Trimite e-mail | Printeaza
Social
14.05.2020

Noile reglementări aprobate în domeniul controlului tutunului în Republica Moldova

Guvernul a aprobat pe data de 13 mai curent, proiectul pentru modificarea a două acte normative ce țin de controlul tutunului în Republica Moldova (Hotărîrea Guvernului nr. 1065 din 19 septembrie 2016 pentru aprobarea regulamentelor sanitare privind produsele din tutun şi produsele conexe și  Hotărîrea Guvernului nr. 613 din 01 august 2017 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind avertismentele de sănătate și etichetarea produselor din tutun, a tutunului destinat rulării în țigarete şi a produselor conexe), în scopul asigurării unui nivel înalt de protecție a sănătății cetățenilor, având în vedere efectele nocive ale tutunului și produselor conexe asupra sănătății umane.

Prin acest proiect se urmăreşte realizarea prevederilor Legii nr.278-XVI din 14 decembrie 2007 privind controlul tutunului, cu modificările ulterioare, în contextul implementării angajamentelor legate de ratificarea etapizată a Convenţiei-cadru privind Controlul Tutunului (CCCT) a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, la care Republica Moldova este parte, precum şi armonizării legislaţiei naţionale din domeniu cu cea a Uniunii Europene.

Principalele prevederi ale proiectului vizează:

- suplimentarea listei informațiilor necesare pentru notificarea produsului nou din tutun sau a produsului conex,  înainte de plasarea pe piață a acestuia, cu includerea obligativității ca Agenția Națională de Sănătate Publică  să confirme recepționarea informațiilor prezentate de către agenții economici pentru notificare;

- extinderea interdicțiilor privind comercializarea unor produse din tutun și a produselor conexe;

- extinderea interdicțiilor de expunere vizibilă a produselor din tutun, inclusiv a țigaretelor cu filtru, țigaretelor fără filtru, țigarelor de foi (cigarillos), a produselor conexe  și dispozitivelor și a accesoriilor de utilizare, reincărcare sau încălzire a acestora;

- reglementări privind atribuirea responsabilității pentru calcularea distanței de amplasare de către autoritățile publice locale;

- asigurarea de către producători, importatori și agenții economici a lipsei accesului minorilor la produse din tutun și produse conexe, inclusiv țigarete electronice și flacoanele de reumplere a acestora;

- interzicerea utilizării mărcilor comerciale sau/și a elementelor de brand ale produselor din tutun și ale produselor conexe în scopul promovării, directe sau indirecte a acestora;

- modificarea prevederilor pct. 151 - 153 privind interdicțiile a oricăror forme de publicitate în favoarea produselor din tutun și produselor conexe, furnizarea către consumatori a informațiilor referitoare la substanțele toxice, menținerea sistemului de colectare a informațiilor cu privire la suspiciunile de efecte adverse asupra sănătății umane.

Modificările și completările propuse vor contribui la îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei prin eliminarea folosirii la confecționarea produselor din tutun și produselor conexe a ingredientelor interzise și eliminarea emisiilor nocive, prevenirea accesului minorilor la produsele din tutun şi la produsele conexe, crearea unui mecanism eficient de supraveghere şi control a consumului de tutun şi a consecinţelor acestuia pentru sănătate, reducerea consumului de tutun, reducerea costurilor medicale și a mortalității premature a populației legate de consumul tutunului și produselor conexe.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus