Trimite e-mail | Printeaza
Diverse
17.02.2020

Parlamentul oferă stagii pentru sesiunea de primăvară

Parlamentul Republicii Moldova oferă stagii pentru sesiunea de primăvară 2020.  Vor fi 29 de locuri de stagii în cadrul secretariatelor comisiilor permanente și în cadrul direcțiilor din Secretariatul Legislativului.
 
La Programul de stagii pot candida studenții în anii terminali, masteranzii și doctoranzii, tinerii specialiști din mediul academic și științific, reprezentanţii societăţii civile.
 
Stagiarii vor participa la procesul de analiză, elaborare și administrare a actelor legislative, la procedura de expertiză legislativă, la ședințele comisiilor parlamentare, la alte activități din cadrul subdiviziunilor Secretariatului Parlamentului.
 
Candidații trebuie să fie tineri de până la 30 de ani, care nu au antecedente penale nestinse sau alte restricţii legale privind activitatea în instituţii publice. Tinerii trebuie să aibă media de minim 8,5 la ultima sesiune academică sau, în cazul celor angajați, experienţă de lucru de până la 2 ani în cadrul unei organizaţii neguvernamentale. Totodată, ei nu trebuie să fie soţul/soţia, rudă sau afin, până la gradul al III-lea, inclusiv, al/a unuia dintre funcţionarii din subdiviziunea respectivă a Secretariatului Parlamentului.
 
Dosarul de participare la concurs va include:
-  formularul de participare; 
-  scrisoare de intenţie;
-  copia buletinului de identitate;
-  copia diplomelor de studii deţinute, extrasul de note;
- copia certificatului privind cunoaşterea unei limbi de circulație internațională (în cazul studiilor de licenţă/masterat, diploma de absolvire va servi drept certificare);
-  copia carnetului de muncă;
- cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere;
-  copia poliţei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, valabilă pentru perioada  stagiului;
-  scrisori de recomandare.
 
Dosarul de concurs va fi depus, personal sau prin poștă, până pe data de 28 februarie 2020, pe adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 105, Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova, Direcția resurse umane sau prin e-mail resurseumane@parlament.md.
 
Programul de stagii în Parlamentul Republicii Moldova are o durată de până la 3 luni și se desfășoară de două ori pe an, în perioada sesiunilor ordinare ale Parlamentului (februarie – iulie și septembrie – decembrie). Parlamentul desfășoară programe de stagii din 2014, anunță Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova.
 
Detalii:
http://parlament.md/SecretariatulParlamentului/PosturivacanteStagii/tabid/171/language/ro-RO/Default.aspx

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus