Trimite e-mail | Printeaza
Social
13.08.2020

Modificări în politicile de ocupare a forței de muncă și migrația de muncă

Modificări în politicile de ocupare a forței de muncă și migrația de muncă

A fost adoptată și publicată Legea pentru modificarea unor acte normative, care prevede modificări ce vizează politicile de ocupare a forței de muncă și migrația de muncă.   

Principalele prevederi:

-Revizuirea măsurii de subvenționare a angajării persoanelor cu dezabilități și a persoanelor care necesită suport suplimentar pe piața muncii prin reducerea perioadei de menținere obligatorie a raporturilor de muncă de la 36 luni la 18 luni, cu scopul atragerii  angajatorilor de a aplica la măsura dată;

-Precizarea categoriilor care necesită suport suplimentar la angajarea, incluzând tinerii cu vârstă cuprinsă între 16-24 ani din familii devalorizate, tinerii orfani, rămași fără îngrijirea părintească, aflați sub tutelă sau curatelă;

 -Micșorarea perioadei de la 6 la 3 luni pentru înregistrarea repetată a șomerilor scoși din evidență din astfel de motive precum: obținerea statutului de șomer urmare a prezentării actelor false, neprezentarea intenționată la ANOFM pentru intermedierea angajării, etc;

-Reglementarea conceptului de „angajare asistată”, conceptului de „tineri NEET” și serviciilor de identificare a acestora (tineri NEETs) cu scopul integrării în câmpul muncii, precum și  modalitatea de implementare a serviciilor de angajare asistata și integrarea tinerilor NEETs în piața muncii prin intermediul ANOFM;

-Excluderea obligativității înregistrării cu statut de șomer, conform vizei de domiciliu.

Referitor la migrația de muncă, se propune:

-Introducerea licenței unice, care la moment se acordă pentru fiecare țară de destinație din care fac parte partenerii străini cu care colaborează agențiile private.Prin prezenta normă, se dorește excluderea licențierii multiple a activității de plasare. Drept urmare, agențiile private vor obține doar o singură licență și vor declara la Agenția Servicii Publice partenerii străini cu care colaborează, pentru a fi incluși în licență;

-Excluderea obligației de a coordona cu ANOFM Acordul de colaborare cu angajatorul sau intermediarul străin;

-Simplificarea procedurii de legalizare a actelor, respectiv autentificarea la notar în loc de apostilare;

-Introducerea garanțiilor de informare care au drept scop informarea adecvată a cetățeanului privind riscurile, drepturile, dar și obligațiile ce rezultă din plasarea în câmpul muncii în străinătate;

-Reglementarea contractului de intermediere, care reprezintă un alt mecanism de protecție a cetățenilor Republicii Moldova care urmează să beneficieze de serviciile agențiilor private de plasare. Contractul de intermediere, se propune a fi un contract obligatoriu încheiat între persoana aflată în căutarea unui loc de muncă în străinătate și agenția privată, prin care se realizează reprezentarea intereselor lucrătorilor emigranți în raport cu angajatorii și intermediarii din străinătate, în vederea plasării efective a lucrătorului și încheierea ulterioară a unui contract individual de muncă, prestări servicii sau alte contracte asimilate.

-Responsabilizarea agențiilor private prin introducerea modalității de intervenție a agenției privateîn cazurile de apariție a unor litigii sau conflicte de muncă între lucrătorul emigrant și angajator. Instituirea unui nou mecanism de asigurare a acestuia prin abilitarea Inspectoratului de Stat al Muncii cu atribuții de control în domeniul intermedierii muncii prin intermediul agențiilor private. Inspectoratul de Stat al Muncii va realiza controale inopinate și planificate, inclusiv în comun Centrul de Combatere a Traficului de Persoane și alte organe de drept. Sancțiunile pentru încălcările identificate vor fi prevăzute la Codul Penal și Codul Contravențional.

La moment, MSMPS se află la etapa de elaborare a mecanismului de implementare a prevederilor noi introduse prin Legea de modificare.

Menționăm că, Legea a fost elaborată cu suportul proiectului MiDL, finațat de SDC și implementat de PNUD și OIM.

Potrivit Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, modificările urmează să intre în vigoare din 2021.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus