Trimite e-mail | Printeaza
Economie
29.01.2020

Comunicat al Băncii Naționale a Moldovei

Comunicat al Băncii Naționale a Moldovei

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei, în cadrul ședinței din 29 ianuarie 2020, a adoptat prin vot unanim următoarea hotărâre:
1.    Se menține rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 5,5 la sută anual.
2.    Se mențin ratele de dobândă:
a)    la creditele overnight la nivelul actual de 8,5 la sută anual;
b)    la depozitele overnight la nivelul actual de 2,5 la sută anual.

Comitetul executiv al BNM a aprobat Raportul asupra inflației nr. 1, 2020.

Conform estimărilor, în trimestrul IV 2019, rata anuală a inflației a continuat traiectoria ascendentă, înregistrând 7,5 la sută în luna decembrie 2019 față de 6,3 la sută în luna septembrie. Evoluția respectivă a fost determinată de creșterea prețurilor la produsele alimentare și celor reglementate prin suprapunere cu presiunile din partea cererii agregate.

Condițiile economice rămân pozitive, în pofida încetinirii, conform așteptărilor, a creșterii economice în trimestrul III 2019 comparativ cu prima jumătate a anului 2019. Rata creșterii PIB a înregistrat 4,3 la sută, fiind cu 1,5 p.p. inferioară celei din trimestrul II 2019. Creșterea economică, în perioada de referință, a fost susținută de accelerarea consumului populației, dinamica exporturilor și investițiilor. Evoluția pozitivă a investițiilor a sprijinit majorarea valorii adăugate brute în sectorul construcțiilor, iar performanța în sectorul agricol a favorizat creșterea exporturilor. În același timp, datele operative pentru octombrie-noiembrie 2019 indică evoluții mixte, conturând premise asociate temperării creșterii economice în trimestrul IV 2019. Astfel, de menționat o dinamică pozitivă a comerțului intern și a producției industriale, însă mai atenuată a ultimei, dar și contractarea volumului mărfurilor transportate.

Din pespectiva procesului de creditare, soldul creditelor acordate în moneda națională a înregistrat un ritm de creștere anual de 23,3 la sută la sfârșitul trimestrului IV 2019. În același timp, volumul creditelor noi acordate în moneda națională a constituit 5,7 miliarde lei, înregistrând o creștere anuală de 7,2 la sută.

Conform noii runde de prognoză, rata anuală a inflației se va plasa peste limita superioară a intervalului de variație a țintei în trimestrul I 2020, înregistrând nivelul maxim de 6,8 la sută, după care se va diminua încontinuu până la nivelul minim de 3,0 la sută în trimestrul I 2021. Începând cu trimestrul II 2020, rata anuală a inflației va reveni în interval și se va menține în cadrul acestuia pentru două trimestre consecutive. Începând cu trimestrul IV 2020, rata anuală a inflației va părăsi coridorul pentru trei trimestre consecutive, ulterior, va spori ușor și va reveni în palierul inferior al coridorului spre sfârșitul orizontului de prognoză.

Inflația medie anuală va înregistra nivelul de 5,1 la sută și 3,6 la sută în anul 2020 și, respectiv, în 2021. Astfel, prognoza ratei medii anuale a inflației este inferioară cu 0,8 p.p. pentru anul 2020 și cu 0,7 p.p. pentru anul 2021.
În acest context, runda curentă de prognoză a confirmat veridicitatea prognozelor anterioare și, în special, a pus în evidență corectitudinea deciziei CE al BNM din luna decembrie 2019. Efectul măsurilor de politică monetară adoptate în luna decembrie 2019 urmează să se propage având ca reper perioada de timp necesară transmiterii impulsului către economia reală.
Decizia BNM de reluare a măsurilor de relaxare a politicii monetare, depinde de materializarea riscurilor asociate procesului inflaționist, de datele efective aferente dinamicii inflației în trimestrul I curent, precum și de evoluțiile economiei naționale.

Cererea agregată va genera presiuni inflaționiste pe parcursul primelor trei trimestre consecutive din 2020 și dezinflaționiste începând cu trimestrul IV 2020 și până la finele orizontului de prognoză.

Suplimentar la cererea agregată, diminuarea prețurilor internaționale la petrol și la produsele alimentare și baza înaltă din anul 2019 vor constitui principalii factori ce vor accelera temperarea inflației în anul curent și viitor. În același timp, riscurile aferente condițiilor meteo nefavorabile recoltei anului 2020 persistă, având un impact considerabil asupra producției agricole și, respectiv, asupra prețurilor la produsele alimentare. Există incertitudini la adresa perspectivei inflației pe termen mediu aferente momentului și magnitudinii ajustării tarifelor la serviciile reglementate.

În urma analizelor și constatărilor efectuate în cadrul ședinței, Comitetului executiv al BNM a hotărât menținerea ratei de bază la nivelul actual de 5,5 la sută anual în vederea asigurării inflației în intervalul de variație de ± 1,5 p.p. de la ținta inflației de 5,0 la sută pe termen mediu. La baza adoptării acestei decizii au stat evaluările celor mai recente informații macroeconomice din mediul intern și extern și asumările luate în calcul la elaborarea noii runde de prognoză, alături de perspectivele condițiilor economice interne.

În cadrul ședinței, CE al BNM a aprobat Raportul asupra inflației nr.1, 2020 - document care reflectă cele mai recente date disponibile aferente inflației, activității economice, promovării politicii monetare, precum și riscurile și incertitudinile asociate noii runde de prognoză. Raportul sus-menționat urmează a fi publicat la 5 februarie 2020 în corespundere cu calendarul prestabilit.

BNM va monitoriza și va anticipa în continuare evoluțiile macroeconomice interne și cele externe, riscurile și incertitudinile asociate evoluției inflației pe termen scurt și mediu, astfel încât, prin aplicarea la momentul oportun a instrumentelor de politică monetară să asigure menținerea stabilității prețurilor.

Următoarea ședință a Comitetului executiv al BNM cu privire la politica monetară va avea loc pe data de 4 martie 2020, conform calendarului publicat.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus