Trimite e-mail | Printeaza
Economie
18.03.2020

Clarificările Termoelectrica S.A. cu privire la contravenția întocmită de ANRE, în care este vizată

Clarificările Termoelectrica S.A. cu privire la contravenția întocmită de ANRE, în care este vizată

Cu referire la anunțul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) despre abaterile Termoelectrica S.A. de la cadrul normativ național, considerăm că, procesul-verbal de la data de 17 martie 2020 este neîntemeiat.

Întreprinderea nu încălcat normele naționale atunci când a calculat plata pentru căldura livrată în luna ianuarie curent, iar perioada de facturare a constituit în medie 32-36 zile de zile.

Termoelectrica S.A. vine cu mai multe precizări la acest subiect:

Conform pct. 65 subpct. 11 al Regulamentului privind furnizarea energiei termice aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 23/2017 din 26.01.2017, Furnizorul are obligația să prezinte consumatorului, lunar, factura emisă în baza indicilor echipamentelor de măsurare pentru plata energiei termice la tariful în vigoare, aprobat de Agenție, cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de expirarea termenului – limită de plată a facturii, indicat în aceasta.

Punctul 3 al aceluiași Regulament, definește mai multe noțiuni, printre care și noțiunea de factură eronată – factură pentru plata energiei termice în care furnizorul a indicat valori incorecte ale contravalorii energiei termice consumate, ale tarifului sau ale cantității de energie termică, calculată în baza indicilor reali ale echipamentului de măsurare. Factura emisă în baza consumului estimativ nu se consideră factură eronată.

În acest context, Termoelectrica S.A. apreciază procesul-verbal cu privire la contravenție ca neîntemeiat. Or, facturile emise pentru energia termică consumată sunt corecte, conținând date veridice și respectiv, nu pot fi calificate ca fiind eronate în sensul oferit de legiuitor.

Legiuitorul nu a prevăzut expres un termen anumit pentru care urmează a fi calculată factura emisă. Or, factura, se emite în baza indicilor echipamentelor de măsurare pentru plata energiei termice la tariful în vigoare.

Termoelectrica S.A. va apela la căile legale pentru a se apăra.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus