Trimite e-mail | Printeaza
Politic
21.04.2020

Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova DISPOZIȚIA nr. 20 din 21 aprilie 2020

Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova DISPOZIȚIA nr. 20 din 21 aprilie 2020

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, art. 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgență, punctele 6, 7, 8 și 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1340/2001, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova,

DISPUNE:
1.    Începînd cu data de 27 aprilie  2020, I.P. „Agenția Servicii Publice”, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale, va relua prestarea serviciilor publice:
1.1.     înmatricularea  vehiculelor în regim special;
1.2.    documentarea conducătorilor auto;
1.3.    înregistrarea actului de naștere, cu eliberarea certificatului;
1.4.    înregistrarea căsătoriei.
2.    Începând cu 22 aprilie 2020 se permite, comercializarea produselor la pachet și în regim catering de către unitățile de alimentație publică, conform codului CAEM 56.10, cu excepția: bufetelor expres, vânzătorilor ambulanți la tonete de înghețată, cărucioarelor mobile care vând mâncare; prepararea hranei la standuri din piețe; activități ale restaurantelor și barurilor conexe transportului, unităților cu vânzare la geam.
3.    Se permite reluarea antrenamentului individual (pregătire fizică generală), în spații publice deschise, pentru membrii loturilor naționale, cu asigurarea obligatorie a respectării normelor pentru reducerea răspîndirii infecției COVID -19. Membrii loturilor naționale vor deține asupra sa, în mod obligatoriu, actul de identitate și un certificat ce confirmă  apartenența la lot, eliberat de Federațiile Sportive Naționale.
4.    Punctul 4 din Dispoziția nr. 19 din 17 aprilie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, după sintagma ,,de taxele vamale”, se completează cu sintagma ,, , taxele pentru procedurile vamale”.
5.    Prin derogare de la prevederile art. 26 din Legea nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat, se permite debursarea pe conturile Băncii Naționale a Moldovei a surselor din contul  împrumutului din partea Fondului Monetar Internațional prin intermediul mecanismului de creditare rapidă (RCF) în suma de 57,5 milioane Drepturi Speciale de Tragere și  instrumentului de finanțare rapidă (RFI) în suma de 115,0 milioane   Drepturi Speciale de Tragere.
6.    Transferul surselor pe conturile Ministerului Finanțelor și utilizarea acestor surse se permite după intrarea în vigoare a legii privind atragerea împrumutului de stat extern din partea Fondului Monetar Internațional prin intermediul mecanismului de creditare rapidă (RCF) și a legii privind atragerea împrumutului de stat extern din partea Fondului Monetar Internațional prin intermediul instrumentului de finanțare rapidă (RFI).
7.    Nerespectarea prevederilor/măsurilor stabilite de Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei de tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.
8.    Prezenta Dispoziție intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului.


Prim-ministru,
Președinte al Comisiei                                                   ION CHICU


cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus