Trimite e-mail | Printeaza
Economie
25.03.2020

Prim-ministrul a condus ședința Guvernului. Pe agenda ședinței au fost 41 de proiecte.

Prim-ministrul a condus ședința Guvernului. Pe agenda ședinței au fost 41 de proiecte.

Ion Perju a prezentat pentru aprobare un proiect pentru modificarea principiilor de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural. Proiectul lărgește accesul la subvenții, modificând vârsta tânărului fermier de la 35 la 40 de ani. În context, prim-ministrul a solicitat MADRM să elaboreze instrumente speciale de finanțare a inițiativelor în agricultură ale cetățenilor din diasporă care au ales să revină în Moldova.

Ministrul Perju a prezentat proiectul referitor la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului între Guvernul RM și Guvernul Japoniei privind acordarea unui împrumut în valoare de cca 18,6 milioane dolari pentru 40 de ani, cu o dobânda de 0,1 p.p. și o perioadă de grație de 12 ani. Resursele vor fi direcționate pentru modernizarea utilajului și echipamentului agricol.

A fost aprobat un proiect care prevede realocarea resurselor financiare în cadrul proiectului „Agricultură Competitivă” cu scopul construcției a două posturi de inspecție sanitar-veterinară la frontieră. Unul  - la Sculeni, altul la Otaci.

Viceprim-ministrul Pușcuța a prezentat pentru aprobare conceptul tehnic al Sistemului automatizat „Registrul mandatelor de executare”. Instrumentul este menit să susțină Serviciul Fiscal de Stat în realizarea sarcinii de executare a creanțelor bănești bazate pe dispoziții de drept public. A fost adoptat proiectul referitor la aprobarea categoriilor de vârstă ale deponenților Băncii de Economii pentru plata sumelor indexate în anul 2020. Beneficiari ai proiectului vor fi deponenții născuți până în anul 1991 inclusiv, pentru plata sumei indexate aferente primei etape, și deponenții născuți până în anul 1951 inclusiv, pentru plata sumei indexate aferente etapei a doua. Legea bugetului de stat prevede 64 milioane lei pentru aceste cheltuieli.

Ministrul Nagacevschi a prezentat proiectul de lege referitor la ratificarea Amendamentului nr. 1 la Acordul cadru de împrumut dintre RM și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău. Obiectivul proiectului este majorarea cu 10 milioane euro a sumei împrumutului, până la 39 milioane euro.

Ministrul Viorica Dumbrăveanu a prezentat spre adoptare proiectul de modificare a Hotărârii Guvernului  nr. 378/2018 care prevede indexarea cu 4,8 p.p. a indemnizației zilnice pentru copiii rămași fără ocrotirea părintească. Indemnizația va fi majorată de la 11 la 12 lei; în ziua de naștere - de la 103 la 108 lei;  în zilele de sărbătoare - de la 73 la 77 lei.

Ministrul Voicu a prezentat proiectul Acordului între Guvernul RM și Guvernul Republicii Turcia, privind conversiunea și recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere.

Ministrul Șarov a prezentat pentru adoptare Metodologia de confirmare a titlurilor științifico-didactice în învățământul superior. Metodologia se referă la titlurile științifico-didactice de conferențiar universitar și de profesor universitar. Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare va elabora modelele actelor prevăzute în Metodologie.

La propunerea ministrului Răilean, Cabinetul de miniștri a aprobat numirea lui Anatol Usatîi și a Liliei Palii în funcția de secretar de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii. La propunerea ministrului Voicu, Guvernul a aprobat numirea lui Ianuș Erhan în funcția de secretar general al MAI. La propunerea ministrului Perju, Executivul a susținut numirea dlui. Maxim Popov în funcția de secretar de stat al MADRM, potrivit unui comunicat difuzat de guvern.

 

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus