul de susținere a populației, cu 71000 mii lei.

Totodată, pentru susţinerea lucrătorilor medicali pe durata pandemiei COVID-19, au fost acordate suplimente la salariu în mărime de 100%, a fost  majorat cu 30% salariul personalului medical şi a şoferilor de ambulanţă, a fost acordată o indemnizaţie pentru urmaşii personalului medical decedat ca urmare a acordării asistenţei medicale în perioada pandemiei. La fel, pentru personalul din centrele de plasament temporar pentru persoanele vârstnice și cu dizabilități a fost acordat un spor lunar, în mărime de până la 50% din salariul de bază.

„Pandemia COVID-19 ne-a oferit niște lecții, care cu siguranță vor sta la baza acțiunilor noastre de mai departe. În continuare ne propunem să consolidăm programul de ajutor social pentru a susţine familiile social-vulnerabile şi prestaţiile de asigurări sociale acordate beneficiarilor de pensii. De asemenea, acordarea periodică a suportul financiar unic, implementarea măsurilor active de ocupare a forţei de muncă, consolidarea asistenţei medicală spitaliceşti, inclusiv la nivel de raioane, precum şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă a lucrătoilor medicali, sunt alte măsuri pe care urmează să le implementăm”, a declarat ministrul.

Conferinţa internaţională „MACRO” a fost organizată de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” în parteneriat cu Friedrich-Ebert-Stiftung Moldova şi se desfăşoară în Republica Moldova pentru al optulea an consecutiv.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus