Trimite e-mail | Printeaza
Social
29.01.2020

Noi reglementări aprobate de executiv pentru îmbunătățirea mecanismului de protecție socială a copiilor

Noi modificări în  procedura de adopție, acordare a custodiei pentru protecția copiilor ai căror părinți sunt plecați peste hotare sau într-o altă localitate și  reglementare a aspectelor privind returnarea copiilor la locul habitual de trai, au fost aprobate astăzi, 29 ianuarie, în cadrul ședinței de Guvern.

Conform proiectului,  pentru protecția copiilor separați de părinți și respectarea drepturilor acestor copii, au fost delimitate funcțiile de reprezentare, precum  și responsabilitate legală între autoritățile tutelare și îngrijitorii copiilor, și stabilite limitele în exercitarea drepturilor și obligațiilor. Astfel, reprezentantul legal al copilului, care are dreptul să încheie acte juridice și să reprezinte drepturile și interesele copilului poate fi doar părintele/părinții acestuia. În cazul în care, copilul deține statut de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească, reprezentant legal al acestuia trebuie să fie autoritatea tutelară teritorială, cu excepția cazurilor când acesta are tutore/curator.

Totodată, custodele, îngrijitorii (asistentul parental profesionist, părintele educator) sau reprezentanții instituțiilor rezidențiale unde sunt plasați copiii pot să dețină doar calitatea de responsabil legal.

De asemenea, alte modificări realizate în domeniul protecției copilului țin de  extinderea posibilității adopției internaționale a copiilor cu nevoi speciale, disponibilitatea datelor privind copiii adoptabili și procedurile judiciare de încuviințare a adopției.

În acest sens, va fi optimizată procedura de examinare și pronunțare în regim prioritar a hotărârilor privind încuviințarea adopției și reglementată procedura de examinare a cererilor privind returnarea la locul habitual de trai sau exercitarea dreptului de vizitare în conformitate cu Convenția de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii.

La fel,  conform proiectului, în cadrul procedurilor judiciare se va lua în considerare opinia copilului, indiferent de vîrsta acestuia, ținând cont de gradul de maturitate și dezvoltare.

Noile reglementări vor contribui la  asigurarea protecției și bunăstării copiilor, prevenirea separării copilului de familie, reintegrarea copilului în familie, prevenirea riscurilor și asigurarea optimă a respectării drepturilor și responsabilităților părintești, anunță un comunicat.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus