Trimite e-mail | Printeaza
Diverse
13.04.2020

Guvernul a aprobat proiectul Legii ce vizează regimul comercial și reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon

Guvernul a aprobat proiectul Legii ce vizează regimul comercial și reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon

Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul Legii cu privire la modificarea anexei Legii nr. 852/2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul comercial și reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon.

Hotărârea reiese din obligația Republicii Moldova de a implementa prevederile Protocolului de la Montreal, ratificat prin Hotărârea Parlamentului nr. 966/1996, ce prevede interzicerea punerii pe piață și utilizării tuturor substanțelor ce distrug stratul de ozon, în afară de substanțele din grupa I, anexa C, suprimarea cărora, în țările în curs de dezvoltare, are loc eșalonat.

Totodată, au fost introduse modificări referitoare la interzicerea importului noilor echipamente frigorifice și de climatizare a aerului care funcționează pe bază de hidroclorfluorcarburi (HCFC), dat fiind faptul că importul și consumul acestor substanțe se reduce anual, conform Programului de suprimare eșalonată a HCFC. Către anul 2030 importul acestor substanțe se va reduce la 97,5%, iar către anul 2040 vor fi scoase în totalitate din uz. Astfel, introducerea noilor instalații și echipamente ce funcționează pe bază de HCFC  devine inoportună.

Interzicerea importului noilor echipamente frigorifice și de climatizare a aerului, care funcționează pe bază de HCFC, va favoriza trecerea la echipamentele moderne, de ultimă generație, prietenoase mediului.

O altă modificare ține de actualizarea pozițiilor tarifare ale substanțelor chimice a căror utilizare este reglementată de către Protocolul de la Montreal, conform Nomenclaturii Combinate a Mărfurilor, aprobate prin Legea nr. 275/2018. Pozițiile tarifarerespective au fost actualizate conform ediției a 6-a a Sistemului Armonizat de descriere și codificare a mărfurilor, aprobat de către Organizația Mondială a Vămilor.

Modificarea Legii nr. 852/2002 este impusă de necesitatea aducerii în concordanță a acesteia cu prevederile noilor acte normative aprobate și anume: Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice și Legea nr. 275/2018 pentru modificarea Legii nr. 172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor.

Urmare a prevederilor Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice, intrată în vigoare la 15.02.2020, s-a impus operarea în Legea nr. 852/2002 a modificărilor ce țin de autoritatea care eliberează autorizații de import a substanțelor ce distrug stratul de ozon. Astfel, Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare, Radiologice și Chimice va prelua de la Agenția de Mediu atribuțiile de eliberare a autorizației menționate, conform competențelor care îi revin.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus