Trimite e-mail | Printeaza
Economie
17.04.2020

Guvernul a aprobat proiectul de modificare a Legii bugetului de stat pentru anul 2020

Guvernul a aprobat proiectul de modificare a Legii bugetului de stat pentru anul 2020

Executivul a aprobat proiectul de modificare a Legii bugetului de stat pentru anul 2020. Vicepremierul Serghei Pușcuța a menționat că necesitatea modificărilor a fost dictată de efectele  economice ale măsurilor de administrare a pandemiei COVID–19, necesitățile sporite ale sistemului de sănătate publică, măsurile urgente de susținere a sectorului real și a populației.

Astfel, comparativ cu bugetul aprobat pentru anul 2020, se estimează o reducere a veniturilor bugetului de stat cu 6,338 miliarde lei sau 14,3% și vor constitui 37,798 miliarde lei, în special din contul diminuării impozitelor și taxelor precum și intrărilor din granturi. Totodată, încasările din alte venituri se majorează cu 157,6 milioane lei, sau cu circa 8,8% din contul includerii a 50% din profitul net al Băncii Naționale a Moldovei, obținut în anul 2019, precum și unor surse noi de venituri pentru Fondul de susținere socială a populației.

De asemenea, cheltuielile bugetului de stat se propun spre majorare cu 2,221 miliarde lei sau cu circa 1,6% față de aprobat, și vor constitui 53,773 miliarde lei. Propunerile de modificare a cheltuielilor bugetului de stat includ atât majorări, cât și diminuări de alocații, în rezultatul revizuirii acestora, cu scopul identificării resurselor disponibile pentru combaterea pandemiei COVID-19. Având în vedere prioritățile de cheltuieli în această perioadă, cele mai semnificative creșteri se propun a fi la grupele: ocrotirea sănătății (cu 1,1 miliarde lei), protecția socială (1,127 miliarde lei) și servicii de stat cu destinație generală (1,084 miliarde lei).

Aceste majorări de alocații reflectă următoarele măsuri:

finanțarea măsurilor de combatere a COVID-19, inclusiv achiziționarea echipamentului de protecție, dotarea cu echipament și dispozitive medicale a spitalelor, reutilarea spațiilor medicale și alte cheltuieli critice – circa 1,082 miliarde lei;
majorarea volumului fondului de șomaj de circa 6 ori, majorarea bugetului Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, majorarea cu 40% a alocațiilor pentru Ajutorul Social, majorarea transferurilor pentru acoperirea deficitului BASS, consolidarea veniturilor Fondului de susținere socială a populației – 1,14 miliarde lei;
acordarea subvențiilor agenților economici care în perioada de criză achită plățile salariale - 320 milioane lei;
instituirea Programului de subvenționare a dobânzilor la creditele contractate de agenții economici – 90 milioane lei;
instituirea Programului de rambursare a TVA-ului destinat perioadei ulterioare – 1 miliard lei;
suplimentarea Fondului de intervenție a Guvernului pentru gestionarea situației epidemiologice - 452 milioane lei;
crearea unui fond centralizat, pentru a gestiona riscurile de insuficiență a alocațiilor pentru cheltuieli de personal și compensarea veniturilor ratate de către APL – 392 milioane lei.
În același timp, pentru cheltuieli capitale, din bugetul de stat se vor direcționa 5,558 miliarde lei, cu 1,449 miliarde lei sau cu 20,3% mai puțin față de aprobat inițial în buget. Totodată, a fost păstrat Programul de reparație a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor în sumă de 1,375 miliarde lei, având drept scop îmbunătățirea infrastructurii locale cu impact direct asupra calității vieții cetățenilor. Astfel de programe vor impulsiona economia în condițiile crizei economice actuale și vor permite păstrarea locurilor de muncă.

Modificările operate la partea de venituri, cheltuieli și sursele de finanțare a bugetului de stat s-au soldat cu majorarea deficitului aprobat a bugetului de stat cu 8,559 miliarde lei, în sumă nominală constituind 15,975 miliarde lei sau 7,52% în PIB. Proiectul bugetului propune modificarea structurii surselor de finanțare a deficitului, ca urmare a revizuirii intrărilor de împrumuturi externe, în special celor de urgență, destinate atenuării impactului pandemiei provocate de COVID-19. Astfel, principalele modificări la sursele de finanțare a deficitului bugetului de stat se referă la volumele intrărilor de împrumuturi externe și volumul emisiunii VMS pe piața primară pentru finanțarea deficitului, care se propune spre majorare cu 2 miliarde lei.

De asemenea, intrările de împrumuturi externe pentru suport bugetar se propun a fi majorate cu 9,352 miliarde lei, dintre care:

împrumutul din partea FMI pentru asistența financiară urgentă pentru atenuarea impactului economic al pandemiei COVID-19 în sumă de 4,425 miliarde lei;
împrumutul acordat din partea Guvernului Federației Ruse în sumă de 4,16 miliarde lei;
împrumutul de urgență din partea Băncii Mondiale – componenta pentru asistență socială în sumă de 454,1 milioane lei şi restructurarea unui împrumut existent (TAMP) pentru susținerea agenților economici care şi-au sistat activitatea în sumă de 283,8 milioane lei.
La componenta proiectelor finanțate din surse externe, au fost incluse două proiecte noi:

din partea Băncii de Dezvoltare al Consiliului Europei, suport de urgență pentru diminuarea consecințelor pandemiei prin acordarea creditelor preferențiale prin bănci comerciale întreprinderilor micro, mici si mijlocii în sumă de 624 milioane lei și pentru dotarea cu utilaj medical, în sumă de 416 milioane lei;
din partea Băncii Mondiale „Suport de urgență pentru sănătate” în sumă de 624,4 milioane lei.
La situația din 31 decembrie 2020, soldul datoriei de stat în valori nominale va constitui 73,641 miliarde lei, majorîndu-se cu 6,1169 miliarde lei sau cu 9,1% față de valoarea aprobată, fiind influențat atât de majorarea soldului datoriei de stat externe, cât și de majorarea soldului datoriei de stat interne. Astfel, ponderea soldului datoriei de stat în PIB se va majora cu 5,1 puncte procentuale, față de valoarea aprobată, și la situația din 31 decembrie 2020 va constitui 34,7%. Totodată, în structura datoriei de stat, la finele anului 2020, ponderea datoriei de stat externe va constitui 63,6%, iar a datoriei de stat interne: 36,4%.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus